Cesta: Samospráva / Zastupitelstvo města / Archiv 2010 - 2014


Archiv zápisů z jednání zastupitelstva

Volební období 2010 – 2014

Datum

Číslo zasedání

Usnesení / přílohy

15.9.2014 26/2014

PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2014 č. 2/2014
16.6.2014 25/2014

PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 – Strategický plán rozvoje Města Česká Skalice do roku 2030
 2. Příloha č. 2 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2014 č. 1/2014
 3. Příloha č. 3 – Zásady pro tvorbu a použití Fondu rezerv  a rozvoje města Česká Skalice
17.3.2014 24/2014

PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2013 č. 7/2013
16.12.2013 23/2013

PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2013 č. 6/2013
 2. Příloha č. 2 – Rozpočet města Česká Skalice na rok 2014
18.11.2013 22/2013

PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1  – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2013 č. 5/2013
30.9.2013 21/2013 PDF - Zápis z jednání
14.8.2013 20/2013 PDF - Zápis z jednání
24.6.2013 19/2013 PDF - Zápis z jednání
20.5.2013 18/2013

PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2013 č. 2/2013
27.3.2013 17/2013

PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtová změna schváleného rozpočtu pro r. 2013 č. 1/2013
 2. Příloha č. 2 – Pravidla pro rozdělování finančních prostředků pro podporu sportu, kultury a charity
21.1.2013 16/2013

PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2012 č. 5/2012
17.12.2012 15/2012

PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2012 č. 4/2012
 2. Příloha č. 2 – Rozpočet města Česká Skalice na rok 2013
 3. Příloha č. 3 – Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 Požární řád
 4. Příloha č. 4 – Rozdělení finančních prostředků ze SR pro podporu sportu pro rok 2012

24.9.2012

14/2012

PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 a 3 – Pravidla pro rozdělování finančních prostředků pro podporu sportu, kultury a charity na rok 2012 a Zásady zastupitelstva města Česká Skalice ke směrnici rady města č. 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek „malého rozsahu“ účinné od 1. 7. 2012
 2. Příloha č. 2 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2012 č. 3/2012
25.6.2012 13/2012 PDF - Zápis z jednání
9.5.2012 12/2012

PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 – Seznam platných stavebních povolení – lokalita Adam
 2. Příloha č. 2 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2012 č. 2/2012
 3. Příloha č. 3 a 4 – Přijaté akceptované žádosti o dotace, resp. financování dotačních investiční akcí, Nerozpočtované příjmy dle uzavřených smluv
26.3.2012 11/2012

PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 20121 č. 4/2011
 2. Příloha č. 2 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2012 č. 1/2012
 3. Příloha č. 3 – Změna Zakladatelské listiny Českoskalických vodáren s.r.o., IČ 27481557
12.12.2011 10/2011

PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 –  Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2011 č. 3/2011
 2. Příloha č. 2 – Rozpočet města Česká Skalice na rok 2012
 3. Příloha č. 3 – Rozpočtový výhled města Česká Skalice na roky 2013 – 2015
 4. Příloha č. 4 – Plán práce kontrolního výboru na rok 2012
28.11.2011 9/2011 PDF - Zápis z jednání

7.11.2011

8/2011

PDF - Zápis z jednání

20.9.2011

7/2011

PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 08/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 07/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat
 2. Příloha č. 2 - Pravidla finanční spoluúčasti města Česká Skalice na budování základní infrastruktury v nově budovaných rozvojových lokalitách města Česká Skalice
2.5.2011 6/2011

 PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 - Upravený návrh zadání Územního plánu Česká Skalice, k.ú. Česká Skalice, Malá Skalice, Zlíč, Spyta, Ratibořice u České Skalice, Zájezd u České Skalice
 2. Příloha č. 2 - Připomínky Výboru pro rozvoj města a dlouhodobých investic ZM Česká Skalice - příloha k upravenému návrhu zadání územního plánu města
 3. Příloha č. 3 - Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2011 č. 2/2011
21.3.2011 5/2011

 PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 07/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat
 2. Příloha č. 2 - Doplnění Pravidel o vytvoření a využití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Česká Skalice
20.12.2010 4/2011

 PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 - Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2010 č. 3/2010
 2. Příloha č. 2 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí
 3. Příloha č. 3 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
 4. Příloha č. 4 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 5. Příloha č. 5 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 O místním poplatku ze psů
 6. Příloha č. 6 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 O místním poplatku ze vstupného
 7. Příloha č. 7 - Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňování komunálních odpadů na území města Česká Skalice včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem
 8. Příloha č. 8 - Rozdělení finančních prostředků na rok 2011
 9. Příloha č. 9 - Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2011 č. 1/2011
20.12.2010 3/2010

 PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 - Rozpočet města Česká Skalice na rok 2011
 2. Příloha č. 2 - Projekty s veřejnou podporou zahajované v roce 2011
 3. Příloha č. 3 - Plán práce výborů Zastupitelstva města Česká Skalice
 4. Příloha č. 4 - Seznam určení památek místního významu v České Skalici
6.12.2010 2/2010

 PDF - Zápis z jednání

 1. Příloha č. 1 - Úplné znění jednacího řádu Zastupitelstva města Česká Skalice
 2. Příloha č. 2 - Přepis zápisu č. 1 Výboru rozvoje města a dlouhodobých investic
 3. Příloha č. 3 - Strategický plán pro město Česká Skalice
 4. Příloha č. 4 - Revitalizace městského centra - členění dokumentu
 5. Příloha č. 5 - Odměny neuvolněných zastupitelů dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb.
15.11.2010 1/2010

 PDF - Zápis z jednání

 Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze