Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Volby do Evropského parlamentu 7. a 8. června 2024

Volby do Evropského parlamentu 7. a 8. června 2024 1

Konají se jednou za 5 let, přičemž na základě rozhodnutí Evropské rady ze dne 22. 9. 2023 bude mít Evropský parlament pro volební období 2024 až 2029 celkem 720 poslanců. ČR bude zastupovat 21 poslanců. Volby do Evropského parlamentu se konají ve všech 27 členských státech Evropské unie.

V letošním roce se na území České republiky budou volby konat ve dvou dnech, a to v pátek a sobotu 7. a 8. června 2024. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Kdo může volit?

Voličem je občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let, občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví, a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva. Občan jiného členského státu, který chce hlasovat na území ČR pro české kandidáty, musí požádat (pokud tak již neučinil v minulosti) o zápis do seznamu voličů.

Kde probíhá hlasování?

Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech. Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, ve které má trvalý pobyt a je zde zapsán v seznamu voličů.

Starostka města Česká Skalice Ing. Zuzana Jungwirthová stanovila počet volebních okrsků, jejich sídla a minimální počet členů okrskových komisí:

Volební okrsek č. 1                                        

Malá Skalice, volební místnost: Muzeum Boženy Němcové Česká Skalice
Sídlo: Maloskalická 123, Česká Skalice – Malá Skalice
Seznam ulic ve volebním okrsku: Hálkova, Hurdálkovo náměstí, Jiřinková, K Jaráku, Klicperova, Krtičkova, Máchova, Maloskalická, Nyklíčkova, Pospíšilova, Raisova, Steidlerova, U Sadu, U Topolů, Zájezd

 

Volební okrsek č. 2

Česká Skalice, volební místnost: Klubovna svazu zahrádkářů
Sídlo: Pivovarská 496, Česká Skalice
Seznam ulic ve volebním okrsku: Havlíčkova, Jiráskova, Pivovarská, Pod Lesem, Pod Vinicí, Podhradní, Říční, Smetanova, Svobodova, Švermova, Zahradní, Zdeňka Štěpánka, 9. května, Jana Palacha, Jilemnického, Pavla Wonky, Wolkerova

 

Volební okrsek č. 3

Česká Skalice, volební místnost: Sportovní hala
Sídlo: Sportovní 38, Česká Skalice
Seznam ulic ve volebním okrsku: Bezručova, Boženy Němcové, E. Beneše, Hakenova, Husovo náměstí, Jarošova, Křenkova, Legionářská, Lidická, Na Podměstí, Podskalní, Zelená, 28. října

 

Volební okrsek č. 4

Česká Skalice, volební místnost: Sportovní hala
Sídlo: Sportovní 38, Česká Skalice
Seznam ulic ve volebním okrsku: Družstevní, Komenského, Na Kamenci, Nerudova, Sportovní, Žižkova, Žižkův kopec, Spyta

 

Volební okrsek č. 5

Česká Skalice, volební místnost: Sportovní hala
Sídlo: Sportovní 38, Česká Skalice
Seznam ulic ve volebním okrsku: Nádražní, Palackého, Pod Nádražím, Riegrova, třída T. G. Masaryka, Tyršova, U přivaděče

Volební okrsek č. 6

Zlíč, volební místnost: Restaurace Holzbecher Zlíč
Sídlo: Zlíč 42, Česká Skalice
Seznam ulic ve volebním okrsku: Zlíč, Ratibořice

 

Kde získám hlasovací lístky?

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně. Seznam kandidujících subjektů je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

Jak se hlasuje v těchto volbách?

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce volit. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, ale k přednostním hlasům se nepřihlíží. Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Je-li v obálce vícero hlasovacích lístků, jedná se rovněž o neplatný hlas. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat, upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Mohu hlasovat na voličský průkaz?

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličské průkazy vydávají i zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštním seznamu voličů. Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

K volbám se ze zdravotních důvodů nemohu dostavit, mohu hlasovat do přenosné volební schránky?

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Datum vložení: 2. 5. 2024 9:00
Datum poslední aktualizace: 2. 5. 2024 9:00
Autor: Miroslav Novák, tajemník MěÚ Česká Skalice

Praktické info

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
12
30
13
1
16
2
15
3
15
4
15
5
18
6
15
7
15
8
16
9
13
10
14
11
18
12
14
13
15
14
14
15
13
16
14
17
15
18
15
19
14
20
14
21
14
22
13
23
14
24
14
25
16
26
13
27
14
28
15
29
16
30
14
31
14
1
16
2
16

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace