Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Dne 22. prosince 2020 jsme pro vás spustili nové webové stránky.

Osobnosti


Osobnosti Českoskalicka

Zobrazeno 1-30 ze 41

Ctibor Blattný

Narozen 8. září 1897 v České Skalici, zemřel v Praze v roce 1978, ing. dr. techn., DrSc, akademik, profesor Vysoké školy zemědělské v Praze, ředitel Ústavu experimentální botaniky ČSAV. Člen řady československých botanických společností. Fytopatolog, pracoval v oboru viróz hospodářsky významných rostlin, hlavně brambor (objev prvních ras rakoviny brambor), chmele a vinné révy. Jeho hlavním dílem byl spis Choroby a škůdci ovocných rostlin (1958). – (VV)

Doc. MUDr. Vladimír Vlach, CSc.

(1919–1998), přední český neurolog, primář dětské neurologie Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči, světově uznávaný odborník, autor mnoha odborných publikací a studií, zakladatel nových vyšetřovacích postupů. Syn řídícího učitele v České Skalici Ladislava Vlacha, zeť RNDr. Ubalda Kolaříka, velký českoskalický patriot. – (VV)

Doc. RNDr. Václav Ducháč, Ph.D.

Narodil se v roce 1952 a zemřel 19. 11. 2004 v České Skalici. Rodák z Náchoda prožil podstatnou část svého života v České Skalici. Po studiích na Přírodovědecké fakultě UK vyučoval na gymnáziích v Jilemnici a v Náchodě. Uznávaný odborník zejména v entomologii, autor mnoha odborných statí a spoluautor významných publikací. Kniha Klíč k určování bezobratlých, vydaná v r. 1995, získala Hlávkovu literární cenu. Od r. 1996 působil na katedře biologie Pedagogické fakulty v Hradci Králové, studenty byl oceňován pro své odborné znalosti, didaktické schopnosti i lidský přístup.

Dr. Václav Řezníček

Narozen v Malé Skalici roku 1861, zemřel v Praze 28. ledna 1924. Působil jako bibliotékář Národního muzea. Plodný spisovatel, autor řady literárních prací čerpajících náměty z rozličných dob rodného kraje. –(VV)

Engelbert Ruffer

Narozen v České Skalici roku 1860. Pedagog, profesor při c.k. učitelském ústavu v Hradci Králové. Napsal čítanky pro školy měšťanské a Speciální metodiku jazyka vyučovacího. – (VV)

František Grešl

Narodil se roku 1845 v České Skalici, zemřel v Praze roku 1912. Po gymnaziálních studiích v Broumově a Hradci Králové pokračoval ve studiu filozofie na pražské univerzitě. Poté působil jako gymnaziální profesor dva roky v Hradci Králové, od roku 1872 v Litomyšli. Roku 1889 byl jmenován profesorem gymnázia ve Spálené ulici v Praze, roku 1892 se stal ředitelem státního gymnázia v pražské Žitné ulici. Je autorem řady pojednání z oblasti klasické filologie, pedagogiky, která publikoval v tehdejších odborných časopisech. Uveřejnil také některá kratší pojednání, jako např.: Reminiscence z Babičky, O Boženě Němcové. Samostatně vydal Staroklasické pohádkya Deset let před Trójou. Do svého rodného města, kde byl jeho bratr továrník Ondřej Grešl starostou, zajížděl o prázdninách. – (VV)

František Hamza

Narodil se 8. září 1841 v České Skalici. Pedagog a spisovatel. Řídící učitel v Tisu okresu Haberského, posléze řídící učitel v Polici nad Metují. Vedle své pedagogické činnosti se věnoval i literární tvorbě, věnované především dětem. Napsal několik dětských činoher, veseloher a frašek, množství deklamací do Vilímkova Úplného besedníku, Českých besed, merend, České Thalie, Světozoru. – (VV)

František Hurdálek – duše slavností jiřinek

Osoba Františka Hurdálka vstupuje do historie České Skalice v první polovině 19. století a v tomtéž století z ní monumentálně odchází.

#

František Rint a sedlecká kostnice

Podle turistické statistiky je kostnice v Sedleci u Kutné Hory třetí nejnavštěvovanější památka v ČR. A zásluhu o tuto raritu má českoskalický rodák řezbář František Rint.

Hana Pluhařová

(1912–1956), absolventka UMPRUM, malířka, ilustrátorka, novinářka. – (VV)

#

Ing. Antonín Blahník

Narozen v České Skalici 6. dubna 1869, zemřel 28. července 1896 v Paříži. Společník elektrotechnického závodu Francoise Blahník v Paříži, vynálezce elektrické obloukové lampy. Zemřel tragicky, když utonul při koupání v řece Selkvaně raněn mrtvicí. Rodiče nechali jeho tělo převézt do rodiště, kde byl na místním hřbitově dne 3. srpna 1896 pohřben. – (VV)
Unikátní fotografie z archivu Muzea Boženy Němcové

#

Ing. Heřman Rufer

Narodil se 30. listopadu 1899 v České Skalici v č.p. 113 jako prvorozený syn Josefa Rufera, tamního policejního strážníka a Boženy, rozené Kolískové z Rýzmburka. Kmotrem mu byl Heřman Failhabr, městský tajemník, po kterém dostal křestní jméno. Dny bezstarostného dětství prožíval ve mlýně u strýce Nováka, u příbuzných ve Studnici či na Žernově. V letech 1914-18 absolvoval tehdy věhlasnou Vyšší průmyslovou školu v Praze, obor chemie, získal titul diplomovaného inženýra. Čtyři roky, strávené v pražském podnětném prostředí, poznamenaly Heřmanův život natrvalo, zejména upevnily jeho národní vědomí; seznámil se s myšlenkami tehdejší sociální demokracie i vznikajícího skautingu. Ale již v roce 1915 zemřel jeho otec, a tak mladý student, který patřil mezi výborné, se víceméně živil kondicemi.

Jakub Bondy

Narodil se roku 1847 a zemřel r. 1933. V České Skalici začal působit jako nákladník zaměstnávající domácké tkalce. Pak požádal o povolení ke stavbě mechanické tkalcovny a v r. 1891 uzavřel desetiletou smlouvu s továrníkem Karlem Reichem. V dalších letech rozšířil podnikání do Jaroměře, postavil zde přádelnu bavlny s bělidlem a barevnou, za svého společníka přijal svého syna Heřmana.

Jan Klos

narozen 13. srpna 1841 v České Skalici, zemřel 24. července 1928 v Novém Městě nad Metují. Učitel, archivář, kronikář, osvětový regionální pracovník. V roce 1916 jako jeden z prvních zpracoval dějiny rodného města Paměti České Skalice. – (VV)

Jan Krtička – učitel a muzejník

Jan Krtička se narodil 25. dubna 1900 ve Studnici u Náchoda. Obecnou a měšťanskou školu vychodil v České Skalici, třetí ročník opakoval v Žacléři, kde se učil německy. V letech 1915–1919 navštěvoval učitelský ústav v Hradci Králové. Vyučovat začal v Olešnici, od 1. května 1922 byl zastupujícím správcem školy v Brzicích, od 1. července 1923 definitivním učitelem ve Slatině nad Úpou, kde se později stal zástupcem onemocnělého řídícího učitele. Ve Slatině založil lidovou školu hospodářskou a jako její správce obdržel dovolenou k návštěvě kurzu pro učitele lidových škol hospodářských v Roudnici nad Labem. Později učil ve Velké Jesenici, na obecné škole v České Skalici působil jako definitivní učitel od roku 1935 až do ukončení své učitelské činnosti.

#

Jan Poličanský

(18. 5. 1842 – 15. 9. 1903), řídící učitel, ředitel kůru, člen komitétu pro postavení pomníku Boženy Němcové. – (VV)

Jan Smetana

(1807–1876), učitel v České Skalici od roku 1826, kde působil 14 let. Vynikající hudebník, v roce 1833 byl biskupskou konsistoří pochválen za dobrou práci. Bratranec Bedřicha Smetany, bratr národního buditele Josefa Františka Smetany. – (VV)

Jaroslav Falta

Narozen roku 1903, zemřel 24. 10. 1942. Učitel na zdejší měšťanské škole spolupracoval s odbojovou skupinou S 21 B, byl zatčen, zahynul v koncentračním táboře Mauthausen. – (VV)

Jaroslav Franke

Narodil se 23. srpna 1867 v České Skalici, zemřel 2. března 1947. Středoškolský profesor, filolog, autor řady odborných pojednání. Své práce uveřejňoval pod pseudonymem Jaroslav Skalický. Od r. 1897 působil na náchodské reálce, pozdějším reálném gymnáziu, vyučoval nejen předmětům své aprobace (dějepis, zeměpis a němčina), ale jako velký znalec mnoha jazyků překládal a zajímal se i o místopis našeho kraje. – (VV)

Jindra Vlček – kronikář českých legií

Narodil se 6. září 1885 v Malé Skalici, obci sousedící s Českou Skalicí, jako prvorozený syn Františka Vlčka a jeho manželky Josefy, rozené Janků. Mladá rodina pobývala v České Skalici v letech 1891–1894. Obecnou školu ve Skalici začal Jindra navštěvovat od roku 1891, ale roku 1895 se rodiče přestěhovali do Běhánek u Teplic, kde nebyla česká škola, takže musel pokračovat na německé měšťance.

#

Josef Arnošt Kolisko

Narozen 18. března 1815 v České Skalici, kde také zemřel 29. prosince 1881. Učitel, na škole v rodném městě působil v letech 1840 až 1879. Přítel P. Josefa Regnera, neúnavný organizátor osvětové práce ve městě a okolí. V roce 1847 založil veřejnou školní knihovnu, první na Náchodsku. Přispíval do novin a časopisů, byl dopisovatelem Havlíčkových novin, s Havlíčkem se v České Skalici roku 1847 také sešel. Koliskovým prostřednictvím darovala Božena Němcová některé své knihy českoskalické knihovně. V roce 1848 se zúčastnil jako delegát Náchodska Slovanského sjezdu v Praze. Při jeho odchodu do penze mu věnovalo obecní zastupitelstvo stříbrný pohár s erbem města a nápisem „Svědomitému učiteli vděčná obec“. – (VV)

Josef Baudiš

Narodil se roku 1825 v České Skalici, zemřel v roce 1898 v Praze. Po absolutoriu gymnázia studoval na pražské univerzitě, složil státní zkoušky z matematiky a fyziky v roce 1853. Stal se profesorem matematiky a fyziky na vyšším gymnáziu v Gorici, pak v Jičíně a v letech 1883 až 1890 byl ředitelem akademického gymnázia v Praze, kde působil také jako inspektor škol smíchovských a pražských. Byl oblíbeným a dobrým pedagogem i ředitelem. Psal z oboru fyziky do časopisů. Roku 1890 byl vyznamenán v zrcadlové kapli Klementina rytířským řádem Františka Josefa I. – (VV)

Josef František Smetana – přírodovědec, národní buditel a básník

Narodil se 11. března 1801 ve Svinišťanech Valburze Smetanové a Josefu Smetanovi jako druhé z pěti dětí. Když bylo Františkovi devět let, zemřel mu otec, a matka se s dětmi přestěhovala ke strýci do Chvalkovic. Ten také rozhodl o Františkově studiu na královéhradeckém gymnáziu, kam hoch jako třináctiletý odešel. Osobností, která na tomto ústavu mladého Smetanu významně ovlivnila, byl profesor V. K. Klicpera, který podchytil a rozvíjel jeho národní smýšlení. Po ukončení gymnázia odešel František studovat do Prahy filozofii. V Praze se setkává s Josefem Jungmannem, který se stává jeho celoživotním přítelem. Roku 1821 vstupuje do arcibiskupského semináře a dvě léta nato do řádu premonstrátů v Teplé u Mariánských Lázní.

#

Josef Chládek

(1857–1917), učitel, varhaník, hudební skladatel, v České Skalici podučiteloval u řídícího učitele Josefa Koliska, oženil se s jeho dcerou Stanislavou, klavíristkou a zpěvačku, za pobytu ve městě vytvořil šedesátičlenný pěvecký sbor. Oba manželé se věnovali hudební výuce mládeže. – (VV)

Josef Mikš – filosof a literát

Narodil se 19. dubna 1853 ve Chvalkovicích u Jaroměře, kde strávil dětství. Gymnaziální studia započal v Hradci Králové a ukončil v Praze na Starém Městě. Vysokoškolské vzdělání získal na pražské univerzitě, kde studoval filosofii a slavistiku, a na univerzitě v Lipsku, kde ve filologickém semináři byla předmětem jeho zájmu ruština. Po ukončení studií roku 1878 odchází do Ruska a působí jako gymnaziální profesor v Tambově, od roku 1913 v Petrohradě a po bolševickém převratu krátce přednáší na vysokoškolském pedagogickém ústavu v Novočerkassku. Zde mezi Mikšovými studenty nacházíme pozdějšího prvního sovětského ministra zahraničních věcí G. V. Čičerina. Začátkem dvacátých let se vrací do Československa a je vyzván k přednáškám z ruské filosofie; k nim však nedojde, neboť Josef Mikš dne 10. září 1923 umírá.

Josef Myslimír Ludvík

bezesporu patří mezi významné regionální osobnosti. Ačkoliv nebyl českoskalickým rodákem, prožil v tomto městě několik posledních let svého života. Narodil se 2. 4. 1796 v nedalekých Dolanech u Jaroměře ve statku číslo 4 (na budově je umístěna pamětní deska). Jeho otec Josef patřil mezi zámožné rolníky, rodinný statek převzal syn Jan, další syn Václav byl mlynářem a dcera Kateřina se provdala na hospodu u Jaroměře. Josef si zvolil dráhu duchovního.

Josef Škoda – sochař

Narozen dne 1. května 1901 v České Skalici. Sochař v Hradci Králové. Studoval st. prům. školu v Hořicích a v letech 1921–1925 na Akademii výtvarných umění v Praze ve speciálce prof. Štursy. V letech 1926–1927 pokračoval ve studiu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (u prof. Gutfreunda). Roku 1924 účastnil se soutěže na pomník Žižkův v Hradci Králové (1. cena). Studijní cesty podnikl do Itálie a Francie. Provedl plastiku se sochou M. Jana Husa na rozcestí v Mochově u Českého Brodu.

Karel Hejzlar

(1888–1955) skladatel, ředitel kůru, v České Skalici působil v letech 1906-1934, byl sbormistrem spolku Bendl a městským kapelníkem. – (VV)

Karel Renz

(1860–1939), vrchní sládek českoskalického knížecího pivovaru od roku 1911. Proslavený pivovarský odborník, patřil do okruhu dr. Karla Kramáře. – (VV)

Karel Tomíček – kněz a muzikant

Narodil se v Jilemnici roku 1907, zemřel r. 1958 v Hradci Králové, kde je i pochován. Studoval v Jilemnici na gymnáziu, kde se poprvé projevila jeho velká láska k hudbě. Po vystudování královéhradeckého biskupského semináře byl v roce 1931 vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan v Náchodě, duchovní ve vojenské službě. Od r. 1938 byl ustanoven administrátorem a posléze farářem v České Skalici, kde byl jmenován sídelním kanovníkem a kancléřem tamní biskupské konsistoře. V České Skalici se podílel na společenském, politickém a kulturním, především hudebním dění. Byl dlouholetým dirigentem městského symfonického orchestru, se kterým vystupovali přední čeští interpreti. Sedmdesátičlenný orchestr účinkoval na abonentních koncertech v mnoha českých městech.

#
Zobrazeno 1-30 ze 41

O České Skalici

Úřední hodiny v době krize

Pondělí
8:00-10.00 / 14.00-17.00

Středa
8.00-10.00 / 14.00-17.00

Mimo tyto úřední hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Platnost opatření do 22. 1. 2021

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
11
29
11
30
11
31
11
1
8
2
7
3
7
4
7
5
7
6
10
7
8
8
6
9
6
10
6
11
3
12
3
13
5
14
4
15
4
16
4
17
4
18
4
19
4
20
6
21
4
22
6
23
6
24
5
25
5
26
5
27
5
28
5
29
6
30
5
31
5

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Křižovatka ulic Boženy Němcové a Podskalní

Partnerská města
Dotace