cieżka dostępu: Turystyka / Muzeum Bożeny Niemcowej


Muzeum Bożeny Niemcowej 

Muzeum Bożeny Niemcowej  Swą siedzibę ma w dawnym zajeździe Pod Białym Lwem (U Bílého lva), zbudowanym w 1824 roku przez Józefa Steidlera. W 1824 roku w obiekcie dobudowano Salę Georginii (Jiřinkový sál), w której w latach 1837–1847 odbywały się wystawy kwiatów i imprezy patriotyczne. Dwukrotnie brała w nich udział pisarka Bożena Niemcowa (raz, w wieku siedemnastu lat, dwa dni po swoim ślubie, została nawet wybrana królową balu). Ekspozycja muzealna przybliża obraz życia i twórczości tej autorki. Za sukces muzeum należy uznać przywrócenie tradycji Święta Georginii (jego obchody odbywają się co roku we wrześniu).
 
Na terenie czeskoskalickiego zespołu muzealnego znajduje się również Muzeum Włókiennictwa – Oddział Muzeum Artystyczno-Przemysłowego (Uměleckoprůmyslové muzeum – Muzeum textilu). To jedyna tego typu placówka w Czechach specjalizujące się w historii powyższej gałęzi przemysłu. Jej unikalne zbiory dokumentują rozwój włókiennictwa, a w szczególności druku na tekstyliach. Ekspozycje przedstawiają produkcję ręczną i przemysłową, tradycję produkcji bawełniarskiej, historię drukarni tekstylnych w Czechach Wschodnich oraz efekty współpracy artystów z producentami z branży włókienniczej. Muzeum powstało w 1936 roku w pobliskim mieście Dvůr Králové nad Łabą. W 1986 roku zaczęto przygotowywać nowe miejsce ekspozycji – w Czeskiej Skalicy. W tym celu rozległej rekonstrukcji poddano dawny klasztor urszulanek, w którym od 1990 r. można oglądać eksponaty włókiennicze. 
                          
Warto zobaczyć również piękny pomnik Barunki Panklovej (czyli młodej Bożeny Niemcowej) w parku przed kompleksem muzealnym. Autorką stojącego tu od 1970 roku monumentu przedstawiającego siedemnastoletnią pisarkę jest rzeźbiarka Marie Uchytilová-Kučová [Uchycilowa-Kuczowa]. Kolejnym elementem maloskoalickego zespołu zabytkowego jest Stara Plebania. Jednopiętrowy murowany budynek barokowy z czterospadowym gontowym dachem i zewnętrznymi dwubiegowymi murowanymi schodami stanowi ciekawy przykład baroku ludowego. Od początku XIX wieku plebania służyła jako mieszkanie dla emerytowanych duszpasterzy. W pierwszej połowie XIX wieku mieszkały tu dwie znane osoby: ksiądz Franciszek Hurdałek, hodowca georginii a zarazem twórca czeskoskalickiego Święta Georginii, i ksiądz Józef Myślimir Ludwik – sławny kronikarz ziemi nachodzkiej. Ich nazwiska widnieją na płycie pamiątkowej wiszącej na fasadzie plebanii.

Kościół Wniebowzięcia Maryi PannyObszar objęty ochroną zabytkową zamyka Kościół Wniebowzięcia Maryi Panny (kostel Nanebevzetí Panny Marie). Pierwotnie w tym miejscu stała kaplica, a obecny barokowy wygląd świątyni został ukształtowany w 1725 roku. Na ołtarzu głównym możemy podziwiać niezwykłe dzieło rzeźbiarskie Seweryna Stolarza – Wniebowzięcie Maryi Panny – z 1732 roku. Cennym zabytkiem jest tu również pochodząca z 1490 roku cynowa chrzcielnica, na której znajduje się najstarsza zachowana w formie pisemnej nazwa miasta Czeska Skalica. W niniejszym kościele 12 września 1837 roku młoda Barunka Panklowa poślubiła Józefa Niemca. Na fasadzie kościoła i na wieży znajdują się ślady kul armatnich – pozostałości wojny austriacko-pruskiej z 1866 roku. Przed świątynią stoją rzeźby św. Floriana z 1766 r., św. Jana Nepomucena z 1744 r. i św. Donata.


Wersje językowe:


Wyszukiwanie


Wersje językowe: