Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Osobnosti


Osobnosti Českoskalicka

Alois Sedláček

Hudebník, dirigent. Narodil se 13. 5. 1920 v České Skalici. Již od mládí nadšeně muzicíroval, v roce 1934 pařil k zakladatelům tanečního orchestru s názvem Opravdový jazz, později změněný na Veselí chlapci a nakonec Skála.

Alois Sedláček

Ctibor Blattný

Narozen 8. září 1897 v České Skalici, zemřel v Praze v roce 1978, ing. dr. techn., DrSc, akademik, profesor Vysoké školy zemědělské v Praze, ředitel Ústavu experimentální botaniky ČSAV.

Ctibor Blattný 2

Doc. MUDr. Vladimír Vlach, CSc.

(1919–1998), přední český neurolog, primář dětské neurologie Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči, světově uznávaný odborník, autor mnoha odborných publikací a studií, zakladatel nových vyšetřovacích postupů.

Doc. MUDr. Vladimír Vlach, CSc. 2

Doc. RNDr. Václav Ducháč, Ph.D.

Doc. RNDr. et PaeDr., Ph.D., pedagog, zoolog, odborný spisovatel. Narozen 9. 11. 1952 v Náchodě. Podstatnou
část svého života prožil v České Skalici.

Doc. RNDr. Václav Ducháč, Ph.D. 2

Dr. Václav Řezníček

Narozen v Malé Skalici roku 1861, zemřel v Praze 28. ledna 1924. Působil jako bibliotékář Národního muzea. Plodný spisovatel, autor řady literárních prací čerpajících náměty z rozličných dob rodného kraje.

Dr. Václav Řezníček

Eva Zelená, rozená Reichová

Narodila se 15. června 1928 v rodině Bedřicha Reicha, majitele tkalcovny v České Skalici.

Eva Zelená

František Grešl

Narodil se roku 1845 v České Skalici, zemřel v Praze roku 1912. Narodil se 27.  7.  1845 v v České Skalici, jeho otec vlastnil barvířskou firmu, matka Vilemína byla dcerou učitele Viktorina Kejzlara a jeho první manželky.

František Grešl

František Hamza

Narodil se 8. září 1841 v České Skalici. Pedagog a spisovatel. Řídící učitel v Tisu okresu Haberského, posléze řídící učitel v Polici nad Metují.

František Hurdálek – duše slavností jiřinek

Osoba Františka Hurdálka vstupuje do historie České Skalice v první polovině 19. století a v tomtéž století z ní monumentálně odchází.

František Hurdálek – duše slavností jiřinek 1

František Rint a sedlecká kostnice

Podle turistické statistiky je kostnice v Sedleci u Kutné Hory třetí nejnavštěvovanější památka v ČR. A zásluhu o tuto raritu má českoskalický rodák řezbář František Rint.

František Rint a sedlecká kostnice 1

Hana Pluhařová

Akademická malířka, ilustrátorka. Narodila se 9. 7. 1912 v Praze v rodině architekta Jana Mayera, žáka Jana Kotěry.

Hana Pluhařová

Ing. Antonín Blahník

Narozen v České Skalici 6. dubna 1869, zemřel 28. července 1896 v Paříži. Společník elektrotechnického závodu Francoise Blahník v Paříži, vynálezce elektrické obloukové lampy.

Ing. Antonín Blahník 1

Ing. Heřman Rufer

Narodil se 30. listopadu 1899 v České Skalici v č.p. 113 jako prvorozený syn Josefa Rufera, tamního policejního strážníka a Boženy, rozené Kolískové z Rýzmburka.

Ing. Heřman Rufer

Jakub Bondy

Textilní podnikatel. Narozen v Malé Skalici 1847, zde zemřel r. 1933.

Jakub Bondy

Jan Klos

Učitel, regionální historik. Narodil se 13. 8. 1841 v České Skalici. Jak učitel a řídící učitel nejdéle působil na škole v Novém Městě nad Metují, kde se věnoval kulturní a spolkové činnosti.

Jan Klos

Jan Krtička – učitel a muzejník

Jan Krtička se narodil 25. dubna 1900 ve Studnici u Náchoda. Obecnou a měšťanskou školu vychodil v České Skalici, třetí ročník opakoval v Žacléři, kde se učil německy. V letech 1915–1919 navštěvoval učitelský ústav v Hradci Králové.

