Cesta: Samospráva / Komise


Komise rady města Česká Skalice

Komise výstavby a životního prostředí

Předseda: Ing. arch. Jaroslav Andres

Členové: Ing. Pavel Kozák, Mgr. Kateřina Davies Haladová, Ing. Antonín Hanzlík, Ing. arch. Oldřich Rejl

Garant : Marie Karásková, Ing. Jana Horáková, Pavel Včeliš

 

 

Komise pro kulturu, obřady a slavnosti

Předseda: Bc. Jana Bašová

Členové: Olga Faltová, Mgr. Jana Karvaiová, Markéta Kozáková, Olena Konášová, Miloslava Smetanová, Vlasta Švandová, Eva Schwarzová, Helena Vítová

Garant: Mgr. Martina Zálišová, Bc. Gabriela Jiránková

 

Bytová komise

Předseda: Bc. Lada Kabelová

Členové: Hana Lemberková, Petr Smutný, René Salay, Daniela Ringelová

Garant: Štěpánka Kubová, Ing. Jana Horáková

 

 

Povodňová komise

Předseda: Ing. Zuzana Jungwirthová

Členové: Ing. Miroslav Novák, Pavel Hylský, MUDr. Vratislav Ludvík, Pavel Včeliš, Radek Andrejsek, Ladislav Havrda, Mgr. Josef Hanek


Grantová komise pro rok 2019

Předseda: Bc. Gabriela Jiránková

Členové: Mgr. Jiřina Polončeková, Věra Matoušová, Zdena Sedláčková, Eva Schwarzová, Helena Vítová, Mgr. Miloslav Košťál

Náhradník: Bc. Lada Kabelová

Garant komise: Vladimíra Janková

 

Komise starosty města 

Hlavní inventarizační komise

Předseda: Ing. Zuzana Jungwirthová

Členové: Bc. Gabriela Jiránková, Ing. Jiří Fišer, Ing. Jana Horáková, Pavel Hylský

 


 

Citace zákona o obcích 128/2000 Sb.

§ 122

Komise

(1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.

(2) Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c).

(3) Předsedou komise podle odstavce 2 může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.

(4) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

(5) Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze