cieżka dostępu: Nasze miasto / Współpraca regionalna


Współpraca regionalna

www.mikroregionupa.czMiasto Czeska Skalica jest członkiem Micro regionie Upa

http://www.mikroregionupa.cz/


/www.meziupouametuji.cz/Miasto Czeska Skalica jest członkiem Lokalnej Grupy Działania i Upou Metují

http://www.meziupouametuji.cz/


 

www.kladskepomezi.cz/plMiasto Czeska Skalica jest członkiem Country turystycznej Pogranicza Kłodzkiego 

http://www.kladskepomezi.cz/pl


Wersje językowe:


Wyszukiwanie