Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Dne 22. prosince 2020 jsme pro vás spustili nové webové stránky.

Činnost odboru


Kontakty

Telefon: 602 450 656
E-mail: policie@ceskaskalice.cz

Pracovní doba Městské policie

Pondělí: 7:00-19:00
Úterý:    7:00-19:00
Středa:  7:00-19:00
Čtvrtek: 7:00-19:00
Pátek:    7:00-19:00 / noční služba 19.00 - 7.00
Sobota:                    / noční služba 18.00 - 6.00

Městská policie neslouží 24 hodin denně, v případě nepřítomnosti strážníků volejte Policii ČR na tel. 158


Personální obsazení

Velitel městské policie: Pavel Včeliš
Strážník: Ondřej Šubr
Strážník: Bohumír Petr
Strážník: Jan Slavík
Strážnik: Vendula Steinová

Znak MP

Městská policie Česká Skalice je výkonným orgánem místní samosprávy. Zřizuje a ruší ji Zastupitelstvo města Česká Skalice obecně závaznou vyhláškou a je přímo podřízena starostovi města.

Úkoly městské policie

 • zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města
 • činnost strážníků je upravena zákonem č.553/91 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon umožňuje řešit strážníkům i některé přestupky v dopravě, vycházejících z místních úprav
 • dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
 • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a jejich majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití (odhazování odpadků, ničení veřejné zeleně, poškozování motorových vozidel, neoprávněné zábory veřejného prostranství, apod.)
 • dohlíží na dodržování pravidel silničního provozu
 • odhalují přestupky a trestné činy, za přestupky ukládají v blokovém řízení pokuty nebo věc postupují ke správnímu řízení, pachatele trestných činů po jejich zadržení předává Policii České republiky, činí oznámení o podezření spáchání trestného činu
 • upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření směřující k nápravě
 • zajišťují pořádek a bezpečnost při mimořádných akcích
 • provádí odchyt zatoulaných psů a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku pro opuštěné psy
 • na základě veřejnoprávní smlouvy může MP vykonávat svou činnost i mimo území města
Oprávnění při plnění úkolů strážníků městské policie
 • požadovat prokázání totožnosti
 • požadovat předložení řidičského oprávnění a dokladu o registraci vozidla
 • nařídit dechovou zkoušku či lékařské vyšetření na přítomnost alkoholu či jiné návykové látky 
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botička)
 • nařídit odtah vozidla
 • zastavovat vozidla
 • provádět kontrolní měření rychlosti vozidel
 • vstupovat do živnostenských provozoven
 • použít donucovacích prostředků, psa a služební zbraně
Městský monitorovací kamerový systém

Městská policie Česká Skalice využívá na podporu své činnosti řadu moderních technických prostředků a zařízení, která zefektivňují činnost jednotlivých hlídek strážníků v ulicích města.

Vedle prostředků výpočetní a záznamové techniky, byl do trvalého provozu uveden městský kamerový monitorovací systém.

Tento systém slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. Základní charakteristikou provozování a využívání městského kamerového monitorovacího systému je jeho preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách.

Situace sledovaná kamerami je průběžně vyhodnocována na pracovišti Městské policie Česká Skalice o obvodním oddělení Policie české republiky a nepřetržitě zaznamenávána jedním z nejmodernějších záznamových prostředků z oboru zabezpečovací techniky.

Přestože se provozem kamer zlepšila pořádková situace v místech jejich instalace, zůstává přítomnost strážníka na ulici stále nenahraditelná.

Úřad

Úřední hodiny v době krize

Pondělí
8:00-10.00 / 14.00-17.00

Středa
8.00-10.00 / 14.00-17.00

Mimo tyto úřední hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Platnost opatření do 22. 1. 2021

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
11
29
11
30
11
31
11
1
8
2
7
3
7
4
7
5
7
6
10
7
8
8
6
9
6
10
6
11
3
12
3
13
5
14
4
15
4
16
4
17
4
18
4
19
4
20
6
21
4
22
6
23
6
24
5
25
5
26
5
27
5
28
5
29
6
30
5
31
5

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Partnerská města
Dotace