Česká Skalice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+


Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Za otce se považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem (s určitými výjimkami podle zákona o rodině č. 94/1963 Sb.).

Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato, nebo k dítěti již narozenému.

Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být učiněno vždy před soudem.

Zápis o určení otcovství se provádí na matrice vždy v přítomnosti obou rodičů po předložení potřebných dokladů. 

Doklady potřebné pro zápis o určení otcovství:

Oba rodiče občané ČR - nenarozené dítě

 1. Platné občanské průkazy
 2. Rodné listy
 3. Těhotenský průkaz
 4. Rodné listy dětí, které spolu rodiče již mají
 5. Rozvedené ženy - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci
 6. Vdovy - úmrtní list manžela
Oba rodiče občané ČR - již narozené dítě
 1. Platné občanské průkazy
 2. Rodné listy
 3. Rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství 
 4. Všechny ostatní rodné listy společných dětí
 5. Rozvedené ženy - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci
 6. Vdovy - úmrtní list manžela
Jeden z rodičů cizinec - nenarozené dítě
 1. Platné doklady totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
 2. Rodné listy
 3. Rodné listy společných dětí
 4. Těhotenský průkaz
 5. U žen potvrzení o rodinném stavu (není-li patrno z dokladu totožnosti)
 6. Potvrzení o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR (není-li patrno z cestovního dokladu) se zápisem od kdy - do kdy
 7. Rozvedené ženy - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo doklad o zániku manželství
 8. Vdovy - úmrtní list manžela
 9. Nutná přítomnost úředního tlumočníka (zařídí žadatelé o zápis určení otcovství na své náklady)
Jeden z rodičů cizinec - již narozené dítě
 1. Platné doklady totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
 2. Rodné listy
 3. Rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství
 4. Rodné listy dalších společných dětí
 5. U žen potvrzení o rodinném stavu (není-li patrno z dokladu totožnosti)
 6. Potvrzení o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR (není-li patrno z cestovního dokladu) se zápisem od kdy - do kdy
 7. Rozvedené ženy - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo doklad o zániku manželství
 8. Vdovy - úmrtní list manžela
 9. Nutná přítomnost úředního tlumočníka (zařídí žadatelé o zápis určení otcovství na své náklady)

Pokud se dítě narodí do 300-tého dne po rozvodu manželství považuje se za otce bývalý manžel. Pokud jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže před soudem v řízení o popření otcovství.


Správní poplatky
 • zápis o určení otcovství je prováděn bez poplatku