Cesta: Samospráva / Rada města / Archiv RM 2014 - 2018


 

Archiv usnesení rady města
Volební období 2014 – 2018

 
24.10.2018 21/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozbor hospodaření města Česká Skalice za I. až III. čtvrtletí roku 2018
PDF - příloha 2: Seznam vyřazeného majektu Školní jídelny v České Skalici
10.10.2018 20/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Výroční zpráva za rok 2018 Mateřšké školy J. A . Komenského, Česká Skalice
26.9.2018 19/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Granty pro rok 2019
12.9.2018 18/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Plán inventur pro rok 2018
29.8.2018 17/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozpočtová opatření č. 7/2018 
PDF - příloha 2: Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zápůjčce Barunka, z. s.
8.8.2018 16/2018 PDF - usnesení
24.7.2018 15/2018 PDF - usnesení
18.7.2018 14/2018 PDF - usnesení
27.6.2018 13/2018 PDF - usnesení
13.6.2018 12/2018 PDF - usnesení
30.5.2018 11/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozpočtová opatření č. 6/2018 
PDF - příloha 2: Smlouva o zřízení zastavního práva Oldřich Karlíček
PDF - příloha 3: Ceník služeb a poplatků platný od 1.6.2018
PDF - příloha 4: Vyřazení majetku Muzea Boženy Němcové
PDF - příloha 5: Souhlas vlastníka pozemku ve smyslu ust. § 184a stavebního zákona
16.5.2018 10/2018 PDF - usnesení
9.5.2018 9/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1:  Anketa k třídění odpadů
18.4.2018 8/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozpočtová opatření č. 5/2018 
PDF - příloha 2: Výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním režimu s názvem "Opravy chodníků Česká Skalice" 
4.4.2018 7/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozdělení finančních prostředků - grantů pro rok 2018
PDF - příloha 2: Aktualizace rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola J. A. Komenského, Česká Skalice, pro rok 2018
21.3.2018 6/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozpočtová opatření č. 4/2018 
PDF - příloha 2: Zpráva o zjištěních veřejnosprávní administrativní kontroly následné - granty a dotace
PDF - příloha 3: Účetní závěrka Českoskalických vodáren za rok 2017 (formát ZIP)
7.3.2018 5/2018 PDF - usnesení
21.2.2018 4/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Návrh Účetní závěrky města Česká Skalice za rok 2017 (formát ZIP)
PDF - příloha 2: Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 (formát ZIP)
PDF - příloha 3: Rozpočtová opatření č. 3/2018
PDF - příloha 4:
 Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Česká Skalice
7.2.2018 3/2018  PDF - usnesení
24.1.2018 2/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozpočtová opatření č. 6/2017
PDF - příloha 2: Rozpočtová opatření č. 2/2018
PDF - příloha 3: Vnitřní směrnice č. 01/2018: Pro používání soukromých vozidel pro služební účely
PDF - příloha 4: Vnitřní směrnice č. 02/2018: Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům a funkcionářům města Česká Skalice
PDF - příloha 5a: Nehmotný majetek města Česká Skalice - plán odpisů 2018
PDF - příloha 5b: Hmotný majetek města Česká Skalice - plán odpisů 2018
PDF - příloha 6: Rozbor hospodaření města Česká Skalice za I. až IV. čtvrtletí roku 2017
PDF - příloha 7: Ceník služeb a poplatků platný od 1.2.2018
PDF - příloha 8: Vnitřní směrnice č. 4/2018: Pravidla města Česká Skalice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
PDF - příloha 9: Vnitřní směrnice č. 5/2018: o určení náhrady za zřízení služebností na pozemcích města Česká Skalice
PDF - příloha 10: Vnitřní směrnice č. 6/2018: o určení výše nájemného za užívání pozemků ve vlastnictví města Česká Skalice
10.1.2018 1/2018 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Jednací řád Rady města Česká Skalice 3.1.2018
PDF - příloha 2: Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Školní jídelny Česká Skalice
 

Rok 2017

DatumČíslo zasedáníKe stažení (formát pdf není-li uvedeno jinak)
20.12.2017 25/2017

PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Změnové listy č.1-3 ke stavbě "Přírodní koupací biotop Rozkoš, Česká Skalice (formát ZIP)
PDF - příloha 2: Ceník služeb a poplatků 2018
PDF - příloha 3: Muzeum Boženy Němcové, Česká Skalice - Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2018
PDF - příloha 4: Odpis pohledávek města Česká Skalice 
PDF - příloha 5: Vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní školy Česká Skalice
PDF - příloha 6: Směrnice upravující postup přijímání, evidence, vydání a likvidace ztrát a nálezů, platná od 1.1.2018
PDF - příloha 7: Výše odměn a jejich poskytování neuvolněným členům Zastupitelstva města Česká Skalice za výkon funkce 
PDF - příloha 8: Výše odměn a jejich poskytování předsedům a členům výborů a komisí zastávaných fyzickými osobami za výkon funkce 

6.12.2017 24/2017 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Organizační řád včetně příloh
PDF - příloha 2: Kontrolní řád města Česká Skalice
PDF - příloha 3: Základní škola Česká Skalice - Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2018
PDF - příloha 4: Mateřská škola J. A. Komenského Česká Skalice - Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2018
PDF - příloha 5: Středisko volného času Bájo Česká Skalice - Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2018
22.11.2017 23/2017 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Výroční zpráva Základní školy Česká Skalice
PDF - příloha 2: Návrh na čerpání FRR na pokrytí výdajů v roce 2017
PDF - příloha 3: Rozpočtová opatření č. 5/2017
PDF - příloha 4: Návrh rozpočtu města Česká Skalice na rok 2018
PDF - příloha 5: Svozový kalendář pro svoz komunálního odpadu 2018
PDF - příloha 6: Výše odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí 2017
PDF - příloha 7: Dodatek ke smlouvě číslo MUCS/3251/2017/KONT/Jan
8.11.2017 22/2017 PDF - usnesení
25.10.2017 21/2017 PDF - usnesení
11.10.2017 20/2017 PDF - usnesení
ZIP - příloha 1: Návrh na zřízení nové příspěvkové organizace města Školní jídelna Česká Skalice (formát ZIP)
ZIP - příloha 2: Výběr provozovatele Regionálního informačního centra v České Skalici (formát ZIP)
ZIP - příloha 3: Rozbor hospodaření města Česká Skalice za I. až III. čtvrtletí roku 2017 (formát ZIP)
ZIP - příloha 4: Seznam památek (formát ZIP)
27.9.2017 19/2017 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Plán inventur pro rok 2017
PDF - příloha 2: Vyřazený majetek Muzea Boženy Němcové
19.9.2017 18/2017 PDF - usnesení
6.9.2017 17/2017 PDF - usnesení
23.8.2017 16/2017 PDF - usnesení
PDF - příloha 1:  Vyřazený majetek MŠ J. A. Komenského
9.8.2017 15/2017 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozpočtová opatření č. 4/2017
PDF - příloha 2: Granty 2018
19.7.2017 14/2017 PDF - usnesení
21.6.2017 13/2017 PDF - usnesení
PDF - příloha 1a: Smlouva - Přírodní koupací biotop Rozkoš – Česká Skalice (opakované řízení)
PDF - příloha 1b: Zadávací dokumentace - Přírodní koupací biotop Rozkoš – Česká Skalice (opakované řízení)
7.6.2017 12/2017 PDF - usnesení
24.5.2017 11/2017 PDF - usnesení
10.5.2017 10/2017 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Seznam památek(balíček dokumentů ve formátu zip)
26.4.2017 9/2017 PDF - usnesení
12.4.2017 8/2017 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Návrh rozpočtového opatření číslo 2/2017
PDF - příloha 2: Rozdělení finančních prostředků na granty v roce 2017 
29.3.2017 7/2017 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Zpráva o veřejnosprávní administrativní kontrole 1/2017
PDF - příloha 2: Zadávací dokumentace "Přírodní koupací biotop Rozkoš – Česká Skalice (opakované řízení)“ (balíček dokumentů ve formátu zip)
PDF - příloha 3: Seznam vyřazeného a nepotřebného majetku MŠ J. A. Komenského v České Skalici
PDF - příloha 4: Jmenování tajemníka Městského úřadu Česká Skalice
15.3.2017 6/2017 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Jana Ámose Komenského v České Skalici
1.3.2017 5/2017 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Výroční zpráva Městské policie Česká Skalice za rok 2016
PDF - příloha 2: Záměr prodeje čp. 473 v ul. Lidická
PDF - příloha 3: Účetní závěrka (balíček dokumentů ve formátu zip)
PDF - příloha 4: Rozpočtová opatření č. 1/2017
PDF - příloha 5: Závěrečný účet města Česká Skalice za rok 2016 (balíček dokumentů ve formátu zip)
15.2.2017 4/2017 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozbor hospodaření za I. až IV. čtvrtletí 2016
PDF - příloha 2: Zakladatelská listina ATC Rozkoš, s. r. o.
PDF - příloha 3: Zakladatelská listina Českoskalické vodárny, s. r. o.
1.2.2017 3/2017 PDF - usnesení
18.1.2017 2/2017 PDF - usnesení
4.1.2017 1/2017 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Organizační schéma
 

Rok 2016

DatumČíslo zasedáníKe stažení
14.12.2016 24/2016 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Ceník služeb a poplatků
PDF - příloha 2: Návrh odprodeje nepotřebného majetku 
30.11.2016 23/2016 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Návrh rozpočtu města Česká Skalice na rok 2017
PDF - příloha 2: Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2016 č. 5/2016
PDF - příloha 3: Fond rezerv
PDF - příloha 4: Dodatek ke smlouvě o úvěru - biotopy Rozkoš
PDF - příloha 5: Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2022
PDF - příloha 6a: Cenová rozvaha - podklad pro stanovení ceny za svoz a uložení komunálního odpadu 
PDF - příloha 6b: Cena svozu komunálního odpadu pro rok 2017
PDF - příloha 6c: Návrh svozového kalendáře pro svoz odpadů na rok 2017 
PDF - příloha 6d: Obsah svozového kalendáře pro svoz odpadů na rok 2017
PDF - příloha 7a: Zadání plánu odpadového hospodářství města
PDF - příloha 7b: Plán odpadového hospodářství města
PDF - příloha 7c: Sdělení Krajského úřadu KHK k „Plánu odpadového hospodářství města Česká Skalice“
PDF - příloha 8: Návrh jednacího řádu zastupitelstva města Česká Skalice
16.11.2016 22/2016 PDF - usnesení
2.11.2016 21/2016 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozbor hospodaření města Česká Skalice za I. až III. čtvrtletí roku 2016
PDF - příloha 2: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
PDF - příloha 3: Dodatek odpisového plánu MŠ J. A. Komenského
19.10.2016 20/2016 PDF - usnesení
5.10.2016 19/2016 PDF - usnesení
21.9.2016 18/2016 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Výzva k poskytnutí finanční podpory z grantového programu na rok 2017
PDF - příloha 1b: Grantová žádost na rok 2017 včetně všech příloh 
PDF - příloha 2:  Vyřazený majetek ZŠ
7.9.2016 17/2016 PDF - usnesení
PDF - příloha 1a: Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2016 č. 4/2016
PDF - příloha 1b: Zůstatek  rezervy po započtení RZ č. 4/2016
24.8.2016 16/2016 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Inventura majetku města - zapůjčený majetek obcím
10.8.2016 15/2016 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Návrh na vyřazení majetku Muzea Boženy Němcové
20.7.2016 14/2016 PDF - usnesení
29.6.2016 13/2016 PDF - usnesení
PDF - příloha 1a: Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2016 č. 3/2016
PDF - příloha 1b: Zůstatek  rezervy po započtení RZ č. 3/2016
15.6.2016 12/2016 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Parcelace Zlíč
1.6.2016 11/2016 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Seznam památek v katastru města Česká Skalice - položky k doplnění stávajícího seznamu památek
PDF - příloha 2: Projektové úpravy parku na Husově náměstí - varianta 2
18.5.2016 10/2016 PDF - usnesení
4.5.2016 9/2016 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Grantové příspěvky 2016
20.4.2016 8/2016 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Realizace dětského hřiště pro děti 3-8 let v areálu zahrady MŠ J. A. Komenského, ul. Křenkova 42, 552 03 Česká Skalice“
PDF - příloha 2: Smlouva o dílo „Realizace dětského hřiště pro děti 3-8 let v areálu zahrady MŠ J. A. Komenského“
6.4.2016 7/2016 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Návrh na vyřazení majetku SVČ Bájo
PDF - příloha 2: Návrh na vyřazení majetku Muzea Boženy Němcové
23.3.2016 6/2016 PDF - usnesení
9.3.2016 5/2016 PDF - usnesení
24.2.2016 4./2016 PDF - usnesení
10.2.2016 3/2016 PDF - usnesení
27.1.2016 2/2016 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2015 č. 7/2015
13.1.2016 1/2016 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Vnitřní směrnice pro stanovení výše cestovních náhrad
PDF - příloha 2: Vnitřní směrnice pro používání soukromých vozidel pro služební účely
PDF - příloha 3: Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 16/2007 o roznášce – doručování pošty po městě Česká Skalice
 

Rok 2015

DatumČíslo zasedáníKe stažení
16.12.2015 25/2015 PDF - usnesení
PDF - příloha 1a: Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2015 č. 6/2015
PDF - příloha 1b: Zůstatek rezervy po započtení RZ č. 6/2015
PDF - příloha 2: Ceník služeb a poplatků platný od 1. 1. 2016
2.12.2015 24/2015 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Akční plán 2016
PDF - příloha 2: Seznam vyřazeného majetku Základní školy Česká Skalice 
18.11.2015 23/2015 PDF - usnesení
4.11.2015 22/2015 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2015 č. 5/2015
PDF - příloha 2: Výběrové řízení k poskytnutí finanční podpory z gého programu pro děti a mládež v České Skalici na rok 2016
PDF - příloha 3: Postup při zúčtování energií při podružném měření
PDF - příloha 4: Žádost o přidělení bytu
PDF - příloha 5a: Domovní řád
PDF - příloha 5b: Drobné opravy bytu
21.10.2015 21/2015 PDF - usnesení
PDF - příloha: Výzva a podmínky poskytování finanční podpory - granty na rok 2016
7.10.2015 20/2015 PDF - usnesení
23.9.2015 19/2015 PDF - usnesení
9.9.2015 18/2015 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2015 č. 4/2015
26.8.2015 17/2015 PDF - usnesení
12.8.2015 16/2015 PDF - usnesení
22.7.2015 15/2015 PDF - usnesení
1.7.2015 14/2015 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Objízdné trasy ul. Zelená
17.6.2015 13/2015 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2015 č. 3/2015
PDF - příloha 1: Ceník služeb a poplatků pro rok 2015 platný od 1. 7. 2015
3.6.2015 12/2015 PDF - usnesení
20.5.2015 11/2015 PDF - usnesení
6.5.2015 10/2015 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
     
20.4.2015 9/2015 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Granty pro rok 2015
PDF - příloha 2: Řídící skupina Strategického plánu města Česká Skalice
8.4.2015 8/2015 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Finanční příspěvky sociální pro rok 2015
25.3.2015 7/2015 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Seznam vyřazeného majetku Mateřské školy J. A. Komenského v České Skalici 
11.3.2015 6/2015 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2015 č. 2/2015
PDF - příloha 2: Seznam památek v katastru města Česká Skalice
PDF - příloha 3: Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
PDF - příloha 4: Finanční příspěvky pro děti a mládež pro rok 2015
25.2.2015 5/2015 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Odpis pohledávek
PDF - příloha 2: Návrh rozpočtových změn schváleného rozpočtu pro r. 2015 č. 1/2015
11.2.2015 4/2015 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Finanční příspěvky účelové pro rok 2015
4.2.2015 3/2015 PDF - usnesení
28.1.2015 2/2015 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2014 č. 4/2014
PDF - příloha 2: Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2015 č. 1/2015
14.1.2015 1/2015 PDF - usnesení
 

Rok 2014

DatumČíslo zasedání Ke stažení
17.12.2014 26/2014 PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Ceník služeb a poplatků pro rok 2015
3.12.2014 25/2014

PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2014 č. 3/2014
PDF - příloha 2: Komise rady města

19.11.2014 24/2014

PDF - usnesení
PDF - příloha 1: Návrh rozpočtu města Česká Skalice na rok 2015
PDF - příloha 2: Rozpočtový výhled města Česká Skalice na roky 2016 - 2018


Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze