Cesta: Samospráva / Vyhlášky


 

Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice

Číslo vyhlášky

Název vyhlášky

Schválena dne

Vyvěšena na úřední desce dne

Nabytí účinnosti dne

1/1999

Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu města (stáhnout v PDF)

25.11.1999

30.11.1999

14.12.1999

1/2004

O zrušení obecně závazných vyhlášek číslo 3/1992, 1/1993, 3/1993, 1/1994 a 1/1996  (stáhnout v PDF)

Poznámky:

Obecně závazná vyhláška č. 3/92 o užívání a ochraně zeleně

Obecně závazná vyhláška č. 1/93 o čistotě města

Obecně závazná vyhtláška č. 3/93 o ochraně veřejného pořádku a dodržování nočního klidu ve městě

Obecně závazná vyhláška č. 1/94 o ochraně před alkoholismem

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 o pořádání veřejných produkcí

21.6.2004 22.6.2004 7.7.2004
2/2005

O zrušení obecně závazné vyhlášky číslo 2/1997 O přijímání žádosti a přidělování bytů (stáhnout v PDF)

11.4.2005 12.4.2005 27.4.2005
3/2005

O zrušení obecně závazné vyhlášky číslo 5/1998 O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách (stáhnout v PDF)

11.4.2005 12.4.2005 27.4.2005

8/2006

Obecně závazná vyhláška č. 08/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/92 o městské policii (stáhnout v PDF)

30.1.2006

1.2.2006

16.2.2006

10/2006

Obecně závazná vyhláška č. 10/2006 O závazné části Změny č. 1 k Územnímu plánu města Česká Skalice (stáhnout v PDF)

18.12.2006

19.12.2006

4.1.2007

1/2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí (stáhnout v PDF)

21.3.2011

23.3.2011

1.4.2011

6/2011

Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňování komunálních odpadů na území města Česká Skalice včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem (stáhnout v PDF)

21.3.2011

23.3.2011

1.4.2011

7/2011

Obecně závazná vyhláška č. 7/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat - včetně komentáře (stáhnout v PDF)

21.3.2011

5.5.2011

23.5.2011

8/2011

Obecně závazná vyhláška č. 8/2011 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 07/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat (stáhnout v PDF)

12.9.2011

13.9.2011

1.10.2011

1/2012

Požární řád  (stáhnout v PDF)

17.12.2012 19.12.2012 1.1.2013
1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce

29.6.2015 13.7.2015 1.1.2016
1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 O ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností

19.12.2016 1.3.2017  1.4.2017
1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

17.6.2019 20.6.2019 8.7.2019
2/2019

Obecně závazná vyhláška 2019-2 O stanovení části společného školského obvodu základní školy

16.9.2019 19.9.2019 7.10.2019
3/2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o nočním klidu

16.12.2019 17.12.2019 1.1.2020
4/2019

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu

16.12.2019 17.12.2019 1.1.2020
5/2019

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze psů

16.12.2019 17.12.2019 1.1.2020
6/2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného

16.12.2019

17.12.2019 1.1.2020
7/2019

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

16.12.2019 17.12.2019 1.1.2020

Nařízení Rady města Česká Skalice

Číslo vyhlášky

Název nařízení

Schváleno dne

Vyvěšeno na úřední desce dne

Nabytí účinnosti dne

2/2010

Zásady pro ochranu osobních údajů

2010

2010

2010

3/2010

Zásada č. 03/2010 - Pronájem nebytových prostor a stanovení cen nájemného (stáhnout v PDF)

20.1.2010

21.1.2010

21.1.2010

4/2010

Nařízení města Česká Skalice, jímž se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (stáhnout v PDF)

20.1.2010

21.1.2010

21.1.2010

1/2015

Tržní řád

25.2.2015 26.2.2015 1.4.2015
2/2015

Nařízení města Česká Skalice o zákazu podmního a pochůzkového prodeje na území města

25.2.2015 26.2.2015 1.4.2015

Další dokumenty města Česká Skalice

Číslo vyhlášky

Název dokumentu

Schválen dne

Vyvěšen na úřední desce dne

Nabytí účinnosti dne

 

Pravidla o vytvoření a využití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Česká Skalice (stáhnout v PDF)

16.9.2019

27.8.2019

16.9.2019

 

Řád pohřebiště (stáhnout v PDF)

10.12.2019

 

1.1.2020


Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze