cieżka dostępu: Turystyka / Szkoła Barunki / Szkoła Barunki


Szkoła Barunki

Szkoła Barunki  Pierwsza wzmianka pisemna dotycząca szkoły pochodzi z roku 1407, a nauka w niej była prowadzona do końca roku 1864. W roku 1919 na ścianie frontowej drewnianej szkoły skalickiej umieszczono tablicę pamiątkową z brązu artysty rzeźbiarza Quida Kociana, nazywana „Hołd dzieci Bożenie Niemcowej”. Obecny wystrój wykonano według projektu architekta Vladimíra Labskiego w latach 1972–1981. Oprócz klasy szkolnej z XIX w. z pochodzącymi z tego okresu pomocami szkolnymi możemy tu znaleźć gabinet nauczyciela i ekspozycje poświęcone historii Czeskiej Skalicy oraz wojnie austriacko-pruskiej (wojnie siedmiotygodniowej). Od Szkoły Barunki do Raciborzyc i  dalej aż do Rýzmburka prowadzi ścieżka edukacyjna Dolina Babuni. Szkoła Barunki stanowi część Muzeum Bożeny Niemcowej w Czeskiej Skalicy. 


Wersje językowe:


Wyszukiwanie


Wersje językowe: