Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Uzavření manželství

Matrika manželství a registrovaného partnerství

Vedení knih manželství a registrovaného partnerství, zpracování žádostí a vyhotovení protokolů o uzavření manželství a registrovaného partnerství, vydávání prvopisů a duplikátů oddacích listů nebo dokladu o registrovaném partnerství, vedení statistiky a vyhotovení statistických hlášení, oznamovací povinnost pro příslušné úřady, spolupráce s úřady cizích států, vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem.

Vydávání osvědčení k uzavření manželství pro farní úřady registrovaných církví a osvědčení k uzavření manželství při obřadu bez přítomnosti matrikáře za splnění zákonných podmínek.

Určená doba a místo:

 • radou města k uzavření manželství: obřadní síň Muzea Boženy Němcové, Maloskalická č.p. 123, Česká Skalice, Malá Skalice, každý pátek od 8.00 hod. - 12.00 hod.
 • k uzavření registrovaného partnerství: obřadní síň Muzea Boženy Němcové, Maloskalická č.p. 123, Česká Skalice, Malá Skalice, každý pátek od 8.00 hod. - 12.00 hod.

 

K uzavření manželství nebo registrovaného partnerství je třeba předložit občané ČR:

 • občanské průkazy obou snoubenců (dokládají stav, trvalý pobyt a státní občanství)
 • rodné listy obou snoubenců (včetně RL společných dětí)
 • je-li některý ze snoubenců rozveden – soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžela (manželky) nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu nezletilou (ale starší 16 let) – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

 

Občan ČR s trvalým pobytem v cizině:

 • rodný list
 • platný cestovní doklad (nebo OP)
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být starší 6 měsíců k datu sňatku a musí obsahovat informaci, že podle právního řádu, případně ústavy dotčeného státu je občan tohoto státu oprávněn uzavřít manželství

 

Cizinec:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství – lze doložit cestovním pasem
 • doklad totožnosti
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být starší 6 měsíců k datu sňatku a musí obsahovat informaci, že podle právního řádu, případně ústavy dotčeného státu je občan tohoto státu oprávněn uzavřít manželství
 • doklad o osobním stavu – svobodný, rozvedený/rozvod doložit rozsudkem/, ovdovělý
 • potvrzení vydané ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR, to neplatí jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů

 

Upozornění

 • Listiny vydané státy, se kterými Česká republika nemá uzavřenou smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, musí být opatřeny doložkou Apostille. Podrobnější informace podáme na matrice. Všechny listiny vydané v cizině musí být přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným v České republice

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích

 • uzavření manželství nebo registrovaného partnerství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost: 3.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR: 3.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR: 5.000 Kč
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem: 500 Kč
 • osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření církevního sňatku: 500 Kč
 • přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce: 1.000 Kč
Nová obřadní síň v Muzeu Boženy Němcové

Obřadní síň

Obřadní síň

Obřadní síň

Obřadní síň

Obřadní síň

Pro zvětšení klikni na obrázek

Úřad

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
14
28
15
29
16
30
14
31
14
1
18
2
16
3
14
4
15
5
16
6
17
7
16
8
16
9
14
10
13
11
15
12
12
13
12
14
14
15
13
16
12
17
10
18
9
19
10
20
10
21
10
22
10
23
10
24
7
25
7
26
7
27
7
28
8
29
9
30
6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace