Česká Skalice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává

 • matričním úřadem ČR pro občana ČR uzavírající sňatek na území cizího státu

 • matričním úřadem cizího státu pro občana cizího státu uzavírající sňatek v ČR

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydávané matričním úřadem ČR

 • vysvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubence podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny. Pokud takový pobyt nikdy nebyl, vydává vysvědčení matriční úřad městské části Praha 1.

 • vysvědčení se vydává po předložení všech potřebných dokladů na předepsaném tiskopise a je platné 6 měsíců od jeho vystavení.

Doklady potřebné k vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro občana ČR uzavírající sňatek v cizině

 • rodný list

 • doklad totožnosti
 • doklad o státním občanství
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu 
 • vdovci - úmrtní list
 • rozvedení - pravomocný rozvodový rozsudek
 • doklad o jménu, příjmení, datu a místu narození a bydlišti snoubence

Správní poplatky

 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství: 500 Kč
 • vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství: 500 Kč

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

05-1-Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 25 kB

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství

05-2-Žádost-vydání-osvědčení-právní-způsobilosti-partnerství.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26,5 kB