Cesta: Samospráva / Zastupitelstvo města / Zápisy z jednání


Zápisy z jednání zastupitelstva

Volební období 2018–2022

Další termíny jednání zastupitelstva

Pracovní (neveřejné) jednání zastupitelstva města: v listopadu 2020 se nekoná

Veřejné zasedání zastupitelstva města: 23. 11. 2020 od 17 hodin ve Školní jídelně v ulici Na Kamenci

Datum

Číslo zasedání

Usnesení / přílohy 

14.9.2020 11/2020

PDF - Zápis z jednání (pdf - 306,91 KB)

příloha č. 1: Nesplněná usnesení k datu 4.9.2020 (pdf - 97,41 KB)
příloha č. 2: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 6/2020 (153,57 KB)
24.8.2020 10/2020

PDF - Zápis z jednání (pdf - 312,42 KB)

příloha č. 1: Nesplněná usnesení k datu 14.8.2020 (pdf - 100,64 KB)
příloha č. 2: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 5/2020 (148,96 KB)
příloha č. 3: Souhlas ručitele s dohodou Banky a Klienta o změně závazku ATC Rozkoš (215,9 KB)
13.7.2020 9/2020

PDF - Zápis z jednání (pdf 515,7 KB)

příloha č. 1: Nesplněná usnesení k datu 2.7.2020 (pdf - 102,94 KB)
příloha č. 2: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 3/2020 (pdf - 182,47 KB)
příloha č. 3: Návrh definiční čáry nové ulice Říční (pdf - 199,41 KB)
příloha č. 4: Návrh průběhu definiční čáry ulice Sportovní (pdf - 202,18 KB)
20.4.2020 8/2020

PDF - Zápis z jednání (pdf 683,88 KB)

příloha č. 1: Nesplněná usnesení k datu 8.4.2020 (pdf - 90,4 KB)
příloha č. 2: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 1/2020 (pdf - 175,21 KB)
příloha č. 3: Závěrečný účet města za rok 2019 (zip - 5,15 MB)
příloha č. 4: Plán rozvoje sportu Česká Skalice 2018 - 2023 (pdf - 4,52 MB)
16.12.2019 7/2019

PDF - Zápis z jednání ZM (pdf - 534,77 KB) 

příloha č. 1: Nesplněná usnesení k datu 6.12.2019 (pdf - 92,23 KB)
příloha č. 2: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 9/2019 (pdf - 157,5 KB)
příloha č. 3: Rozpočet města Česká Skalice na rok 2020 (pdf - 656,26 KB)

příloha č. 4: Střednědobý rozpočtový výhled města Česká Skalice na roky 2021 - 2023 (pdf - 271,96 KB)
příloha č. 5: Čerpání FRR 2018 (pdf - 115,77 KB) 
příloha č. 6: Akční plán 2020 (pdf - 465,15 KB)
příloha č. 7: Zřizovací listina Střediska volného času Bájo Česká Skalice (zip - 530,31 KB)
příloha č. 8: Zřizovací listina Školní jídelny Česká Skalice (zip - 522,16 KB)
příloha č. 9: Zřizovací listina Mateřské školy J. A. Komenského Česká Skalice (zip - 516,89 KB)
příloha č. 10: Zřizovací listina Základní školy Česká Skalice (zip - 535,53 KB)
příloha č. 11: Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (pdf - 221,78 KB)
příloha č. 12: Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze psů (pdf - 179,05 KB)
příloha č. 13: Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného (pdf - 173,22 KB)
příloha č. 14: Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu (pdf - 187,98 KB)
příloha č. 15: Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o nočním klidu (pdf - 164,88 KB)
příloha č. 15: Zápisy z kontrolního výboru (zip - 61,4 KB)

16.9.2019 6/2019

PDF - Zápis z jednání ZM (pdf - 528,87 KB) 

příloha č. 1: Nesplněná usnesení k datu 6.9.2019 (pdf - 34,66 KB)
příloha č. 2: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 6/2019 (pdf - 150,03 KB)
příloha č. 3: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 7/2019 (pdf - 175,63 KB)
příloha č. 4: Pravidla o vytvoření a využití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení (pdf - 143,54 KB)
příloha č. 5: Protokol o schválení účetní závěrky DSO Kladská stezka za rok 2018 (pdf - 664,16 KB)
příloha č. 6: Závěrečný účet DSO Kladská stezka za rok 2018 (pdf - 232,8 KB)
příloha č. 7: Obecně závazná vyhláška města Česká Skalice č. 2/2019, společný školský obvod základní školy (pdf - 232,81 KB)
příloha č. 8: Souhlas ručitele s dohodou banky a klienta o změně závazku ATC Rozkoš (pdf - 200,82 KB)
17.6.2019 5/25019

PDF - Zápis z jednání ZM (pdf - 479,34 KB)

příloha č. 1: Nesplněná usnesení k datu 6.6.2019 (pdf - 34,66 KB)
příloha č. 2: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 4/2019 (pdf - 150,5 KB)
příloha č. 3: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 5/2019 (pdf - 137,91 KB)
příloha č. 4: Mapa Bezručovy ulice (pdf - 1,07 MB)
příloha č. 5: Zápis z jednání kontrolního výboru č. 4/2019 (pdf - 47,58 KB)
příloha č. 6: Protinávrh s tímto číslem nebyl přijat. Příloha se projednávala formou protinávrhu. Protože k tomuto protinávrhu nebylo přijato usnesení, tak má tato příloha pouze informativní charakter a nezveřejňuje se.
příloha č. 7: Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (pdf - 217,84 KB)

25.3.2019 4/2019

PDF - Zápis z jednání ZM (pdf - 444,39 KB)

příloha č. 1: Nesplněná usnesení k datu 15.3.2019 (pdf - 87,47 KB)

příloha č. 2: Účetní závěrka města Česká Skalice za rok 2018 (zip - 10,23 MB)

příloha č. 3: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 3/2019 (pdf - 171,9 KB)

příloha č. 4: Rozšíření seznamu památek (pdf - 131,83 KB)

příloha č. 5: Jednací řád kontrolního výboru (pdf - 130,01 KB)

příloha č. 6: Plán práce kontrolního výboru (pdf - 38,62 KB)

příloha č. 7: Zápisy z kontrolního výboru (zip - 58,2 KB)

23.1.2019 3/2019

PDF - Zápis z jednání ZM (pdf - 403,6 KB)

příloha č. 1: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 9/2018 (pdf - 41,84 KB)

příloha č. 2: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 1/2019 (pdf - 184,24 KB)

příloha č. 3: Jednací řád finančního výboru (pdf - 109,57 KB)

příloha č. 4: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 2/2019 (pdf - 34,95 KB)

příloha č. 5: Akční plán 2019 (pdf - 200,31 KB)

příloha č. 6: Revitalizace Husova náměstí, Česká Skalice a projekt pro I.etapu (střední část) Revitalizace Husova náměstí, Česká Skalice (pdf - 22,27 MB)

17.12.2018 2/2018

PDF - Zápis z jednání ZM (pdf - 384,17 KB)

příloha č. 1: Čerpání fondu rezerv a rozvoje (pdf - 118,26 KB)

příloha č. 2: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 8/2018 (pdf - 172,47 KB)

příloha č. 3: Rozpočet města Česká Skalice na rok 2019 (pdf - 645,37 KB)

příloha č. 4: Střednědobý rozpočtový výhled města Česká Skalice na roky 2020 - 2022 (pdf - 271,96 KB)

příloha č. 5: Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Skalice (pdf - 130,58 KB)

5.11.2018 1/2018

PDF - Zápis z jednání ZM (pdf - 268,45 KB)

 


Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze