Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Podklady

Podklady pro zpracování Strategického plánu města Česká Skalice do roku 2030 + vazba na koncepční dokumenty

Verze 27. 3. 2014

Místní úroveň

 1. Současně platný Územní plán a Zadání pro nový Územní plán http://www.ceskaskalice.cz/cs/mestsky-urad/uzemni-plan/

 2. Anketa mezi podnikateli 2011

 3. Strategický plán města do r. 2015
 4. Závěrečná zpráva pracovní skupiny pro Revitalizaci centra města Česká Skalice, zpracovaný projekt revitalizace centra města (dokument)
 5. Zpracované projekty na stezky v České Skalici
 6. Zpracovaná studie školního areálu v místě současné jídelny
 7. Výběrové řízení na zpracovatele studie nového sportovního areálu + ekonomická analýza vybudování nového školního areálu
 8. Studie modernizace vodovodního řádu
 9. Studie revitalizace muzejního areálu
 10. Studie zastavitelnosti rohu na náměstí multikulturním centrem
 11. Studie + projekt nového bazénu a koupaliště v ATC Rozkoš
 12. Koncepce dopravy, Regulace dopravy a dopravního značení http://www.ceskaskalice.cz/cs/mestsky-urad/informace/vnitrni-predpisy/seznam-vnitrnich-predpisu/_files/dopravni-koncepce.pdf
 13. Česká Skalice očima dětí a mládež (září - listopad 2013)
 14. Výsledky besedy se seniory (říjen 2013)
 15. Výsledky názorového průzkumu (listopad 2013)
 16. Výsledky veřejného setkání (listopad 2013)
 17. Výsledky kulatého stolu s podnikateli (listopad 2013)
 18. Výsledky kulatého stolu se zástupci neziskových organizací (listopad 2013)
 19. Analýza města Česká Skalice (listopad 2013)
 20. SWOT analýza města Česká Skalice (listopad 2013) – bude zpracováno

Regionální úroveň

 1. Studie rozvoje šetrného cestovního ruchu v Babiččině údolí zpracovaná v rámci projektu Blokového grantu „Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí“ (2008-2010), Centrum rozvoje Česká Skalice
 2. „Život a podnikání v chráněných územích“, sborník příspěvků ze závěrečné konference k projektu „Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí“ doplněný tematickými díly žáků základních škol na území MAS Mezi Úpou a Metují a SVČ Bájo Česká Skalice, Žernov 15. 4. 2010
 3. Plán péče o NPP Babiččino údolí na roky 2006 – 2015 a nově připravovaný plán péče i NPP Babiččino údolí na roky 2015 - 2024
 4. Platný plán péče o PR Dubno
 5. ČÍŽEK O. & ZÁMEČNÍK J., 2011: Výsledky výzkumu vlivu typu lučního managementu na společenstva denních motýlů v NPP Babiččino údolí v roce 2011. Msc. Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ústřední seznam ochrany přírody, Praha, 26 pp.
 6. Šindlar, M. a kol. 2004: Využití historického závlahového systému pro revitalizaci NPP Babiččino údolí. Studie. [Depon. In: Správa CHKO Broumovsko, Police n.M.].
 7. Šindlar s.r.o. 2012: Plán péče o PP Pod Rýzmburkem na období 2013-2028. [Depon. In: KÚ Královéhradeckého kraje, odd. ochrany přírody, Hradec Králové].
 8. Koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/koncepce-cyklodopravy-kralovehradeckeho-kraje-31629
 9. Rozvojové aktivity kolem přehrady Rozkoš (cyklo a in-line stezka okolo Rozkoše)
 10. Rozvojová strategie Regionu mezi Úpou a Metují / Integrovaná strategie území mezi Úpou a Metují http://www.meziupouametuji.cz/stranky/rozvojova-strategie-regionu-mas.htm
 11. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (SRK) 2006 – 2015 http://www.kr-kralovehradecky.cz
 12. Analýzy, koncepce, územní plánování a další rozvojové dokumenty Královehradeckého kraje vč. zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (vyšší územně plánovací dokumentace) http://www.kr-kralovehradecky.cz
 13. Příhraniční oblasti – projekt „Brána k sousedům“ http://www.kr-kralovehradecky.cz
Národní úroveň
 1. Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje
 2. Zásady urbánní politiky (MMR, květen 2010) http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Zasady-urbanni-politiky
 3. Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta …. 2007-2013 http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na
 4. Stávající resortní koncepce, strategie a politiky, např. Státní kulturní politika České republiky 2009 -  2014 (MK, 2009): http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh (pdf)
 5. Resortní koncepce, strategie a politiky pro nové programové období 2014 – 2020
 6. Národní rozvojový plán České republiky 2007-2013 http://www.strukturalni-fondy.cz
 7. Operační programy 2014 – 2020
Mezinárodní úroveň
 1. Strategie udržitelného rozvoje EU http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHD4PB3
 2. Strategie Evropa 2020 http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695
 3. Evropská úmluva o krajině http://www.mzp.cz/cz/evropska_umluva_o_krajine_smlouva
 4. Tematická strategie EU pro urbanizované prostředí a její aplikace http://www.eea.europa.eu
 5. Toledská deklarace http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Toledska-deklarace-(1)
 6. Lipská charta o udržitelných evropských městech http://www.cka.cc/ostatni/Dokumenty/lipska_charta
 7. Summit Země 1992 v Rio de Janeiro o životním prostředí a rozvoji - zásady udržitelného rozvoje a Agenda 21 - především kapitolu 28 http://www.enviwiki.cz
 8. Summit Země 2012 „Rio + 20“ http://www.uncsd2012.org

Praktické info

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
12
30
13
1
16
2
15
3
15
4
15
5
18
6
15
7
15
8
16
9
13
10
14
11
18
12
14
13
15
14
14
15
13
16
14
17
15
18
15
19
14
20
14
21
14
22
13
23
14
24
14
25
16
26
13
27
14
28
15
29
16
30
14
31
14
1
16
2
16

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace