cieżka dostępu: Nasze miasto / Historia miasta


Historia i Współczesność

Historia miasta

Czeska SkalicaPierwsza bezpośrednia wzmianka o miejscowości Skalice pochodzi z roku 1238. Ówcześni tutejsi mieszkańcy znajdowali się na obszarze dobrze strzeżonym przez dwie średniowieczne twierdze znajdujące się w pobliżu rzeki Úpy. Wielkoskalicka twierdza znajdowała się na lewym brzegu Úpy w pobliżu wejścia do Doliny Babuni chroniąc trakt Úpy. Twierdza małoskalicka wznosiła się na skale nad brodem strzegąc przecięcia traktu kłodzkiego i traktu Úpy. O trakcie kłodzkim wspomina już Kosma w swojej kronice z roku 1068. Odkrycie monet rzymskich z lat 41 do 185 n.e. dowodzi, że kupcy mogli wędrować tędy jeszcze znacznie wcześniej.
Czeska Skalica (powstała w wyniku połączenia dwóch początkowo niezależnych gmin Velká Skalice i Malá Skalice) znalazła się w swojej historii w centrum wydarzeń podczas wojen husyckich. W roku 1424 Jan Żyżka z Trocnova pobił pod Skalicą wojska panów katolickich. W roku 1441 spustoszenia Skalicy dokonali Ślązacy, a w roku 1450 została zniszczona przez oddziały wojewody. Jadwiga Smirzycka ze Smirzyc w roku 1575 nadała Skalicy prawa miejskie. Za czasów tej właścicielki miejscowości Velká Skalice i Malá Skalice zostały włączone do posiadłości nachodzkiej. Po bitwie pod Białą Górą właścicielem miasta został ród Trczków z Lipy, a później Octavio Piccolomini. Skalica była wielokrotnie zniszczona przez pożary. W roku 1639, gdy miasto zostało spalone przez Szwedów, spłonęła cała dzielnica historyczna. Podczas ostatniego wielkiego pożaru w roku 1846 w popioły obróciły się 43 domy.
W czeskiej świadomości kulturowej nazwa Czeska Skalica jest nieodłącznie związana z czeskim odrodzeniem narodowym. W zajeździe Steidlera "U Bílého lva" (Pod Białym Lwem) z dużą salą - obecnie będącą częścią Muzeum Bożeny Niemcowej - od roku 1837 odbywały się Święta Dalii. Królową pierwszego Balu Dalii została siedemnastoletnia Barunka Panklowa-Niemcowa. Bedrzich Smetana po udziale w Święcie Dalii z inspiracji tym wydarzeniem skomponował znaną "Polkę Dalii".
Od czasu rozpoczęcia produkcji w pierwszej czeskoskalickiej przędzalni bawełny w roku 1838, rozpoczyna się nowy okres w dziejach miasta. Rozwój miasta został przerwany w roku 1866 przez wojnę. 28 czerwca 1866 w bitwie pod Czeską Skalicą Prusowie odnieśli zwycięstwo nad Austriakami. W ciągu jednego dnia zginęło ponad pięć tysięcy osób. Poległych upamiętnia cmentarz wojskowy, znajdujący się przy drodze z Czeskiej Skalicy do miejscowości Zlíč oraz wiele pomników i prostych krzyży znajdujących się w okolicy.
Po okresie początkowych trudności młodej powojennej Republiki Czechosłowackiej nastąpił upragniony wzrost gospodarczy. Od początku lat dwudziestych XX w. w Czeskiej Skalicy nastała nowa era rozwoju i rozbudowy. W latach 1923-1929 wybudowano sieć wodociągową, a w roku 1927 rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej. W latach 1925-1927 w Czeskiej Skalicy wybudowano państwową pocztę, budynek straży miejskiej, urząd podatkowy i zakład ubezpieczeń społecznych. W latach 1924-1928 Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" wybudowało własny budynek. Do znanych budowli miasta dołączył w latach trzydziestych i czterdziestych XX w. nowoczesny budynek ubezpieczalni (obecnie urzędu miasta), willa rodziny Čerychów stanowiąca klejnot architektoniczny miasta, kościół Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego, a także inne obiekty.
Światowy kryzys gospodarczy lat trzydziestych XX w. przepowiadał wojnę światową. Czechosłowacja w sposób bezpośredni była zagrożona przez hitlerowską Trzecią Rzeszę. Również Czeska Skalica intensywnie przeżywała ten czas niepokoju. Po 15 marca 1939 r. miasto stało się częścią protektoratu. Po wydaniu przez Hitlera rozkazu zaatakowania Polski, 1 września 1939 roku przez Czeską Skalicę przejeżdżały szybkie oddziały zmotoryzowane w kierunku Nachodu i wsi Běloves, rozpoczynając II Wojnę Światową. Na szczęście przez pogranicze kłodzkie nie przechodził front II Wojny Światowej. Jednak ostatnie miesiące wojny także tu przebiegały w sposób dramatyczny. Od stycznia 1945 uciekali tędy przed Armią Czerwoną uchodźcy z Górnego oraz Dolnego Śląska i przybywało tu wojsk niemieckich. W lasach ukrywali się zbiegli jeńcy radzieccy i oddziały partyzanckie. W tych okolicznościach 5 maja 1945 r. w Czeskiej Skalicy, podobnie jak w okolicznych miastach wybuchło zbrojne powstanie rewolucyjne. Dopiero 10 maja 1945 r. w Czeskiej Skalicy zapanował spokój. Historia miasta po roku 1945 ponownie wiąże się z produkcją tekstylną, która utrzymała się tu także po zakończeniu II Wojny Światowej. Do dziś w mieście zachowała się wyjątkowa ekspozycja poświęcona dziejom włókiennictwa, szczególnie dotycząca technik druku włókienniczego. Muzeum Włókiennictwa - Oddział Muzeum Artystyczno-Przemysłowego w Czeskiej Skalicy jest jedynym czeskim muzeum specjalizującym się w dziejach włókiennictwa czeskiego i zagranicznego.

 

Współczesność:

Czeska SkalicaCzeska Skalica ze względu na swoje otoczenie od dawien dawna jest miejscem bogatym w piękno przyrody, zabytki kultury i ciekawostki. Rozwój turystyki bez wątpienia wsparty był przez przywrócenie Święta Dalii i udostępnienie miejsc związanych z autorką i dziełem Bożeny Niemcowej, najznakomitszej czeskiej pisarki. Często odwiedzanym miejscem w Czeskiej Skalicy jest Muzeum Bożeny Niemcowej i Szkoła Barunki. Ulubionym i często odwiedzanym celem wycieczek stała się także pełna romantyzmu Dolina Babuni.
Po roku 1989 miasto stało się ważnym centrum ruchu turystycznego, handlu i usług, na co wpływ miał także rozwój sektora prywatnego. Do tradycyjnej produkcji tekstylnej stopniowo dołączała się także produkcja żywności (kombinat mięsny, piekarnia), przemysł maszynowy, wytwórstwo nawozów przemysłowych... Czeska Skalica znana jest także z tradycyjnej miejscowej produkcji: hodowli owoców (głównie jabłek), pszczelarstwa i ryb. Obecnie dzięki turystom i wszystkim gościom miasta bardzo dobrze rozwija się oferta usług hotelarskich i gastronomicznych. Noclegi oferowane są w różnych formach - w hotelach, pensjonatach, apartamentach i jako pokoje w domach prywatnych, a także nie brak tu do wynajęcia domków letniskowych.
Miasto zyskało na atrakcyjności również dzięki zalewowi wodnemu Rozkoš, wybudowanemu w latach 1951-1973. Na jego brzegu, przy głównej drodze z Czeskiej Skalicy do Nachodu wybudowano Autocamping Rozkoš i całoroczny ośrodek sportowo-rekreacyjny. Oferowane są tam noclegi w domkach, pod namiotami i w przyczepkach kampingowych, znajduje się tam jednocześnie wiele atrakcji - brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia, powierzchnia plażowa trawiasta, sauna, kino letnie, minigolf, boisko sportowe dla dzieci i dorosłych, motokros, wędkarstwo, sprzedaż zezwoleń wędkarskich, wypożyczalnia sprzętu sportowego (łódek, desek surfingowych, rowerów), restauracja, punkty małej gastronomii i inne punkty oferujące atrakcje sportowe i kulturalne pozwalające na jak najbardziej wartościowe wykorzystanie czasu przez gości.
W ramach współpracy transgranicznej w Czeskiej Skalicy powstała miejska trasa turystyczna "City Walk", która posiada dwie pętle. Pierwsza prowadzi przez centrum miasta i wynosi 2,5 km. Druga pętla, mierząca 8 km, zaprowadzi turystów aż do Doliny Babuni. Trasa posiada 11 stanowisk.
Dla lepszej orientacji, dostępności informacji i wygody gości i mieszkańców miasta w ramach projektu zaprojektowano infokioski, tablice i elementy małej architektury. Sprzęt audio przybliża turystom najbardziej ciekawe miejsca w mieście, podając informacje w czterech językach. Reklama miast włączonych do projektu "City Walk" wspierana jest także przez prezentacje w sieci www.
Region turystyczny "Pogranicze Kłodzkie", do którego należy również miasto Czeska Skalica, to miejsce oferujące idealne warunki do odpoczynku, poznawania nowych ludzi i aktywnego spędzania urlopu. Można tu wędrować pieszo, na rowerze, samochodem, pociągiem, łodzią lub na grzbiecie konia. Piękno krajobrazu można podziwiać także podczas lotów turystycznych. To miejsce ludzi serdecznych i gościnnych. Ciężko opisać wszystkie zalety i atrakcje tego miejsca, dlatego lepiej tam pojechać i wszystko zobaczyć samemu.


Wersje językowe:


Wyszukiwanie


Wersje językowe: