Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Jiřinkové slavnosti

Jiřinkové slavnostiJiřinkové slavnostiJiřinkové slavnostiJiřinkové slavnosti


Stručně z historie slavností

Devatenácté století, zvláště pak třicátá a čtyřicátá léta tohoto století, řadí Českou Skalici mezi nejvýraznější centra obrozeneckého ruchu své doby. Příčinou této změny jsou Jiřinkové slavnosti let 1837-1847, jež dění v provinčním městečku přivedly na stránky novin a časopisů. Zakladatelem a organizátorem slavností byl P. František Hurdálek, uznávaný pěstitel květin a ovocnář, který v průběhu jednoho desetiletí vyzvedl úroveň slavností svou pečlivostí a vkusem neobyčejně vysoko.

Jiřina, původně divoce rostoucí květina z Mexika, se v Evropě objevila poprvé roku 1789, kdy byla dovezena do botanické zahrady v Madridu. Tamní profesor botaniky, který ze semen vypěstoval první evropské jiřiny, je pojmenoval po švédském botanikovi A. Dahlovi (Dahlia). České pojmenování květiny je však odvozeno od šlechtitelského pokusu berlínského botanika K. L. Wildenowa, jemuž se plané hlízy dostaly do rukou o dekádu později a který pro výsledek své práce zvolil jméno německého lékárníka a botanika J. G. Georga - nová květina dostala jméno Georgina.

Jiřina se dostává do Čech na počátku třicátých let právě z Německa a u jejího českého jména stojí Josef Svatopluk Pressl. První pěstitelé z východních Čech zakládají Jiřinkový spolek se sídlem v České Skalici roku 1836. Jeho duší je František Hurdálek.

Pro zdárný chod Jiřinkových slavností musely být učiněny některé důležité kroky. Jedním z nich byla úprava Steidlerova hostince, která spočívala především v přístavbě sálu, jenž byl určen převážně pro plesy a který se postupně stal symbolem kulturního dění v České Skalici. Na zahradě hostince byl navíc vybudován salon, v němž probíhaly nejen výstavy jiřin a jejich hodnocení.

Stalo se zvykem, že se Jiřinkové slavnosti konaly v druhém týdnu měsíce září. K hodnocení výpěstků byla vždy ustanovena tříčlenná komise, z jejíž volby vyšli vítězové, odměňovaní pohárem s věnováním. Slavnost obvykle pokračovala odpolední hostinou v sále a večer jiřinkovým plesem. Vlastenecký a buditelský význam těchto akcí zdůrazňovala účast českých spisovatelů, umělců i představitelů společenského života. Vedle osobností z regionu (J. M. Ludvík ze Studnice, J. Regner z Havlovic, K. Rojek z Bohuslavic) a pěstitelů jiřin ze severovýchodních Čech (V. K. Klicpera, J. H. Pospíšil, I. Lhotský), navštívili Jiřinkové slavnosti například J. F. Smetana, B. Smetana či L. Štúr. V letech 1837 a 1844 se zúčastnila slavností Božena Němcová, poprvé jako manželka Josefa Němce, podruhé již v roli nadané básnířky.

Poslední Jiřinkové slavnosti se konaly v roce 1847. Tímto ročníkem se uzavírá jedna z významných kapitol dějin města. Vlasteneckým centrem však Česká Skalice zůstává i nadále a podílí se na proměnách kulturního života, které přináší konec 19. století. Jiřinkové plesy se sice ještě několikrát konají na sklonku padesátých a v šedesátých letech, jejich ohlas je však malý. V polovině dvacátých let 20. století byly Jiřinkové slavnosti v České Skalici obnoveny. Rok 1937 přinesl Celostátní jiřinkové oslavy na památku 100. výročí obrozeneckých slavností. Záštitu v tomto roce převzala choť ministerského předsedy ČSR, Irena Hodžova. Obnovenou tradici však narušila německá okupace, Celostátní jiřinkové oslavy u příležitosti 110. výročí jejich založení byly proto v roce 1947 připravovány s patřičným nadšením.

Nová kapitola v historii slavností jiřinek začala roku 1962. Ke 100. výročí smrti Boženy Němcové byla péčí ministerstva školství a kultury a světové kulturní organizace UNESCO provedena rekonstrukce Steidlerova hostince a v něm byla otevřena expozice života a díla Boženy Němcové. Renovací prošel i Jiřinkový sál. Tak se Jiřinkové slavnosti vrátily do místa svého zrodu. Muzeum Boženy Němcové spolu s Langrovým zahradnictvím z Rájce-Jestřebí (kde se učil zahradníkem syn Boženy Němcové Karel) tradici podzimních výstav jiřin stále udržuje. Každoroční výstavy bývají součástí široké nabídky akcí, které jsou dokladem skutečnosti, že se občané Českoskalicka ke své tradici hlásí.

Jiřinkové slavnosti 2024

1. září–31. října 2024 

DOTEKY – DOTYKY

v galerii Fortna SVČ Bájo Česká Skalice

Česko-slovenská výstava. Obrazy výtvarníků a výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice a jejich přátel.

 

6. září 2024 | 17 hodinBalony nad Rozkoší

BALONY NAD ROZKOŠÍ

na louce pod zámkem v Ratibořicích

Letní fiesta horkovzdušných balonů. Velké balonové odpoledne. Start balonů s hudbou cca od 17.30. Let o pohár starostky města Česká Skalice. Upoutaný balon a soutěže pro děti, skákací hrad. Vystoupení rockové kapely Collapse. Cca od 21 hodin noční hořáková show, balonové žárovky.

 

NAROZENINOVÝ KONCERT MIQUELANGELA CAVALCANTIHO8. září 2024 | 17 hodin

NAROZENINOVÝ KONCERT MIQUELANGELA CAVALCANTIHO

v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Mezinárodní umělecká agentura Tanellno vás zve na koncert barytonisty Miguelangela Cavalcanti, sopranistky Noemi Erby, klavíristy a dirigenta Martina Peschíka. Vstupné 350 Kč, snížené (senioři 65+, ZTP, děti do 18 let) 250 Kč. Předprodej v Informačním centru Česká Skalice a online v síti www.smsticket.cz.

 

6.–8. září 2024 | 9–17 hodinTRADIČNÍ VÝSTAVA JIŘINEKv Muzeu Boženy Němcové

Výstava jiřinek s tradicí od roku 1837. Objednávkový prodej hlíz jiřinek a občerstvení zajištěno.

 

Doprovodný program v prostorách muzea:

6.–8. září 2024 | 10–16 hodin

ARANŽOVÁNÍ JIŘINEK

Ukázky aranžování a prodej květinových vazeb v prostorách muzea připraví aranžérka Zdena Skořepová.

 

6. září 2024 | 18.30 hodin

POLOŽENÍ KVĚTIN K HROBU FRANTIŠKA HURDÁLKA

u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Zakladatelem a organizátorem Jiřinkových slavností byl páter František Hurdálek, uznávaný pěstitel květin a ovocnář, který v průběhu let 1837–1847 vyzvedl jejich úroveň svou pečlivostí a vkusem neobyčejně vysoko.

 

6. září 2024 | 19 hodin

BON JOUR MON AMIE

v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

Společnost Boženy Němcové v České Skalici pořádá u příležitosti 185. výročí úmrtí Kateřiny Vilemíny Zaháňské komponovaný pořad s hudbou sestavený z milostné korespondence knížete Metternicha a kněžny Zaháňské. Účinkuje Českoskalické literárně hudební kvarteto.

 

7.–8. září 2024 | 10–16 hodin

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Výtvarná dílna SVČ Bájo Česká Skalice v prostorách muzea, ze které si každý, i bez výtvarného talentu, odnese hezký hedvábný výrobek.

 

7. září 2024 

PROHLÍDKY KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Kostel, kde se vdávala Božena Němcová, bude otevřen od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin. V 10, 11, 14 a 15 hodin se uskuteční komentované prohlídky.

 

7. září 2024 | 13, 14 a 15 hodin

HISTORICKÉ TANCE SOUBORU CAMPANELLO

Členové souboru historických tanců Campanello z jižních Čech zatančí Jiřinkovou polku a další dobové tance.

 

8. září 2024 | 10–12 hodin

ŠMIKURANDA

V areálu muzea účinkují členové lidové muziky Šmikuranda z České Skalice.

 

8. září 2024 | 14–16 hodin

PROMENÁDNÍ KONCERT BIG BANDU DVORSKÝ

Součástí koncertu bude vyhlášení výsledků ankety o nejkrásnější jiřinu.

 

20. září 2024 | 20 hodinJIŘINKOVÝ PLESv českoskalické sokolovně

K tanci a poslechu hraje skupina REFLEX z Hronova. Předtančení TAK DANCE KROK z Hradce Králové. Předprodej vstupenek od 2. září 2024 v Informačním centru v České Skalici. Vstupné 150 Kč.

 

21. a 22. září 2024 | 9–16 hodin | POZOR, ZMĚNA TERMÍNU

ZA BABIČKOU BOŽENY NĚMCOVÉ DO RATIBOŘIC

v Babiččině údolí

Postavy důvěrně známé z knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové vás přivítají v místech, ve kterých se děj románu odehrává. Pořádá Správa státního zámku Ratibořice ve spolupráci s Folklorním souborem Barunka z České Skalice. Jednotné vstupné zámek 120 Kč, Rudrův mlýn 80 Kč. Rezervace prohlídek a podrobné informace na tel. 491 452 123 (v pracovních dnech od 8 do 15 hodin), mail ratiborice@npu.cz.

 

4.–6. října 2024

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ A VČELAŘŮ

v klubovně zahrádkářů

Český zahrádkářský svaz a Český svaz včelařů Česká Skalice pořádají společnou výstavu ovoce, zeleniny, včel a včelařského náčiní. Soutěž o nejlepší med. Pro děti ze školky je přichystaná soutěž malování na téma výstava ovoce, zeleniny a včeliček. Otevřeno v pátek a sobotu od 9 do 17 hodin, v neděli do 16 hodin.

 

5. října 2024 | 8–16 hodin

VÝSTAVA CHOVATELŮ

v chovatelském areálu v Jiráskově ulici

Český svaz chovatelů, základní organizace Česká Skalice, pořádá tradiční propagační výstavu s možností nákupu chovných zvířat a chovatelských potřeb.

Volný čas

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
9
2
10
3
10
4
10
5
11
6
15
7
13
8
12
9
12
10
12
11
12
12
13
13
15
14
13
15
14
16
15
17
15
18
14
19
15
20
15
21
14
22
15
23
15
24
15
25
15
26
15
27
14
28
14
29
14
30
14
31
14
1
13
2
13
3
15
4
14

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace