Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Vydávání matričních dokladů

(oddací list, rodný list, úmrtní list) a jejich druhopisů

Matriční úřad, který provedl zápis o narození, uzavření manželství nebo úmrtí vydá občanovi prvopis rodného listu, oddacího listu nebo úmrtního listu po předložení platného průkazu totožnosti nebo ho zašle Českou poštou a.s. do vlastních rukou na doručenku.

Matriční doklady jsou vydávány bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů od matriční události, která se stala v obvodu našeho matričního úřadu.

Úmrtní list je vydán fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Opis matričního doklad je vydán
  • fyzické osobě, které se zápis týká

  • členům rodiny nebo zplnomocněnému zástupci

  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • matriční úřad vydá jakékoliv fyzické osobě matričí doklad, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí

Za členy rodiny se pro účely tohoto zákona provažují manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci a sourozenci.

Správní poplatky
  • vydání matričního dokladu (prvopis): bez poplatku
  • opis matričního dokladu: 100 Kč
Opis matričního dokladu
  • žádost o opis matričního dokladu se předkládá matričnímu úřadu, kde byl vydán prvopis a u něhož je uložena matriční kniha

Úřad

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

v pátek 29. 10. a 31. 12. 2021 
bude úřad uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
13
28
14
29
12
30
12
1
5
2
10
3
9
4
7
5
7
6
8
7
8
8
9
9
11
10
9
11
7
12
8
13
8
14
9
15
7
16
8
17
7
18
8
19
9
20
10
21
8
22
10
23
11
24
9
25
8
26
8
27
9
28
10
29
8
30
9
31
9

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Partnerská města
Dotace