Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici VEDOUCÍ ODBORU KULTURY A SPORTU

Výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici VEDOUCÍ ODBORU KULTURY A SPORTU 1

Město Česká Skalice vyhlašuje výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici VEDOUCÍ ODBORU KULTURY A SPORTU. Přihlášku se obsahovými náležitostmi a doklady doručte na městský úřad nejpozději do pátku 20. 10. 2023 do 12:00 hodin.

Druh a náplň práce:

 • zajištění, příprava a organizace kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných městem, včetně propagačních materiálů a propagace jednotlivých akcí,
 • zajištění chodu odboru kultury a sportu včetně oddělení Knihovny Barunky Panklové, oddělení Muzea Boženy Němcové, sportovní haly a provozovaných venkovních sportovišť, 
 • zajištění provozu městských webových stránek, sociálních sítí, hlášení městského rozhlasu a vydávání a distribuce městského zpravodaje,
 • administrace v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v souladu s aktuálním vnitřním předpisem výběrových řízení na dodávky a služby realizované odborem kultury a sportu,
 • monitorování dotačních příležitostí odboru v návaznosti na akční plány, strategický plán města Česká Skalice a schválený rozpočet pro aktuální rok,
 • administrace projektů podpořených dotací v souladu s platnými metodickými pokyny a legislativou k danému dotačnímu titulu a vést k nim příslušný spis,
 • zodpovědnost za ekonomický chod odboru – správce rozpočtových kapitol.

Předpokládaný termín nástupu: dle domluvy, co nejdříve

Požadované vzdělání: minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Platová třída odpovídající druhu práce: 10. třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění. Po uplynutí sjednané zkušební doby možnost postupného přiznání osobního příplatku dle § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Předpoklady pro uchazeče:

 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat jednací jazyk),
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,

Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze pracovní pozici:

 • orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., obecní zřízení,
 • schopnost operativně řešit problémy spojené s chodem a organizací Odboru kultury a sportu,
 • praxe v oboru, ve vedoucí pozici, místní znalost a znalost cizích jazyků výhodou,
 • uživatelská schopnost práce na PC,
 • organizační a komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, vyjednávací schopnosti,
 • řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek na dobu neurčitou s šestiměsíční zkušební lhůtou,
 • zázemí otevřeného, klientsky orientovaného úřadu,
 • zajímavou práci a možnost dalšího vzdělávání,
 • pružné rozvržení pracovní doby,
 • 5 týdnů dovolené, až 3 sick days, zaměstnanecké benefity

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • písemná přihláška splňující výše uvedené požadavky a obsahující
 • titul, jméno, příjmení
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu
 • e-mail a telefonní číslo
 • datum vyhotovení s osobním podpisem,
 • profesní strukturovaný životopis s přehledem o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • obálka s přihláškou musí být označena „VŘ – VEDOUCÍ ODBORU KULTURY A SPORTU - neotvírat“

 

Přihlášku s výše uvedenými obsahovými náležitostmi a doklady doručte nejpozději do pátku 20. 10. 2023 do 12:00 hodin na adresu: město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice nebo osobně na podatelnu Městského úřadu v České Skalici, vchod B, kancelář č. 5.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas
s využitím osobních údajů v nich obsažených městu Česka Skalice za účelem organizace výběrového řízení.

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je též zveřejněno na úřední desce města Česká Skalice a na internetové adrese www.ceskaskalice.cz.

První kolo výběrového řízení bude probíhat bez účasti uchazečů formou posouzení zaslaných písemných přihlášek a materiálů výběrovou komisí jmenovanou k tomuto účelu. Vybraní uchazeči z prvního kola budou vyzváni telefonicky či e-mailem k účasti na výběrovém řízení k osobnímu pohovoru před výběrovou komisí. Po skončení výběrového řízení budou všechny obdržené písemné materiály skartovány. Každý uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

V případě dotazů můžete kontaktovat tajemníka MěÚ Česká Skalice Ing. Miroslava Nováka na e-mailu tajemnik@ceskaskalice.cz nebo telefonicky na čísle 775 251 009.

Datum vložení: 24. 9. 2023 12:18
Datum poslední aktualizace: 24. 9. 2023 12:19
Autor: Ing. Miroslav Novák, tajemník MěÚ Česká Skalice

Praktické info

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
12
26
12
27
13
28
14
29
12
30
12
1
9
2
9
3
9
4
10
5
10
6
11
7
12
8
12
9
9
10
10
11
9
12
11
13
10
14
9
15
9
16
8
17
9
18
9
19
9
20
8
21
8
22
7
23
7
24
8
25
9
26
10
27
9
28
7
29
7
30
6
31
7
1
3
2
4
3
4
4
4
5
4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace