Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Činnost odboru sociálně správního

Činnost správního úseku

 • úkoly související s pravidelnou činností městského zastupitelstva a městské rady;
 • činnost Jednotky sborů dobrovolných hasičů
 • příprava rozpočtu za kap. MěÚ, požární ochrana
 • zveřejňování listin na úřední desce
 • předkládání návrhů na pojmenování veřejných prostranství a ulic
 • plnění úkolů vyplývajících z usnesení městského zastupitelstva a městské rady
 • užívání symbolů města a čestného občanství
 • spisová služba
 • vyřizování žádostí o výpis z rejstříku trestů
 • vedení evidence ztrát a nálezů
 • plnění úkolů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů
 • komunikace a spolupráce s úřady státní správy
 • vydávání rybářských lístků
 • občanské průkazy a cestovní doklady
 • Matrika
 • Evidence obyvatel
 • Přestupky
 • Volby
 • Sociální práce a sociální poradenství
 • Výkon opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti

Matrika

 • zajišťování matriční činnosti dle zákona 301/2000 Sb. O matrikách ...
 • agenda manželství
 • agenda narození
 • agenda úmrtí

Pověření pro obce: Česká Skalice, Říkov, Velká Jesenice, Žernov

Přejít na stránku matriky

Evidence obyvatel

 • agenda evidence obyvatel dle z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel…
 • ohlášení změny trvalého pobytu
 • zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • hlášení doručovací adresy
 • poskytování údajů z ISEO
 • ukončení pobytu na území ČR

Působnost: v částech města České Skalice (Česká Skalice, Malá Skalice, Ratibořice, Spyta, Zájezd, Zlíč)

Přejít na stránku evidence obyvatel

Projednávání přestupků

 • Projednávání přestupků
 • vedení přestupkové agendy
 • evidence přestupků
 • přestupkové řízení podle z.č. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Pověření pro obce: Česká Skalice, Hořičky, Brzice, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Mezilečí, Říkov, Velká Jesenice, Žernov (obec Vestec nemá uzavřenou veřejnoprávní smlouvu)

Přejít na stránku projednávání přestupků

 

Volby

Město Česká Skalice je pověřeným obecním úřadem pro všechny volby pro obce:

Česká Skalice, Brzice, Hořičky, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Mezilečí, Říkov, Velká Jesenice, Vestec a Žernov
Zajišťuje organizaci a technické zabezpečení voleb, provádí kontrolu volebních místností, zajišťuje spolu s ČSÚ školení okrskových volebních komisí,….

Přímý mail: volby@ceskaskalice.cz (Jitka Erlebachová)

Výše správních poplatků (podle zákona č. 634/2004, o správních poplatcích)

 • nahlížení do matrik 50,- Kč (za každou matriční událost)
 • ohlášení změny místa trvalého pobytu 50,- Kč
 • ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie 30,- Kč (za každou i započatou stránku)
 • ověření podpisu na listině 30,- Kč
 • udělení státního občanství ČR 10 000,- Kč
 • povolení změny příjmení nebo jména 100,- Kč nebo 1000,- Kč
 • duplikát rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100,- Kč
 • poplatek za rybářský lístek 100,- Kč / rok, 200,- Kč/3 roky a 500,- Kč/10 let

Činnost sociálního úseku

Přenesená působnost

Odbor zajišťuje výkon přenesené působnosti státní správy na úseku sociálních věcí pro Českou Skalici a tyto obce: Brzice, Hořičky, Hostýnka, Chlístov, Komárov, Křižanov, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Mečov, Mezilečí, Nový Dvůr, Posadov, Proruby, Říkov, Světlá, Újezdec, Velká Jesenice, Veselice, Vestec, Větrník, Volovka, Žernov.

Výkon státní správy na úseku sociální práce a opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti

Samostatná působnost

 • poskytování základního sociálního poradenství
 • práce s osobami, jimž hrozí sociální vyloučení
 • asistence při žádostech o dávky na Úřadu práce
 • sociální šetření pro složky státní správy
 • výkon opatrovnictví osob svěřených do péče města
 • výkon agendy Určení zvláštního příjemce důchodu
 • zajišťování provozu pečovatelské služby
 • evidence žádosti o azylové byty
 • evidence žádosti pro bytový dům Olga

Sociální práce a sociální poradenství

 • výkon agendy sociální práce – řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod a technik sociální práce
 • poskytování základního sociálního poradenství
 • pomoc s orientací v sociálním systému
 • práce s osobami, jimž hrozí sociální vyloučení
 • poskytování informací o dávkách hmotné nouze a státní sociální podpory a informace pro zdravotně postižené včetně potřebných formulářů. S tím souvisí i asistence při vyplnění žádostí o dávky
 • spolupráce s Úřadem práce, odborem státní sociální podpory, Okresní správou sociálního zabezpečení, Policií ČR, městskou policií a dalšími státními i nestátními subjekty
 • sociální šetření pro složky státní správy
 • depistážní činnost
 • výkon opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti
 • výkon agendy zvláštního příjemce důchodu
 • výkon agendy sociálních pohřbů

Úřad

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
9
2
10
3
10
4
10
5
11
6
15
7
13
8
12
9
12
10
12
11
12
12
13
13
15
14
13
15
14
16
15
17
15
18
14
19
15
20
15
21
14
22
15
23
15
24
15
25
15
26
15
27
14
28
14
29
14
30
14
31
14
1
13
2
13
3
15
4
14

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace