Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Jiřinkové slavnosti


Stručně z historie slavností

Devatenácté století, zvláště pak třicátá a čtyřicátá léta tohoto století, řadí Českou Skalici mezi nejvýraznější centra obrozeneckého ruchu své doby. Příčinou této změny jsou Jiřinkové slavnosti let 1837-1847, jež dění v provinčním městečku přivedly na stránky novin a časopisů. Zakladatelem a organizátorem slavností byl P. František Hurdálek, uznávaný pěstitel květin a ovocnář, který v průběhu jednoho desetiletí vyzvedl úroveň slavností svou pečlivostí a vkusem neobyčejně vysoko.

Jiřina, původně divoce rostoucí květina z Mexika, se v Evropě objevila poprvé roku 1789, kdy byla dovezena do botanické zahrady v Madridu. Tamní profesor botaniky, který ze semen vypěstoval první evropské jiřiny, je pojmenoval po švédském botanikovi A. Dahlovi (Dahlia). České pojmenování květiny je však odvozeno od šlechtitelského pokusu berlínského botanika K. L. Wildenowa, jemuž se plané hlízy dostaly do rukou o dekádu později a který pro výsledek své práce zvolil jméno německého lékárníka a botanika J. G. Georga - nová květina dostala jméno Georgina.

Jiřina se dostává do Čech na počátku třicátých let právě z Německa a u jejího českého jména stojí Josef Svatopluk Pressl. První pěstitelé z východních Čech zakládají Jiřinkový spolek se sídlem v České Skalici roku 1836. Jeho duší je František Hurdálek.

Pro zdárný chod Jiřinkových slavností musely být učiněny některé důležité kroky. Jedním z nich byla úprava Steidlerova hostince, která spočívala především v přístavbě sálu, jenž byl určen převážně pro plesy a který se postupně stal symbolem kulturního dění v České Skalici. Na zahradě hostince byl navíc vybudován salon, v němž probíhaly nejen výstavy jiřin a jejich hodnocení.

Stalo se zvykem, že se Jiřinkové slavnosti konaly v druhém týdnu měsíce září. K hodnocení výpěstků byla vždy ustanovena tříčlenná komise, z jejíž volby vyšli vítězové, odměňovaní pohárem s věnováním. Slavnost obvykle pokračovala odpolední hostinou v sále a večer jiřinkovým plesem. Vlastenecký a buditelský význam těchto akcí zdůrazňovala účast českých spisovatelů, umělců i představitelů společenského života. Vedle osobností z regionu (J. M. Ludvík ze Studnice, J. Regner z Havlovic, K. Rojek z Bohuslavic) a pěstitelů jiřin ze severovýchodních Čech (V. K. Klicpera, J. H. Pospíšil, I. Lhotský), navštívili Jiřinkové slavnosti například J. F. Smetana, B. Smetana či L. Štúr. V letech 1837 a 1844 se zúčastnila slavností Božena Němcová, poprvé jako manželka Josefa Němce, podruhé již v roli nadané básnířky.

Poslední Jiřinkové slavnosti se konaly v roce 1847. Tímto ročníkem se uzavírá jedna z významných kapitol dějin města. Vlasteneckým centrem však Česká Skalice zůstává i nadále a podílí se na proměnách kulturního života, které přináší konec 19. století. Jiřinkové plesy se sice ještě několikrát konají na sklonku padesátých a v šedesátých letech, jejich ohlas je však malý. V polovině dvacátých let 20. století byly Jiřinkové slavnosti v České Skalici obnoveny. Rok 1937 přinesl Celostátní jiřinkové oslavy na památku 100. výročí obrozeneckých slavností. Záštitu v tomto roce převzala choť ministerského předsedy ČSR, Irena Hodžova. Obnovenou tradici však narušila německá okupace, Celostátní jiřinkové oslavy u příležitosti 110. výročí jejich založení byly proto v roce 1947 připravovány s patřičným nadšením.

Nová kapitola v historii slavností jiřinek začala roku 1962. Ke 100. výročí smrti Boženy Němcové byla péčí ministerstva školství a kultury a světové kulturní organizace UNESCO provedena rekonstrukce Steidlerova hostince a v něm byla otevřena expozice života a díla Boženy Němcové. Renovací prošel i Jiřinkový sál. Tak se Jiřinkové slavnosti vrátily do místa svého zrodu. Muzeum Boženy Němcové spolu s partnerským Textilním muzeem TIBA a Langrovým zahradnictvím z Rájce-Jestřebí (kde se učil zahradníkem syn Boženy Němcové Karel) tradici podzimních výstav jiřin stále udržuje. Každoroční výstavy bývají součástí široké nabídky akcí, které jsou dokladem skutečnosti, že se občané Českoskalicka ke své tradici hlásí.

Jiřinkové slavnosti

Jiřinkové slavnosti

Výstava jiřin

 

JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI 2022

Plakát na Jiřinkové slavnosti 2022Město Česká Skalice ve spolupráci se Společností Boženy Němcové, Správou státního zámku Ratibořice, Střediskem volného času Bájo, Anna Řeháková s přáteli, Český svaz zahrádkářů, Český svaz chovatelů a Český svaz včelařů DLNK Systems Nové Město nad Metují pořádají

 

1.–30. září 2022

JEDNO NEBE NAD NÁMI – JEDNO NEBO NAD NAMI

výstava ve výlohách SVČ Bájo

Středisko volného času Bájo Česká Skalice a Základná umelecká škola Liptovský Hrádok představí výtvarné práce zaměřené na ztvárnění oblohy v umění. Výstava se uskuteční paralelně v obou partnerských městech.

 

1. září – 31. října 2022

ČAS
v Galerii Fortna SVČ Bájo

Česko-slovenská výstava. Obrazy výtvarníků a výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice a jejich přátel.

 

čtvrtek 1. září 2022 | start v 17.30 hodin

BALÓNY NAD ROZKOŠÍ

Horkovzdušné balony budou startovat z louky pod zámkem v Ratibořicích. Posádky balonů budou shazovat květy jiřinek s volnými vstupenkami na výstavu jiřin.

 

9.–11. září 2022 | 9–17 hodin

TRADIČNÍ VÝSTAVA JIŘINEK

v Muzeu Boženy Němcové

Výstava jiřinek s tradicí od roku 1837 se zaměřením na dobu Boženy Němcové. Součástí výstavy bude soutěž o nejkrásnější jiřinku a další doprovodný program. Objednávkový prodej hlíz jiřinek a občerstvení zajištěno. Studenti oborů zahradník, pekař a cukrář Střední školy služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové zajistí prodej bylinek, čarověníků, dřevin, aranžování květin a prodej cukrovinek.

 

Doprovodný program:

 

pátek 9. září 2022 | 10, 14 a 15.30 hodin

ŽENY ČESKÉ SKALICE V HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH OD ROKU 1380 PO SOUČASNOST

na Maloskalické tvrzi

Anna Řeháková s přáteli pořádá komponovanou přehlídku žen v historických oděvech.

 

pátek 9. září 2022 | 18 hodin

JIŘINKO, JSI KRÁSNÁ, I KDYŽ NEVONÍŠ

V Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

Společnost Boženy Němcové pořádá komponovaný pořad v provedení Českoskalického literárně-hudebního kvarteta. Vstupné dobrovolné.

 

sobota a neděle 10. a 11. září 2022 | 10–16 hodin

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Výtvarná dílna SVČ Bájo Česká Skalice v prostorách muzea, ze které si každý, i bez výtvarného talentu, odnese hezký hedvábný výrobek.

 

9. – 11. září 2022

ARANŽOVÁNÍ JIŘINEK

v areálu Muzea Boženy Němcové

Ukázky aranžování a prodej květinových vazeb v prostorách muzea připraví aranžérka Zdena Skořepová.

 

sobota 10. září 2022 | 14 hodin

SŮL NAD ZLATO

v areálu Muzea Boženy Němcové

Loutkovou pohádku podle Boženy Němcové sehraje Jan Bílek.

 

sobota 10. září 2022 | 15 hodin

FUKANEC

na maloskalické tvrzi

Vystoupení folkové kapely z Nového Města nad Metují.

 

neděle 11. září 2022 | 10 hodin

ŠMIKURANDA

v areálu Muzea Boženy Němcové

Vystoupení lidové muziky Šmikuranda z České Skalice.

 

neděle 11. září 2022 | 14–16 hodin

PROMENÁDNÍ KONCERT BIG BANDU DVORSKÝ

na maloskalické tvrzi

Součástí koncertu bude vyhlášení výsledků ankety o nejkrásnější jiřinu.

 

Další program Jiřinkových slavností:

10. září 2022 | 16 a 17 hodin

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2022: „PŘÍBĚH ZÁMKU A ZÁMEK PŘÍBĚHŮ“

na zámku Ratibořice

Prohlídky zámku s rozšířeným odborným výkladem zkušeného průvodce k 160. výročí úmrtí spisovatelky Boženy Němcové. Jednotné vstupné 230 Kč. Vstupenky je nutno rezervovat telefonicky předem nejpozději 9. 9. 2021. Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123, e-mail: ratiborice@npu.cz

 

16. a 17. září 2022

DOBYTÍ ČESKÉ SKALICE ŠVÉDY

na louce pod muzeem

V pátek 16. září ve 20 hodin vyjde průvod vojenských historických jednotek za svitu loučí do ležení z Barunčiny školy na louku pod muzeem. Ve 20.45 bude zahájeno taneční vystoupení souboru historických tanců a ve 21. 15 vypukne ohňová show na louce pod muzeem. V sobotu program začne v 10 hodin představením výstavy a křtem brožury. Od 11 do 15.30 budou probíhat vojenské ukázky představení výzbroje a výstroje, aktivity pro děti. V 16.00 vypukne bitevní ukázka „Dobytí České Skalice Švédy“. Vstup zdarma.

 

24. září 2022 | 20 hodin

JIŘINKOVÝ PLES

v českoskalické sokolovně

K tanci a poslechu hraje Bumble Bee Band z Náchodska a Trutnovska. Předtančení provede Tak Dance Krok z Hradce Králové. Předprodej vstupenek od 1. září 2022 v Regionálním informačním centru v České Skalici.

 

7. – 9. října 2022

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ A VČELAŘŮ

v klubovně zahrádkářů

Místní zahrádkáři a včelaři pro vás opět připravili výstavu, kterou můžete navštívit v pátek a sobotu od 9 do 17 a v neděli od 9 do 16 hodin. Budou zde k vidění výpěstky zahrádkářů, zahradníků a ovocnářů, historie a současnost včelařství a živé včeličky. Součástí bude prodej medu, včelích produktů a ovoce. Můžete ochutnat medovinu. Soutěž o nejlepší med.

 

7. – 9. října 2022

VÝSTAVA CHOVATELŮ

v chovatelském areálu

Tradiční propagační výstava s možností nákupu chovných zvířat a chovatelských potřeb. Otevřeno bude v sobotu od 8 do 16 hodin a v neděli od 8 do 11 hodin. Výstavu pořádá místní organizace Českého svazu chovatelů. Občerstvení zajištěno.

 

8. – 9. října 2022 | 10–16 hodin

PODZIM V RATIBOŘICÍCH: „TANCOVALA KRÁSNÁ PANNA CELIČKOU NOC MEZI JIŘINAMA“

na zámku Ratibořice

Přijďte a sami se přesvědčíte, že nejpříjemnější je návštěva zámku na podzim! Zámecké prostory budou doplněny texty básní Františka Halase, vyzdobeny podzimními dekoracemi a provoněny vůní sklizeného ovoce. Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123, mail: ratiborice@npu.cz

Partnery Jiřinkových slavností jsou: Královéhradecký kraj, Hitrádio Černá Hora, Náchodský SWING a Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Volný čas

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
6
27
5
28
5
29
7
30
5
31
5
1
6
2
4
3
4
4
4
5
5
6
7
7
3
8
4
9
3
10
3
11
4
12
5
13
6
14
5
15
6
16
5
17
6
18
6
19
7
20
6
21
5
22
6
23
5
24
5
25
6
26
5
27
5
28
6
29
5
30
5
31
5
1
6
2
8
3
8
4
7
5
9

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace