Cesta: Samospráva / Vyhlášky


 

Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice

Číslo vyhlášky

Název vyhlášky

Schválena dne

Vyvěšena na úřední desce dne

Nabytí účinnosti dne

1/1999

Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu města (stáhnout v PDF)

25.11.1999

30.11.1999

14.12.1999

1/2004

O zrušení obecně závazných vyhlášek číslo 3/1992, 1/1993, 3/1993, 1/1994 a 1/1996  (stáhnout v PDF)

Poznámky:

Obecně závazná vyhláška č. 3/92 o užívání a ochraně zeleně

Obecně závazná vyhláška č. 1/93 o čistotě města

Obecně závazná vyhtláška č. 3/93 o ochraně veřejného pořádku a dodržování nočního klidu ve městě

Obecně závazná vyhláška č. 1/94 o ochraně před alkoholismem

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 o pořádání veřejných produkcí

21.6.2004 22.6.2004 7.7.2004
2/2005

O zrušení obecně závazné vyhlášky číslo 2/1997 O přijímání žádosti a přidělování bytů (stáhnout v PDF)

11.4.2005 12.4.2005 27.4.2005
3/2005

O zrušení obecně závazné vyhlášky číslo 5/1998 O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách (stáhnout v PDF)

11.4.2005 12.4.2005 27.4.2005

8/2006

Obecně závazná vyhláška č. 08/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/92 o městské policii (stáhnout v PDF)

30.1.2006

1.2.2006

16.2.2006

10/2006

Obecně závazná vyhláška č. 10/2006 O závazné části Změny č. 1 k Územnímu plánu města Česká Skalice (stáhnout v PDF)

18.12.2006

19.12.2006

4.1.2007

1/2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí (stáhnout v PDF)

21.3.2011

23.3.2011

1.4.2011

6/2011

Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňování komunálních odpadů na území města Česká Skalice včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem (stáhnout v PDF)

21.3.2011

23.3.2011

1.4.2011

7/2011

Obecně závazná vyhláška č. 7/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat - včetně komentáře (stáhnout v PDF)

21.3.2011

5.5.2011

23.5.2011

8/2011

Obecně závazná vyhláška č. 8/2011 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 07/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat (stáhnout v PDF)

12.9.2011

13.9.2011

1.10.2011

1/2012

Požární řád  (stáhnout v PDF)

17.12.2012 19.12.2012 1.1.2013
1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce

29.6.2015 13.7.2015 1.1.2016
1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 O ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností

19.12.2016 1.3.2017  1.4.2017
1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

17.6.2019 20.6.2019 8.7.2019
2/2019

Obecně závazná vyhláška 2019-2 O stanovení části společného školského obvodu základní školy

16.9.2019 19.9.2019 7.10.2019
3/2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o nočním klidu

16.12.2019 17.12.2019 1.1.2020
4/2019

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu

16.12.2019 17.12.2019 1.1.2020
5/2019

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze psů

16.12.2019 17.12.2019 1.1.2020
6/2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného

16.12.2019

17.12.2019 1.1.2020
7/2019

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

16.12.2019 17.12.2019 1.1.2020

Nařízení Rady města Česká Skalice

Číslo vyhlášky

Název nařízení

Schváleno dne

Vyvěšeno na úřední desce dne

Nabytí účinnosti dne

2/2010

Zásady pro ochranu osobních údajů

2010

2010

2010

3/2010

Zásada č. 03/2010 - Pronájem nebytových prostor a stanovení cen nájemného (stáhnout v PDF)

20.1.2010

21.1.2010

21.1.2010

4/2010

Nařízení města Česká Skalice, jímž se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (stáhnout v PDF)

20.1.2010

21.1.2010

21.1.2010

1/2015

Tržní řád

25.2.2015 26.2.2015 1.4.2015
2/2015

Nařízení města Česká Skalice o zákazu podmního a pochůzkového prodeje na území města

25.2.2015 26.2.2015 1.4.2015
1/2019 Nařízení Rady města Česká Skalice č. 1/2019, kterým se stanovuje rozsah, způsob, a časové lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Česká Skalice 4.12.2019 5.12.2019 20.12.2019
1/2020 Nařízení Rady města Česká Skalice č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Česká Skalice 12.8.2020 13.8.2020 1.9.2020

Další dokumenty města Česká Skalice

Číslo vyhlášky

Název dokumentu

Schválen dne

Vyvěšen na úřední desce dne

Nabytí účinnosti dne

 

Pravidla o vytvoření a využití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Česká Skalice (stáhnout v PDF)

16.9.2019

27.8.2019

16.9.2019

 

Řád pohřebiště (stáhnout v PDF)

10.12.2019

 

1.1.2020

 

Nařízení Rady města Česká Skalice č. 1/2019, kterým se stanovuje rozsah, způsob, a časové lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Česká Skalice

 


Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze