Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Jiřinkové slavnosti


Stručně z historie slavností

Devatenácté století, zvláště pak třicátá a čtyřicátá léta tohoto století, řadí Českou Skalici mezi nejvýraznější centra obrozeneckého ruchu své doby. Příčinou této změny jsou Jiřinkové slavnosti let 1837-1847, jež dění v provinčním městečku přivedly na stránky novin a časopisů. Zakladatelem a organizátorem slavností byl P. František Hurdálek, uznávaný pěstitel květin a ovocnář, který v průběhu jednoho desetiletí vyzvedl úroveň slavností svou pečlivostí a vkusem neobyčejně vysoko.

Jiřina, původně divoce rostoucí květina z Mexika, se v Evropě objevila poprvé roku 1789, kdy byla dovezena do botanické zahrady v Madridu. Tamní profesor botaniky, který ze semen vypěstoval první evropské jiřiny, je pojmenoval po švédském botanikovi A. Dahlovi (Dahlia). České pojmenování květiny je však odvozeno od šlechtitelského pokusu berlínského botanika K. L. Wildenowa, jemuž se plané hlízy dostaly do rukou o dekádu později a který pro výsledek své práce zvolil jméno německého lékárníka a botanika J. G. Georga - nová květina dostala jméno Georgina.

Jiřina se dostává do Čech na počátku třicátých let právě z Německa a u jejího českého jména stojí Josef Svatopluk Pressl. První pěstitelé z východních Čech zakládají Jiřinkový spolek se sídlem v České Skalici roku 1836. Jeho duší je František Hurdálek.

Pro zdárný chod Jiřinkových slavností musely být učiněny některé důležité kroky. Jedním z nich byla úprava Steidlerova hostince, která spočívala především v přístavbě sálu, jenž byl určen převážně pro plesy a který se postupně stal symbolem kulturního dění v České Skalici. Na zahradě hostince byl navíc vybudován salon, v němž probíhaly nejen výstavy jiřin a jejich hodnocení.

Stalo se zvykem, že se Jiřinkové slavnosti konaly v druhém týdnu měsíce září. K hodnocení výpěstků byla vždy ustanovena tříčlenná komise, z jejíž volby vyšli vítězové, odměňovaní pohárem s věnováním. Slavnost obvykle pokračovala odpolední hostinou v sále a večer jiřinkovým plesem. Vlastenecký a buditelský význam těchto akcí zdůrazňovala účast českých spisovatelů, umělců i představitelů společenského života. Vedle osobností z regionu (J. M. Ludvík ze Studnice, J. Regner z Havlovic, K. Rojek z Bohuslavic) a pěstitelů jiřin ze severovýchodních Čech (V. K. Klicpera, J. H. Pospíšil, I. Lhotský), navštívili Jiřinkové slavnosti například J. F. Smetana, B. Smetana či L. Štúr. V letech 1837 a 1844 se zúčastnila slavností Božena Němcová, poprvé jako manželka Josefa Němce, podruhé již v roli nadané básnířky.

Poslední Jiřinkové slavnosti se konaly v roce 1847. Tímto ročníkem se uzavírá jedna z významných kapitol dějin města. Vlasteneckým centrem však Česká Skalice zůstává i nadále a podílí se na proměnách kulturního života, které přináší konec 19. století. Jiřinkové plesy se sice ještě několikrát konají na sklonku padesátých a v šedesátých letech, jejich ohlas je však malý. V polovině dvacátých let 20. století byly Jiřinkové slavnosti v České Skalici obnoveny. Rok 1937 přinesl Celostátní jiřinkové oslavy na památku 100. výročí obrozeneckých slavností. Záštitu v tomto roce převzala choť ministerského předsedy ČSR, Irena Hodžova. Obnovenou tradici však narušila německá okupace, Celostátní jiřinkové oslavy u příležitosti 110. výročí jejich založení byly proto v roce 1947 připravovány s patřičným nadšením.

Nová kapitola v historii slavností jiřinek začala roku 1962. Ke 100. výročí smrti Boženy Němcové byla péčí ministerstva školství a kultury a světové kulturní organizace UNESCO provedena rekonstrukce Steidlerova hostince a v něm byla otevřena expozice života a díla Boženy Němcové. Renovací prošel i Jiřinkový sál. Tak se Jiřinkové slavnosti vrátily do místa svého zrodu. Muzeum Boženy Němcové spolu s partnerským Textilním muzeem TIBA a Langrovým zahradnictvím z Rájce-Jestřebí (kde se učil zahradníkem syn Boženy Němcové Karel) tradici podzimních výstav jiřin stále udržuje. Každoroční výstavy bývají součástí široké nabídky akcí, které jsou dokladem skutečnosti, že se občané Českoskalicka ke své tradici hlásí.

Jiřinkové slavnosti

Jiřinkové slavnosti

Výstava jiřin

 

JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI 2021Plakát na Jiřinkové slavnosti 2021

 

1. – 30. září 2021

KRAJINY

v Galerii Fortna SVČ Bájo

Česko-slovenská výstava. Obrazy výtvarníků a výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice a jejich přátel.

 

čtvrtek 2. září 2021 | start v 17.30 hodin

25 BALONŮ OKOLO ROZKOŠE: JIŘINKOVÉ NEBE

Horkovzdušné balony budou startovat z louky pod zámkem v Ratibořicích. Posádky balonů budou shazovat květy jiřinek s volnými vstupenkami na výstavu jiřin.

 

středa 8. září 2021 | 18 hodin

KONCERT BONI PUERI

ve Sboru Páně Církve československé husitské

Vystoupení Českého chlapeckého sboru Boni Pueri. Předprodej od 2. srpna 2021 v RIC. Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 280 Kč.

 

10.–12. září 2021 | 9–17 hodin

TRADIČNÍ VÝSTAVA JIŘINEK

v Muzeu Boženy Němcové

Výstava jiřinek s tradicí od roku 1837 se zaměřením na dobu Boženy Němcové. Součástí výstavy bude soutěž o nejkrásnější jiřinku výstavy a další doprovodný program. Objednávkový prodej hlíz jiřinek a občerstvení zajištěno. Studenti oborů zahradník, pekař a cukrář Střední školy služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové zajistí prodej bylinek, čarověníků, dřevin, aranžování květin a prodej cukrovinek.

 

pátek až neděle 10.–12. září 2021 

JIŘÍ FRANTA A DAVID BÖHM: SFÉRA VLIVU

CORENTING GABORIT: FOTOGRAFIE

výstavní programy v Luxfer Open Space, Maloskalická 40, Česká Skalice

Jiří Franta a David Böhm působí jako umělecká dvojice od roku 2006. Těžiště jejich tvorby tvoří kresba, kterou neustále zkoumají, přehodnocují a hledají nové formy jejího vyjádření. Corentin Gaborit je student 1. ročníku magisterského studia na TALM katedra ART Le Mans. Otevírací doba výstav 10. září od 14 do 17 hodin, 11. a 12. září od 10 do 16 hodin (bude otevřena brána z muzea do kovány).

 

pátek 10. září 2021 | 18 hodin

VERNISÁŽ VÝSTAVY RŮZNÝCH VYDÁNÍ BABIČKY A JEJICH ILUSTRACÍ 

v Muzeu Boženy Němcové

Vernisáž výstavy různých vydání Babičky a ilustrací stejné knihy vydané Martou Zemanovou. Vstupné dobrovolné. Výstava bude přístupná do 30. září 2021.

 

pátek 10. září 2021 | 19 hodin

PŘEDNÁŠKA MAGDALENY POKORNÉ O BOŽENĚ NĚMCOVÉ

v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

PŘEDNÁŠKA SE NEKONÁ, NOVÝ TERMÍN OZNÁMÍME POZDĚJI

 

11. – 30. září 2021

JUBILEJNÍ BABIČKA 2020 – ilustrace a umělecká vazba knihy

v prostorách Muzea Boženy Němcové v České Skalici

Společnost Boženy Němcové, Muzeum Boženy Němcové a paní Marta Zemanová ve spolupráci se Společenstvím uměleckých knihařů pořádají výstavu ilustrací a uměleckých vazeb knihy Babička. Vernisáž proběhne 10. září 2021 od 18 hodin. Akce se koná v rámci Jiřinkových slavností v České Skalici.

sobota a neděle 11. a 12. září 2021 | 10–16 hodin

ARANŽOVÁNÍ JIŘINEK

Ukázky aranžování a prodej květinových vazeb v prostorách muzea připraví aranžérka Zdena Skořepová.

 

sobota a neděle 11. a 12. září 2021 | 10–16 hodin

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Výtvarná dílna SVČ Bájo v prostorách muzea, ze které si každý, i bez výtvarného talentu, odnese hezký hedvábný výrobek.

 

sobota 11. září 2021 | 9.30 hodin

PUERICINIA

na maloskalické tvrzi

Vystoupení dětského Folklorního souboru BARUNKA s muzikou RITORNELLO.

 

sobota 11. září 2021 | 11.30 a 13 hodin

SALÓN ČESKÝ OBROZENECKÝ

v Jiřinkovém sále

Program, přibližující atmosféru prvních vlasteneckých jiřinkových bálů v České Skalici, dobu polonézy, valčíku, čtverylek. Ladnost i elegance bude umocněna dobovými tanci a kostýmy stylu biedermeier.  

 

sobota 11. září 2021 | 14–16 hodin

KONCERT KOLETOVY HORNICKÉ HUDBY

na maloskalické tvrzi

Zazní melodie všech hudebních žánrů. Koletova hornická hudba je velký orchestr ze Rtyně v Podkrkonoší, který vás potěší pestrou škálou oblíbených melodií. Na podiu vedle sebe usedají muzikanti všech věkových kategorií a společně a s ochotnickým nadšením pod taktovkou Josefa Hejny vytvářejí hudební těleso, které si hravě poradí jak s muzikálovými, filmovými a populárními skladbami, tak i s klasickými koncertními kusy.

 

neděle 12. září 2021 | 10.30–12 hodin

FOLKOVÁ KAPELA FUKANEC

na maloskalické tvrzi

Vystoupení folkové kapely z Nového Města nad Metují.

 

neděle 12. září 2021 | 14–16 hodin

PROMENÁDNÍ KONCERT BIG BANDU DVORSKÝ

na maloskalické tvrzi

Součástí koncertu bude vyhlášení výsledků ankety o nejkrásnější jiřinu.

 

pátek až neděle 10.–12. září 2021 

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ A VČELAŘŮ

v klubovně zahrádkářů

Místní zahrádkáři a včelaři pro vás opět připravili výstavu, kterou můžete navštívit v pátek a sobotu od 9 do 17 a v neděli od 9 do 16 hodin. Budou zde k vidění výpěstky zahrádkářů, zahradníků a ovocnářů, historie a současnost včelařství, živé včeličky, zajímavosti a překvapení. Součástí bude prodej medu, medoviny, včelích produktů a ovoce. Můžete ochutnat medovinu. Dále bude probíhat soutěž o nejlepší med. Nově budou přichystané odborné přednášky o zahradničení a včelařství. Pro děti ze školky a školy prvního stupně je přichystaná soutěž malování na téma výstava ovoce, zeleniny a včeliček.

 

sobota 11. září 2021 | 16 a 17 hodin

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2021: „PŘÍBĚH ZÁMKU A ZÁMEK PŘÍBĚHŮ“

na zámku Ratibořice

Prohlídky zámku s rozšířeným odborným výkladem zkušeného průvodce. V roce 2021 si připomínáme 240. výročí narození Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské. Životnímu příběhu této krásné a duchaplné ženy, známé také jako „paní kněžna“ z knihy Babička, spisovatelky B. Němcové, se budeme věnovat během prohlídky prvního patra, jehož interiéry jsou zařízeny jako letní byt vévodkyně a jejího doprovodu. Délka prohlídky cca 120 minut (v polovině se uskuteční malá přestávka na kávu). Kapacita prohlídky maximálně 25 osob. Vzhledem k časové a obsahové náročnosti prohlídek prosíme, zvažte účast dětí do 12 let. Jednotné vstupné 200 Kč. Vstupenky je nutno rezervovat předem nebo zakoupit online. Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech čase od 7 do 14 hodin) mail ratiborice@npu.cz.

 

sobota 25. září 2021 | 20 hodin

JIŘINKOVÝ PLES

v českoskalické sokolovně

K tanci a poslechu hraje Bumble Bee Band z Náchodska a Trutnovska. Předtančení provede TAK DANCE KROK z Hradce Králové. Předprodej vstupenek od 1. září 2021 v Regionálním informačním centru.

Plakát na Jiřinkové slavnosti ke stažení (10.42 MB)

Partnery jsou Královéhradecký kraj, Hitrádio Černá hora, Náchodský SWING, Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové.

Volný čas

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
8
26
7
27
7
28
7
29
8
30
8
1
10
2
11
3
10
4
11
5
11
6
12
7
12
8
14
9
12
10
11
11
11
12
11
13
12
14
15
15
13
16
13
17
12
18
12
19
14
20
13
21
15
22
14
23
14
24
13
25
14
26
13
27
15
28
14
29
12
30
12
31
10
1
9
2
8
3
10
4
12
5
11

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace