Česká Skalice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Změna jména a příjmení

  • změna jména a přímení se provádí na základě písemné žádosti fyzické osoby nebo zákonných zástupců u matričního úřadu dle místa trvalého nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR

  • povolení nebo zamítnutí změny jména nebo příjmení se vydá rozhodnutím, které je součástí správního řízení zahájeného dnem podání žádosti. Rozhodnutí je vydáno nejdéle do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 

Doklady, které je potřeba doložit k žádosti

občanský průkaz nebo cestovní doklad, rodný list, oddací list, úmrtní list, pravomocný rozvodový rozsudek opatřený doložkou o právní moci, pravomocný rozsudek o osvojení opatřený doložkou o právní moci

Správní poplatky

  • oznámení o přijetí dřívějšího jména po rozvodu v zákonné lhůtě do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku: bez poplatku
  • povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu mimo zákonnou lhůtu 6 měsíců: 100 Kč
  • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech: 1000 Kč