Cesta: Samospráva / Zastupitelstvo města / Jednací řád


Znak města Česká SkaliceJednací řád Zastupitelstva města Česká Skalice

Zastupitelstvo města Česká Skalice v souladu s ustanovením § 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává tento jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání Zastupitelstva města Česká Skalice

Jednací řád je ke stažení níže


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání