Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Jiřinkové slavnosti


Stručně z historie slavností

Devatenácté století, zvláště pak třicátá a čtyřicátá léta tohoto století, řadí Českou Skalici mezi nejvýraznější centra obrozeneckého ruchu své doby. Příčinou této změny jsou Jiřinkové slavnosti let 1837-1847, jež dění v provinčním městečku přivedly na stránky novin a časopisů. Zakladatelem a organizátorem slavností byl P. František Hurdálek, uznávaný pěstitel květin a ovocnář, který v průběhu jednoho desetiletí vyzvedl úroveň slavností svou pečlivostí a vkusem neobyčejně vysoko.

Jiřina, původně divoce rostoucí květina z Mexika, se v Evropě objevila poprvé roku 1789, kdy byla dovezena do botanické zahrady v Madridu. Tamní profesor botaniky, který ze semen vypěstoval první evropské jiřiny, je pojmenoval po švédském botanikovi A. Dahlovi (Dahlia). České pojmenování květiny je však odvozeno od šlechtitelského pokusu berlínského botanika K. L. Wildenowa, jemuž se plané hlízy dostaly do rukou o dekádu později a který pro výsledek své práce zvolil jméno německého lékárníka a botanika J. G. Georga - nová květina dostala jméno Georgina.

Jiřina se dostává do Čech na počátku třicátých let právě z Německa a u jejího českého jména stojí Josef Svatopluk Pressl. První pěstitelé z východních Čech zakládají Jiřinkový spolek se sídlem v České Skalici roku 1836. Jeho duší je František Hurdálek.

Pro zdárný chod Jiřinkových slavností musely být učiněny některé důležité kroky. Jedním z nich byla úprava Steidlerova hostince, která spočívala především v přístavbě sálu, jenž byl určen převážně pro plesy a který se postupně stal symbolem kulturního dění v České Skalici. Na zahradě hostince byl navíc vybudován salon, v němž probíhaly nejen výstavy jiřin a jejich hodnocení.

Stalo se zvykem, že se Jiřinkové slavnosti konaly v druhém týdnu měsíce září. K hodnocení výpěstků byla vždy ustanovena tříčlenná komise, z jejíž volby vyšli vítězové, odměňovaní pohárem s věnováním. Slavnost obvykle pokračovala odpolední hostinou v sále a večer jiřinkovým plesem. Vlastenecký a buditelský význam těchto akcí zdůrazňovala účast českých spisovatelů, umělců i představitelů společenského života. Vedle osobností z regionu (J. M. Ludvík ze Studnice, J. Regner z Havlovic, K. Rojek z Bohuslavic) a pěstitelů jiřin ze severovýchodních Čech (V. K. Klicpera, J. H. Pospíšil, I. Lhotský), navštívili Jiřinkové slavnosti například J. F. Smetana, B. Smetana či L. Štúr. V letech 1837 a 1844 se zúčastnila slavností Božena Němcová, poprvé jako manželka Josefa Němce, podruhé již v roli nadané básnířky.

Poslední Jiřinkové slavnosti se konaly v roce 1847. Tímto ročníkem se uzavírá jedna z významných kapitol dějin města. Vlasteneckým centrem však Česká Skalice zůstává i nadále a podílí se na proměnách kulturního života, které přináší konec 19. století. Jiřinkové plesy se sice ještě několikrát konají na sklonku padesátých a v šedesátých letech, jejich ohlas je však malý. V polovině dvacátých let 20. století byly Jiřinkové slavnosti v České Skalici obnoveny. Rok 1937 přinesl Celostátní jiřinkové oslavy na památku 100. výročí obrozeneckých slavností. Záštitu v tomto roce převzala choť ministerského předsedy ČSR, Irena Hodžova. Obnovenou tradici však narušila německá okupace, Celostátní jiřinkové oslavy u příležitosti 110. výročí jejich založení byly proto v roce 1947 připravovány s patřičným nadšením.

Nová kapitola v historii slavností jiřinek začala roku 1962. Ke 100. výročí smrti Boženy Němcové byla péčí ministerstva školství a kultury a světové kulturní organizace UNESCO provedena rekonstrukce Steidlerova hostince a v něm byla otevřena expozice života a díla Boženy Němcové. Renovací prošel i Jiřinkový sál. Tak se Jiřinkové slavnosti vrátily do místa svého zrodu. Muzeum Boženy Němcové spolu s partnerským Textilním muzeem TIBA a Langrovým zahradnictvím z Rájce-Jestřebí (kde se učil zahradníkem syn Boženy Němcové Karel) tradici podzimních výstav jiřin stále udržuje. Každoroční výstavy bývají součástí široké nabídky akcí, které jsou dokladem skutečnosti, že se občané Českoskalicka ke své tradici hlásí.

Jiřinkové slavnosti

Jiřinkové slavnosti

Výstava jiřin

 

Město Česká Skalice ve spolupráci se Společností Boženy Němcové, Správou státního zámku Ratibořice, Střediskem volného času Bájo, Českým svazem zahrádkářů, Českým svazem chovatelů a Českým svaze včelařů, římskokatolickou farností, TJ Sokol Česká Skalice a DLNK Systems Nové Město nad Metují pořádají

JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI 2023

čtvrtek 31. srpna 2023 | start v 17.30 hodin

BALÓNY NAD ROZKOŠÍ

Horkovzdušné balony budou startovat z louky pod zámkem v Ratibořicích. Posádky balonů budou shazovat květy jiřinek s volnými vstupenkami na výstavu jiřin.

 

1. září–31. října 2023

TOUHA

v galerii Fortna SVČ Bájo Česká Skalice

Česko-slovenská výstava. Obrazy výtvarníků a výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice a jejich přátel.

 

1. září–11. října 2023

DOBRÉ SVĚTLO

ve velké výloze SVČ Bájo Česká Skalice

Výstava dětí z fotografického kroužku, které v SVČ Bájo Česká Skalice pracují pod vedením Martiny Horké.

 

9. září 2023 | 16 hodin

KONCERT NOEMY ERBY A JEJICH HOSTŮ

v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Slavná Ave Maria a jiné perly klasické hudby. Účinkují Noema Erba, česká operní pěvkyně, sopranistka, působící převážně v zahraničí, Hana Jonášová, soprán, sólistka Opery Národního divadla, Vladimír Rejlek, trubka a Josef Popelka, varhany. Vstupné 300 Kč, senioři 65+, ZTP, děti do 15 let 250 Kč. Předprodej vstupenek v Regionálním informačním centru v České Skalici a na www.smsticket.cz.


8.–10. září 2023 | 9–17 hodin

TRADIČNÍ VÝSTAVA JIŘINEK

v Muzeu Boženy Němcové

Výstava jiřinek s tradicí od roku 1837 se zaměřením na dobu Boženy Němcové. Součástí výstavy bude soutěž o nejkrásnější jiřinku a další doprovodný program. Objednávkový prodej hlíz jiřinek a občerstvení zajištěno. Studenti oborů zahradník, pekař a cukrář Střední školy služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové zajistí prodej bylinek, čarověníků, dřevin, aranžování květin a prodej cukrovinek.

Doprovodný program v prostorách muzea:

8. září 2023 | 18 hodin

POLOŽENÍ KVĚTIN K HROBU ZAKLADATELE JIŘINKOVÝCH SLAVNOSTÍ

u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Zakladatelem a organizátorem slavností byl páter František Hurdálek, uznávaný pěstitel květin a ovocnář, který v průběhu let 1837–1847 vyzvedl úroveň slavností svou pečlivostí a vkusem neobyčejně vysoko.

 

8. září 2023 | 19 hodin

SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ: VZPOMÍNKA NA EDITH PIAF

v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

Společnost Boženy Němcové v České Skalici vás zve na koncert herečky a zpěvačky Světlany Nálepkové.  Předprodej vstupenek od 1. 7. 2023 v Regionálním informačním centru v České Skalici nebo na webu www.smsticket.cz. Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 350 Kč. Večer bude uskutečněn za podpory města Česká Skalice.

 

9. září 2023 | 10–12 hodin

ŠMIKURANDA

V areálu muzea účinkují členové lidové muziky Šmikuranda z České Skalice.

 

9. září 2023 | 10.30–11.30 hodin

AUTORSKÉ ČTENÍ: MIA ABRAHAMOVÁ A MIRKA BOROVIČKOVÁ

v prostorách Muzea Boženy Němcové

Přijďte se zaposlouchat do úryvků z díla Mirky Borovičkové a do povídek pro zasmání z pera Mii Abrahámové.

 

9. září 2023 | 13, 14 a 15 hodin

CAMPANELLO

Česká beseda v plesové úpravě a dobové tance 19. století v podání souboru historických tanců Campanello z jižních Čech.

 

9.–10. září 2023 | 10–16 hodin

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Výtvarná dílna SVČ Bájo Česká Skalice v prostorách muzea, ze které si každý, i bez výtvarného talentu, odnese hezký hedvábný výrobek.

 

9.–10. září 2023 | 10–16 hodin

ARANŽOVÁNÍ JIŘINEK

Ukázky aranžování a prodej květinových vazeb v prostorách muzea připraví aranžérka Zdena Skořepová.

 

10. září 2023 | 14–16 hodin

PROMENÁDNÍ KONCERT BIG BANDU DVORSKÝ

Součástí koncertu bude vyhlášení výsledků ankety o nejkrásnější jiřinu.

 

10. září 2023 

PROHLÍDKY KOSTELA NANEBVZETÍ PANNY MARIE

Kostel, kde se vdávala Božena Němcová, bude otevřen od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin. V 10, 11, 14 a 15 hodin se uskuteční komentované prohlídky.


16.–17. září 2023 | 9–16 hodin

ZA BABIČKOU BOŽENY NĚMCOVÉ DO RATIBOŘIC

Postavy důvěrně známé z knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové vás přivítají v místech, ve kterých se děj románu odehrává. Při návštěvě v zámku narazíte na namyšleného komorníka Leopolda, pozdravíte vznešenou paní kněžnu a její milou schovanku, komtesu Hortenzii. Ve mlýně vás budou vyhlížet veselý mlynář s panímámou mlynářkou a houfem ratibořických dětí s jejich hrami, zpěvy a říkadly. Na Starém bělidle vás potěší setkání s laskavou babičkou a vnoučaty. Pořádá Správa Státního zámku Ratibořice ve spolupráci s Folklorním souborem Barunka z České Skalice. Vstupné dle ceníku platného pro rok 2023. Rezervace prohlídek pro skupiny i jednotlivce a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hodin), mail ratiborice@npu.cz.

 

22. září 2023 | 20 hodin

JIŘINKOVÝ PLES

v českoskalické sokolovně

K tanci a poslechu hraje skupina Relax z Hronova. Předtančení provede TAK DANCE KROK z Hradce Králové. Předprodej vstupenek od 1. září 2023 v Regionálním informačním centru v České Skalici.

 

6.–8. října 2023 

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ A VČELAŘŮ

v klubovně zahrádkářů

Český zahrádkářský svaz a Český svaz včelařů Česká Skalice pořádají společnou výstavu ovoce, zeleniny, včel a včelařského náčiní. Soutěž o nejlepší med. Pro děti ze školky je přichystaná soutěž malování na téma výstava ovoce, zeleniny a včeliček. Otevřeno v pátek a sobotu od 9 do 17 hodin, v neděli do 16 hodin.

 

7.–8. října 2023 

VÝSTAVA CHOVATELŮ

v chovatelském areálu v Jiráskově ulici

Tradiční propagační výstava s možností nákupu chovných zvířat a chovatelských potřeb. Otevřeno bude v sobotu od 8 do 16 hodin a v neděli od 8 do 11 hodin.

 

7.–8. října 2023 | 10–16 hodin

PODZIM V RATIBOŘICÍCH

na zámku Ratibořice

Při prohlídce v doprovodu zkušeného průvodce zažijete lehce nostalgickou atmosféru podzimu na venkovském šlechtickém sídle, kterou prozáří bohaté a nápadité dekorace z květin, ovoce a zeleniny. K příjemnému zážitku přispěje i krátké hudební vystoupení v průběhu prohlídky. Po prohlídce zámeckých interiérů budete mít možnost nahlédnout i do jinak běžně nepřístupných zámeckých sklepení.

Volný čas

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
12
26
12
27
13
28
14
29
12
30
12
1
9
2
9
3
9
4
10
5
10
6
11
7
12
8
12
9
9
10
10
11
9
12
11
13
10
14
9
15
9
16
8
17
9
18
9
19
9
20
8
21
8
22
7
23
7
24
8
25
9
26
10
27
9
28
7
29
7
30
6
31
7
1
3
2
4
3
4
4
4
5
4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace