Česká Skalice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

2004/01 - O zrušení obecně závazných vyhlášek číslo 3/1992, 1/1993, 3/1993, 1/1994 a 1/1996

Schválena dne: 21.6.2004
Nabytí účinnosti dne: 7.7.2004

O zrušení obecně závazných vyhlášek číslo 3/1992, 1/1993, 3/1993, 1/1994 a 1/1996

Poznámky:

Obecně závazná vyhláška č. 3/92 o užívání a ochraně zeleně

Obecně závazná vyhláška č. 1/93 o čistotě města

Obecně závazná vyhtláška č. 3/93 o ochraně veřejného pořádku a dodržování nočního klidu ve městě

Obecně závazná vyhláška č. 1/94 o ochraně před alkoholismem

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 o pořádání veřejných produkcí