Jan Krtička

Jan Poličanský

Řídící učitel, osvětový pracovník. Narodil se 18. 5. 1843 v Jilemnici v rodině učitele. Do České Skalice přichází v roce 1879, kdy je ustanoven řídícím učitelem na obecné škole, od roku 1894 též ředitelem pokračovací školy.

Jan Poličanský

Jan Smetana

(1807–1876), učitel v České Skalici od roku 1826, kde působil 14 let. Vynikající hudebník, v roce 1833 byl biskupskou konsistoří pochválen za dobrou práci. Bratranec Bedřicha Smetany, bratr národního buditele Josefa Františka Smetany.

Jaroslav Falta

Učitel, sokolský činovník, odbojář. Narodil se 20. 7. 1903 v Batňovicích. V r. 1936 přišel do České Skalice, kde jako odborný učitel vyučoval na měšťanské škole dívčí převážně přírodopis a matematiku.

Jaroslav Falta

Jaroslav Franke

Pedagog, překladatel, filozof. Narodil se 23. srpna 1867 v České Skalici, zemřel 2. března 1947. Středoškolský profesor, filolog, autor řady odborných pojednání. Své práce uveřejňoval pod pseudonymem Jaroslav Skalický.

Jaroslav Franke - Skalický

Jindra Vlček – kronikář českých legií

Narodil se 6. září 1885 v Malé Skalici, obci sousedící s Českou Skalicí, jako prvorozený syn Františka Vlčka a jeho manželky Josefy, rozené Janků. Mladá rodina pobývala v České Skalici v letech 1891–1894.

Jindřich Vlček

Jiří Šimáně 

Pedagog, skautský činovník, publicista. Narodil se 24. 1. 1926 v Praze. Na Náchodsku působil jako učitel, věnoval se od mládí skautingu, za práci v této organizaci byl po roce 1948 souzen, proskribován.

Jiří Šimáně 

Josef Arnošt Kolisko

Narozen 18. března 1815 v České Skalici, kde také zemřel 29. prosince 1881. Učitel, na škole v rodném městě působil v letech 1840 až 1879.

Josef Arnošt Kolisko

Josef Baudyš

Narozen v Č. Sk. V roce 1825 v domě čp. 21. Profesor matematiky a fyziky na vyšším gymnáziu v Gorici, v l. 1855-1868 působil na gymnáziu v Jičíně, v r. 1868 ustanoven profesorem na akademickém gymnáziu v Praze, kde v letech 1883 – 1890 působil jako ředitel.

Josef František Baudyš

Josef František Smetana – přírodovědec, národní buditel a básník

Narodil se 11. března 1801 ve Svinišťanech Valburze Smetanové a Josefu Smetanovi jako druhé z pěti dětí.

Josef František Smetana – přírodovědec, národní buditel a básník 1

Josef Chládek

Učitel, hudebník, sbormistr, skladatel. Narodil se 19. 4. 1857 v Hořičkách. V České Skalici působil v letech 1876-1893. Oženil se s dcerou učitele J. Kolíska, Stanislavou, výbornou klavíristkou a zpěvačkou.

Josef Mikš – filosof a literát

Narodil se 19. dubna 1853 ve Chvalkovicích u Jaroměře, kde strávil dětství. Gymnaziální studia započal v Hradci Králové a ukončil v Praze na Starém Městě.

Josef Myslimír Ludvík

Bezesporu patří mezi významné regionální osobnosti. Ačkoliv nebyl českoskalickým rodákem, prožil v tomto městě několik posledních let svého života.

Josef Myslimír Ludvík

Josef Škoda – sochař

Narozen dne 1. května 1901 v České Skalici. Sochař v Hradci Králové. Studoval st. prům. školu v Hořicích a v letech 1921–1925 na Akademii výtvarných umění v Praze ve speciálce prof. Štursy.

Karel Hejzlar

Varhaník, ředitel kůru, hudební skladatel. Narodil se 22. 7. 1888 v Náchodě. V České Skalici působil od r. 1906.

Karel Hejzlar starší

Karel Renz

(1860–1939), vrchní sládek českoskalického knížecího pivovaru od roku 1911. Proslavený pivovarský odborník, patřil do okruhu dr. Karla Kramáře.

Karel Tomíček – kněz a muzikant

Kněz, hudebník, dirigent. Narodil se 9. 1. 1907 v Jilemnici.

Karel Tomíček – kněz a muzikant 1

Ladislav Bartoň

Narozen roku 1858, zemřel v České Skalici roku 1939. Vyučil se u otce barvířem a poté vystudoval školu ve Vídni. Zprvu vedl otcovy sklady a působil jako jeho obchodní zástupce.

Ladislav Bartoň 1

Ladislav Čerych

Narodil se 24. 9. 1925 v podnikatelské rodině, otec Ing. Jiří Čerych vlastnil textilní továrnu v Jaroměři, matka Marie byla dcerou průmyslníka Bartoně.

Ladislav Čerych

MUDr. August Kordina

(1831–1908), oblíbený lékař, působil ve městě přes půl století a uměl v době, kdy ještě nebyly nemocenské pokladny, řešit situaci sociálně slabých pacientů. Sedmadvacet let byl starostou města Česká Skalice, jednačtyřicet let okresním starostou.

MUDr. August Kordina starší

P. Josef Petr Václav Dittrich 

ThDr.,kanovník, církevní historik a spisovatel. Narodil se 7. dubna 1763 v přední skalické rodině, ze které vzešlo několik purkmistrů.

P. Stanislav Chaloupka

Narodil se roku 1851 v České Skalici, zemřel roku 1914 v Polici nad Metují. Studoval na broumovském gymnáziu ve stejné třídě s Aloisem Jiráskem.

PHDr. Josef Hejzlar

Historik umění, sinolog, překladatel. Narodil se 21. 1. 1927 v České Skalici, kde vychodil základní a měšťanskou školu, do města svého mládí se vždy rád vracel.

PHDr. Josef Hejzlar a Taj-Tün Hejzlarová

RNDr. Ubald Kolařík

Generál zeměpisné služby, odborný spisovatel. Narodil se v České Skalici 17. 5. 1886. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, filozofickou a přírodovědnou fakultu.

RNDr. Ubald Kolařík

Rudolf Kolařík

Narozený v České Skalici roku 1877, zde zemřel v roce 1951.

Rudolf Matys

Hudebník, ředitel kůru, učitel hudby, skladatel. Narodil se 16. 1. 1900 v Petrovicích u Nového Bydžova. Rodinné prostředí formovalo jeho hudební talent, vystudoval varhanní školu, absolvoval studia hry na housle a klavír a hudební pedagogiku.

Rudolf Matys starší

Stanislav Gaber

Narodil se roku 1908, zemřel v České Skalici v roce 2001, kde je i pochován. Rodák z Malé Skalice, studoval kreslení na královéhradecké reálce a na pedagogické škole v Praze.

Stanislav Gaber

Václav August Měřička

Významný český znalec řádů a vyznamenání, odborný spisovatel. Narodil se 18. 1. 1916 v Praze v rodině učitele Josefa R. Měřičky, který učil na náchodském reálném gymnáziu, v l. 1914-1923 byl ředitelem školy v Č. Skalici.

Václav August Měřička

Václav Šrám – kněz a historik

Václav Šrám se narodil 29. května 1851 v domkářské rodině ve Velké Jesenici. Z jesenické jednotřídní školy brzy přešel do náchodské hlavní školy a odtud na královéhradecké gymnázium, kde mu díky dobrému studijnímu prospěchu bylo odpuštěno školné.

Václav Šrám – kněz a historik 1

Viktorin Kejzlar-Geisler

(1769-1837), učitel v České Skalici od roku 1826, v roce 1825 byl jmenován vzorným učitelem náchodského okresu, v roce 1829 zapsal Barunku Panklovou do Zlaté knihy. Výborný hudebník, manželka Johanna byla sestřenicí Bedřicha Smetany.

Vojtěch Ruffer

Narodil se 14. prosince 1790 v České Skalici. Zemřel 15. června 1870 v Praze na Vyšehradě. Vystudoval za podpory kanovníka Josefa Dittricha staroměstské gymnázium v Praze, vstoupil do arcibiskupského semináře, v roce 1817 byl vysvěcen na kněze.

Vojtěch Ruffer 1

O České Skalici

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
9
2
10
3
10
4
10
5
11
6
15
7
13
8
12
9
12
10
12
11
12
12
13
13
15
14
13
15
14
16
15
17
15
18
14
19
15
20
15
21
14
22
15
23
15
24
15
25
15
26
15
27
14
28
14
29
14
30
14
31
14
1
13
2
13
3
15
4
14

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace