Česká Skalice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+


Czech POINT

Czech POINT

Na Městském úřadě v České Skalici najdete pracoviště Czech POINT v hlavní budově na třídě T. G. Masaryka 80, vchod B

 • dveře č. 7 - matrika, tel.  491 490 032
 • dveře č. 5 - podatelna, Czech Point, tel.491 490 031, 033, 034

https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/

Výpisy

 • Výpis z rejstříku trestů (poplatek 100,-Kč)
 • Zprostředkovaná identifikace (poplatek 200,-Kč)
 • Výpis z rejstříku trestů právnických osob
 • Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, rejstřík obecně prospěšných společností)
 • Živnostenský rejstřík
 • Registr živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
 • Registr živnostenského podnikání pro právnickou osobu
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Snímek z katastrální mapy
 • Insolvenční rejstřík
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Bodové hodnocení řidiče
 • Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis elektronických receptů pacienta

(poplatky za výše uvedené výpisy 100,- Kč za první stranu a za každou následující i započatou 50,- Kč)

 

Agendy ISDS

zřízení datové schránky, vydání nových přístupových údajů, přidání nebo zrušení pověřené osoby do datové schránky, zpřístupnění nebo opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost, povolení nebo zrušení příjmu poštovních datových zpráv – PDZ, oznámení o změně statutárního orgánu a vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky.

(u agend ISDS je zpoplatněno pouze opakované vydání přístupových údajů 200 Kč)

Konverze dokumentů  

 • Autorizovaná konverze z elektronické do písemné podoby dokumentu
 • Autorizovaná konverze z písemné do elektronické podoby dokumentu

(poplatek za každou i započatou stránku 30,- Kč)                           

 

Základní registry

poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě, výpis údajů z registru obyvatel, výpis údajů z registru osob, neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob, výpis o využití údajů z registru obyvatel, záznam o využívání údajů v registru osob, žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel a v registru osob.

(poplatky za výpisy ze základních registrů 100,- Kč za první stranu a za každou následující i započatou 50,- Kč)