Česká Skalice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Formuláře a dokumenty ke stažení

Předmět jednotlivých dokumentací dle požadavků stavebního zákona

(tj. rozsah a obsah + náležitosti stavebního deníku)

Žádosti - stavební zákon

S1 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

S1 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 43,02 kB

S2 žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

S2 žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 41,19 kB

S3 žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

S3 žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 40,57 kB

S4 žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

S4 žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,22 kB

S5 žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

S5 žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,05 kB

S6 žádost o vydání společného povolení

S6 žádost o vydání společného povolení.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 46,12 kB

S7 oznámení záměru

S7 oznámení záměru.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 39,53 kB

S8 ohlášení stavby

S8 ohlášení stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,65 kB

S9 žádost o stavební povolení

S9 žádost o stavební povolení.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 40,19 kB

S10 oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

S10 oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,79 kB

S12 žádost o vydání kolaudačního souhlasu

S12 žádost o vydání kolaudačního souhlasu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 39,95 kB

S13 žádost o povolení předčasného užívání stavby

S13 žádost o povolení předčasného užívání stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 141 kB

S14 oznámení změny v užívání stavby

S14 oznámení změny v užívání stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 39,92 kB

S15 ohlášení odstranění

S15 ohlášení odstranění.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,74 kB

S15x žádost o povolení odstranění

S15x žádost o povolení odstranění.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 24,75 kB

S16 Společné oznámení záměru

S16 Společné oznámení záměru.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 42 kB

s17 žádost - návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (jen pro stavby povolené dle původního stavebního zákona)

s17 žádost - návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (jen pro stavby povolené dle původního stavebního zákona).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 517,69 kB

S18 ohlášení stavby dle § 104 odst.1 písm. f) až k) stavebního zákona

S18 ohlášení stavby dle § 104 odst.1 písm. f) až k) stavebního zákona.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 106,95 kB

s19 žádost dodatečné povolení stavby

s19 žádost dodatečné povolení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,41 MB

s20 žádost o posouzení stavby dle § 125 stavebního zákona

s20 žádost o posouzení stavby dle § 125 stavebního zákona.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 629,87 kB

s21 žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu

s21 žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 630,95 kB

s22 Žádost o souhlas podle § 15 zákona č. 183_2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

s22 Žádost o souhlas podle § 15 zákona č. 183_2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 46 kB

s23 žádost o územně plánovací informaci

s23 žádost o územně plánovací informaci.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 55 kB

S24 žádost o povolení zkušebního provozu stavby

S24 žádost o povolení zkušebního provozu stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 25,29 kB

S25 žádost o změnu stavby před jejím dokončením (jen pro ty, kde bylo vydáno stavební povolení)

S25 žádost o změnu stavby před jejím dokončením (jen pro ty, kde bylo vydáno stavební povolení).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 82,91 kB

S26 oznámení o dokončení stavby a žádost o zápis do RUIAN

S26 oznámení o dokončení stavby a žádost o zápis do RUIAN.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,5 kB

S27 doplnění dokladů - průvodní dopis

S27 doplnění dokladů - průvodní dopis.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 19,49 kB

Žádosti místní komunikace (silniční hospodářství)

k1 žádost o dopravní připojení (povolení sjezdu)

k1 žádost o dopravní připojení (povolení sjezdu).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 53 kB

k2 žádost o uzavírku či objížďku místní komunikace

k2 žádost o uzavírku či objížďku místní komunikace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 66,5 kB

k3 žádost o zvl.užívání místní komunikace - provádění stavebních prací a další

k3 žádost o zvl.užívání místní komunikace - provádění stavebních prací a další.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 57,5 kB

k4 žádost o zvl.užívání místní komunikace - sportovní a kulturní akce

k4 žádost o zvl.užívání místní komunikace - sportovní a kulturní akce.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 54,5 kB

k5 žádost o zvl.užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí a přípojek

k5 žádost o zvl.užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí a přípojek.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 53,5 kB

Žádosti ochrana přírody a krajiny

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

4-03-Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 54,5 kB


Odpadové hospodářství


Poznámka: formát dokumentů XPS je založený na XML, podobný formátu PDF. Cílem formátu XPS je umožnit uživatelům prohlížení, tisk a archivaci dokumentů i bez programu, který dokument původně vytvořil.