Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici EDUKÁTOR/DOKUMENTÁTOR sbírkových a mobiliárních fondů

Výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici 1

Město Česká Skalice vyhlašuje výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici EDUKÁTOR/DOKUMENTÁTOR sbírkových a mobiliárních fondů. Přihlášku se obsahovými náležitostmi a doklady doručte na městský úřad nejpozději do pátku 8. 12. 2023 do 12.00 hodin.

Místo výkonu práce:                                      Česká Skalice

Předpokládaný nástup do zaměstnání:          od 1. 3. 2024

Doba trvání pracovního poměru:                   Plný pracovní úvazek

                                                                       Doba neurčitá

                                                                       Tříměsíční zkušební doba

Platová třída odpovídající druhu práce:        9. třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění. Po uplynutí sjednané zkušební doby přiznání osobního příplatku dle § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Pracovní náplň:

Příprava edukačních programů, akcí pro veřejnost a doprovodných programů vedení programů pro školy, komunikace se školami a pedagogy komentované prohlídky podílení se na přípravě výstav a publikační činnosti oddělení Muzea Boženy Němcové.

Zajištění návštěvnického provozu Muzea Boženy Němcové a areálu Barunčiny školy.

Zajišťování katalogizace, inventarizace a evidence dokumentačních podkladů včetně digitálních, zajišťování vytváření základní identifikační dokumentace památkového fondu nebo sbírek a podsbírek a spolupráce při průzkumech a šetřeních a vytváření odborných informačních fondů.

Požadavky:

Minimálně úplné střední všeobecné nebo odborné vzdělání s maturitou, vzdělání v oblasti dějin umění, muzeologie a dalších příbuzných humanitních oborů výhodou,

státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR,

minimální věk 18 let,

řidičské oprávnění skupiny B

plnou svéprávnost (způsobilost právně jednat),

bezúhonnost

Další požadavky:

didaktické a organizační schopnosti, schopnost pracovat v týmu na dalších aktivitách a projektech, spolehlivost, pečlivost, samostatnost, iniciativa, zkušenosti s volnočasovými aktivitami s dětmi i jinými cílovými skupinami (senioři, handicapovaní apod.), umění jednat s lidmi, schopnost sebereflexe, chuť vzdělávat se a rozvíjet

výhodou základní znalost práce s PC (Word, Excel, Bach) a aktivní využívání internetu

znalost grafických programů výhodou

výhodou znalost anglického / německého jazyka

Dále uvítáme:

orientaci v zákoně č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a základní orientaci v následujících právních předpisech:

 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

a místní znalost, zájem a vztah k historii, památkám a prezentaci kulturního dědictví.

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • písemná přihláška splňující výše uvedené požadavky a obsahující
 • titul, jméno, příjmení
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu
 • e-mail a telefonní číslo
 • datum vyhotovení s osobním podpisem,
 • profesní strukturovaný životopis s přehledem o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • motivační dopis v rozsahu 1 stránky A4
 • návrh jednoho edukačního programu v rozsahu max 2 strany A4
 • obálka s přihláškou musí být označena „VŘ – EDUKÁTOR/DOKUMENTÁTOR - neotvírat“

 

Přihlášku s výše uvedenými obsahovými náležitostmi a doklady doručte do 8. 12. 2023 do 12.00 na adresu: město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice nebo osobně na podatelnu Městského úřadu v České Skalici, vchod B, kancelář č. 5.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas
s využitím osobních údajů v nich obsažených městu Česka Skalice za účelem organizace výběrového řízení.

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je též zveřejněno na úřední desce města Česká Skalice a na internetové adrese www.ceskaskalice.cz.

První kolo výběrového řízení bude probíhat bez účasti uchazečů formou posouzení zaslaných písemných přihlášek a materiálů výběrovou komisí jmenovanou k tomuto účelu. Vybraní uchazeči z prvního kola budou vyzváni k účasti na osobním pohovoru s výběrovou komisí. Po skončení výběrového řízení budou všechny obdržené písemné materiály skartovány. Každý uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

V případě dotazů můžete kontaktovat vedoucí Muzea Boženy Němcové na e-mailu mbn.kurator@ceskaskalice.cz nebo telefonicky na čísle 777 868 062.

Datum vložení: 16. 11. 2023 9:11
Datum poslední aktualizace: 16. 11. 2023 9:17
Autor: Ing. Miroslav Novák, tajemník MěÚ Česká Skalice

Praktické info

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
11
28
12
29
11
30
12
1
10
2
10
3
11
4
6
5
10
6
9
7
9
8
9
9
10
10
9
11
7
12
9
13
8
14
8
15
7
16
7
17
8
18
8
19
9
20
7
21
7
22
7
23
8
24
7
25
7
26
8
27
7
28
7
29
8
30
7
31
7

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace