Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Testování na nákazu covidem 19  se uskuteční v České Skalici každé pondělí od 6.30 do 14 hodin v bytovém domě Olga na třídě T. G. M.

Činnost odboru kultury

 

ODBOR KULTURY

Do činnosti odboru kultury spadají tyto oblasti:

  • Kulturní akce

Odbor kultury se spolupodílí na zajištění kulturních a společenských akcích pořádaných městem Česká Skalice (Novoroční ohňostroj, Masopust, Slavnost vína, Jiřinkové slavnosti, Rozsvěcení vánočního stromku atd.)

 

  • Českoskalický zpravodaj

vykonává a zodpovídá za redakční práce na Českoskalickém zpravodaji (zpracování zaslaných příspěvků, spolupráce na grafické úpravě, příprava tiskového pdf., komunikace s třetími stranami (tiskárna, přispěvatelé, inzerenti))

zajištění veškerých činností souvisejících s distribucí Českoskalického zpravodaje

zpracovává a rozesílá Elektronický zpravodaj www.ceskaskalice.cz

 

  • Webové stránky města

zajišťuje kompletní správu webových stránek města Česká Skalice,

zajišťuje aktualizace údajů na webových stránkách

zveřejňování aktuálních písemných i grafických dokumentů

prostřednictvím webových stránek zajišťuje informování občanů o kulturní a sportovní činnosti ve městě

 

  • Městský rozhlas

zabezpečuje kompletní přípravu a vysílání relací hlášení městského rozhlasu

zabezpečuje kontrolu funkčnosti městského informačního systému

zabezpečuje kontrolu funkčnosti varovného a vyrozumívacího systému a podává o něm hlášení

 

  • Sociální sítě

spravuje profil města Česká Skalice na Facebooku

podílí se na správě kanálu města Česká Skalice na YouTube

 

  • Propagační materiály

zajišťuje propagační materiály pro potřeby města Česká Skalice a jejich distribuci

 

  • Společenské akce

Ve spolupráci s komisí pro kulturu, obřady a slavnosti:

zajišťuje organizaci slavnostních obřadů (předávání Jánského plaket, slavnostní předávání vysvědčení, vítání žáků 1. třídy apod.)

zabezpečuje jednání komise - gratulace občanům města u příležitosti životního jubilea

 

  • Kulturní instituce:

Do činnosti odboru kultury patří i zajištění fungování kulturních institucí městra, které jsou odděleními odboru.

 

Oddělení Knihovna Barunky Panklové

Zabezpečuje činnost specifikované ve vnitřním předpisu č. 08/2020 – Knihovní řád Knihovny Barunky Panklové v České Skalici.

zajišťuje provoz knihovny

zajišťuje profilaci a zpracování knihovního fondu knihovny

zajišťuje „meziknihovní" výpůjční službu

aktualizuje webové stránky KBP

připravuje kulturní pořady, výstav, setkání veřejnosti v knihovně

zajišťuje a organizuje využití prostor v knihovně pro spolkové organizace

zajišťuje pravidelnou informovanost veřejnosti o konaných akcích na webu a ve zpravodaji města

Oddělení Muzeum Boženy Němcové

zajišťuje činnost muzea podle platné legislativy

zajišťuje ochranu sbírek před krádeží, vloupáním, poškozením

uchovává sbírku v její celistvosti tak, jak byla zapsána do centrální evidence a stanovuje režim zacházení se sbírkami nebo jednotlivými sbírkovými předměty

vytváří a spravuje sbírky nebo mobiliárních fondy mimořádného významu a rozsahu

tvoří a organizuje muzejní výstavy, programy, publikace a instalace

pořizuje ucelené soubory evidenčních a dokumentačních záznamů ke kulturním památkám, sbírkovým předmětům, odborným průzkumům a vědeckým výzkumům

pořizuje obrazové dokumentace kulturních památek a sbírkových předmětů

zabezpečuje lektorování připravených vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro jednotlivé cílové skupiny spadající do oblasti neformálního nebo formálního vzdělávání s využitím vzdělávacího potenciálu výstupů kulturních institucí a uplatňováním vhodných metodických postupů

zabezpečuje provádění dokumentačních nebo evidenčních záznamů sbírkových předmětům, odborným průzkumům a vědeckým výzkumům, k prezentaci, preparování, konzervování či restaurování podle zadání

zabezpečuje inventarizaci sbírek nebo jejich určených částí

připravuje tradiční akci města Česká Skalice – Výstava jiřinek

 

Úřad

Úřední hodiny v době krize

V souvislosti s epidemiologickou situací v ČR:

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Mimo tyto úřední hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
7
30
7
31
7
1
5
2
6
3
6
4
6
5
6
6
4
7
5
8
4
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
5
15
6
16
6
17
8
18
6
19
6
20
6
21
6
22
6
23
7
24
6
25
6
26
5
27
5
28
5
29
5
30
6
1
9
2
8

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Partnerská města
Dotace