Cesta: Samospráva / Rada města / Usnesení rady města


Usnesení rady města
Volební období 2018 – 2022

Termíny dalších jednání rady města: 4. 11., 18. 11., 2. 12. a 16. 12. 2020, vždy od 17 hodin.
Jednání rady města jsou neveřejná.

Rok 2020

21.10.2020 21/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 14. 10. 2020
PDF - příloha 2: Rozpočtová opatření č. 8/2020
7.10.2020 20/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 1. 10. 2020
PDF - příloha 2: Ceník služeb a poplatků platný od 8. 9. 2020
23.9.2020 19/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 17. 9. 2020
PDF - příloha 2: Rozpočtová opatření č. 7/2020
2.9.2020 18/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 27. 8. 2020
PDF - příloha 2: Ceník služeb a poplatků platný od 3. 9. 2020
12.8.2020 17/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 6. 8. 2020
PDF - příloha 2: Rozpočtová opatření č. 4/2020
PDF - příloha 3: Ceník služeb a poplatků platný od 1. 9. 2020
PDF - příloha 4: Nařízení Rady města Česká Skalice č. 1/2020, o placeném stání na místních komunikacích ve městě Česká Skalice
22.7.2020 16/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 16. 7. 2020
1. 7. 2020 15/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 25. 6. 2020
17.6.2020 14/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 11. 6. 2020
3.6.2020 13/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 28. 5. 2020
20.5.2020 12/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 14. 5. 2020
PDF - příloha 2: Rozpočtová opatření č. 2/2020
PDF - příloha 3: Finální vyhodnocení dotací města pro rok 2020
6.5.2020 11/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 30. 4. 2020
PDF - příloha 2: Pověření ke kontrole
27.4.2020 10/2020 PDF - usnesení
22.4.2020 9/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 16. 4. 2020
PDF - příloha 2: Přílohy organizačního řádu číslo 1, 2 a 3
8.4.2020 8/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 2. 4. 2020
ZIP - příloha 2: Účetní závěrka za rok 2019 příspěvkové organizace města - Základní škola Česká Skalice, okres Náchod
ZIP - příloha 3: Účetní závěrka za rok 2019 příspěvkové organizace města - Mateřská škola Česká Skalice
ZIP - příloha 4: Účetní závěrka za rok 2019 příspěvkové organizace města - SVČ Bájo Česká Skalice
ZIP - příloha 5: Účetní závěrka za rok 2019 příspěvkové organizace města - Školní jídelna Česká Skalice
PDF - příloha 6: Vyřazení majetku SVČ Bájo
PDF - příloha 7: Volební řád školské rady ZŠ Česká Skalice
25.3.2020 7/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 19.3.2020
PDF - příloha 2: Návrh na vyřazení opotřebovaného majetku MŠ J. A . Komenského
PDF - příloha 3: Ceník služeb a poplatků platný od 1.4.2020
PDF - příloha 4: Zajišťovací úrokový obchod (IRS) k úvěrové smlouvě
12.3.2020 6/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozhodnutí o uzavření úřadu
11.3.2020 5/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 5.3.2020
26.2.2020 4/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 20.2.2020
12.2.2020 3/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 6.2.2020
29.1.2020 2/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 23.1.2020
PDF - příloha 2: Vnitřní směrnice č. 05/2020 - Pravidla města Česká Skalice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
PDF - příloha 3: Pověření k provádění kontrol plnění dotačních podmínek města Česká Skalice 
15.1.2020 1/2020 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 9.1.2020
PDF - příloha 2: Příloha č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Česká Skalice č. 6/2019
PDF - příloha 3: Příloha č. 3 Organizačního řádu Městského úřadu Česká Skalice č. 6/2019 - zastupitelnost
 

Rok 2019

18.12.2019 23/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 12.12.2019
PDF - příloha 2: Dotace města v roce 2020
PDF - příloha 3: Dotace na celoroční činnost spolků pro děti a mládež do 18 let v České Skalici v roce 2020
PDF - příloha 4: Individuální dotace 2020
PDF - příloha 5: Rozpočtová opatření č. 10/2019
PDF - příloha 6: Odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola, Česká Skalice
PDF - příloha 7: Odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola J.A. Komenského, Česká Skalice
PDF - příloha 8: Odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Školní jídelna Česká Skalice
PDF - příloha 9: Odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Středisko volného času Bájo Česká Skalice
PDF - příloha 10: Odpisový plán DHM města Česká Skalice na rok 2020
PDF - příloha 11: Plán odpisů DNM 2020 města Česká Skalice na rok 2020
PDF - příloha 12: Účetní rozvrh města Česká Skalice na rok 2020
PDF - příloha 13: Ceník služeb a  poplatků města Česká Skalice na rok 2020
PDF - příloha 14: Změna přílohy č.1 Organizačního řádu Městského úřadu Česká Skalice č. 6/2019 a to s účinností od 1.1.2020
PDF - příloha 15: Plán kontrolní činnosti na rok 2020
4.12.2019 22/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 28.11.2019
PDF - příloha 2: Návrh na vyřazení nemovitého majetku ZŠ Česká Skalice
PDF - příloha 3: Svozový kalendář odpadů na rok 2020
PDF - příloha 4: Nařízení Rady města Česká Skalice č. 1/2019, kterým se stanovuje rozsah, způsob, a časové lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Česká Skalice
20.11.2019 21/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 14.11.2019
PDF - příloha 2: Rozpočtová opatření č. 8/2019
PDF - příloha 3: Návrh rozpočtu Základní školy Česká Skalice na rok 2020
PDF - příloha 4: Střednědobý výhled rozpočtu Základní školyČeská Skalice na roky 2021-2022
PDF - příloha 5: Návrh rozpočtu Mateřské školy Česká Skalice na rok 2020
PDF - příloha 6: Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Česká Skalice na roky 2021-2022
PDF - příloha 7: Návrh rozpočtu Školní jídelny Česká Skalice na rok 2020
PDF - příloha 8: Střednědobý výhled rozpočtu Školní jídelny Česká Skalice na roky 2021-2022
PDF - příloha 9: Návrh rozpočtu Střediska volného času Bájo Česká Skalice na rok 2020
PDF - příloha 10: Střednědobý výhled rozpočtu Střediska volného času Bájo Česká Skalice na roky 2021-2022
6.11.2019 20/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 31.10.2019
PDF - příloha 2: Řád veřejného pohřebiště
16.10.2019 19/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 10.10.2019
2.10.2019 18/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 24.9.2019
18.9.2019 17/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 12.9.2019
PDF - příloha 2: Návrh na vyřazení majetku MŠ J. A. Komenského, Česká Skalice
4.9.2019 16/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 29.8.2019
PDF - příloha 2: Rozpočtová opatření č. 7/2019
PDF - příloha 3: Pravidla Fondu rozvoje bydlení
21.8.2019 15/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 15.8.2019
PDF - příloha 2: Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení společné části školského obvodu Základní školy, Česká Skalice, okres Náchod
31.7.2019 14/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 25.7.2019
PDF - příloha 2: Protokol o schválení účetní závěrky DSO Kladská stezka
PDF - příloha 3: Závěrečný účet za rok 2018 DSO Kladská stezka
PDF - příloha 4: Ceník služeb a poplatků platný od 1.8.2019
17.7.2019 13/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 11.7.2019
PDF - příloha 2: Rozpočtová opatření č. 6/2019 
26.6.2019 12/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu
PDF - příloha 2: Odměny ředitelům příspěvkových organizací
PDF - příloha 3: Organizační řád včetně příloh
5.6.2019 11/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 30.5.2019
PDF - příloha 2: Rozpočtová opatření č. 5/2019 
PDF - příloha 3: Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Střediska volného času Bájo Česká Skalice, příspěvkové organizace
22.5.2019 10/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 16.5.2019
PDF - příloha 2: Jednací řád dozorčí rady obchodní společnosti Českoskalické vodárny, s.r.o.
PDF - příloha 3: Jednací řád dozorčí rady obchodní společnosti Autocamping Rozkoš, s.r.o.
PDF - příloha 4:  Změna průběhu ulice Bezručova dle mapy
6.5.2019 9/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 2.5.2019
24.4.2019 8/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 18.4.2019
PDF - příloha 2: Rozpočtová opatření č. 4/2019
PDF - příloha 3: Granty 2019
10.4.2019 7/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 4.4.2019
27.3.2019 6/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 21.3.2019
PDF - příloha 2: Ceník služeb a poplatků platný od 1.4.2019
13.3.2019 5/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 7.3.2019
PDF - příloha 2: Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019 
ZIP - příloha 3: Návrh účetní závěrky města Česká Skalice za rok 2018
PDF - příloha 4: Návrh opraveného znění jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Skalice
PDF - příloha 5: Zápisy z jednání kontrolního výboru
27.2.2019 4/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Statut bytové komise
PDF - příloha 2: Statut komise výstavby a životního prostředí
PDF - příloha 3: Statut komise pro kulturu, obřady a slavnosti
13.2.2019 3/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Seznam památek v katastru města Česká Skalice
PDF - příloha 2: Příloha číslo 1 Organizačního řádu Městského úřadu Česká Skalice
30.1.2019 2/2019 PDF - usnesení
14.1.2019 1/2019 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019 
PDF - příloha 2: Návrh rozpočtového opatření č. 9/2018
PDF - příloha 3: Jednací řád Finančního výboru 
PDF - příloha 4: Organizační řád Městského úřadu Česká Skalice č. 1/2019 s účinností od 1.2.2019

Rok 2018

19.12.2018 24/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozpočet Základní školy Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 2: Rozpočet Mateřské školy J. A. Komenského Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 3: Rozpočet Školní jídelny Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 4: Rozpočet Střediska volného času Bájo Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 5: Rozpočet Muzea Boženy Němcové Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 6: Základní škola Česká Skalice - Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů na roky 2020-2021
PDF - příloha 7: Mateřská škola J. A. Komenského Česká Skalice - Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů na roky 2020-2021
PDF - příloha 8: Školní jídelna Česká Skalice - Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů na roky 2020-2021
PDF - příloha 9: Středisko volného času Bájo Česká Skalice - Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů na roky 2020-2021
PDF - příloha 10: Muzeum Boženy Němcové Česká Skalice - Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů na roky 2020-2021
PDF - příloha 11: Odpisový plán Základní školy Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 12: Odpisový plán Mateřské školy J. A. Komenského Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 13: Odpisový plán Školní jídelny Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 14: Odpisový plán Střediska volného času Bájo Česká Skalice na rok 2019
PDF - příloha 15:
 Ceník služeb a poplatků na rok 2019
6.12.2018 23/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Svozový kalendář na rok 2019
PDF - příloha 2: Rozpočtová opatření č. 8/2018 
PDF - příloha 3: Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Skalice
21.11.2018 22/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Odměny ředitelům příspěvkových organizací

Usnesení Rady města Česká Skalice za volební období  2014-2018 jsou v archivu

Usnesení Rady města Česká Skaliceza volební období 2010-2014 jsou v archivu

PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Nesplněná usnesení k datu 16.5.2019
PDF - příloha 2: Jednací řád dozorčí rady obchodní společnosti Českoskalické vodárny, s.r.o.

PDF - příloha 3: Jednací řád dozorčí rady obchodní společnosti Autocamping Rozkoš, s.r.o.
PDF - příloha 4:  Změna průběhu ulice Bezručova dle mapy


Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze