Cesta: Projekty / Přístavba mateřské školy J.A. Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice


Přístavba mateřské školy J.A. Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000595

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice

Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000595

Cílem projektu přístavby mateřské školy J. A. Komenského je zvýšit její nedostatečnou kapacitu a zároveň umožnit návrat na trh práce rodičům dětí.

K navýšení kapacity mateřské školy dojde prostřednictvím přístavby jednopodlažního bezbariérového objektu s jednou třídou pro 28 dětí se samostatným vstupem a zázemím. Vstupní hala se zádveřím budou tvořit spojovací článek mezi stávajícím objektem a novostavbou. Vyvolanou investicí bude vybudování přístupového chodníku s napojením na stávající komunikaci, vybudování parkovacích míst pro osobní automobily a úprava zahrady s hřištěm včetně herních prvků. Ve stávajícím objektu mateřské školy dojde k několika stavebním úpravám týkajících se mandlu, prádelny a kuchyně a bude také revitalizována kotelna.

Prostory jsou koncipovány jako bezbariérové, protože mateřská škola chce vyjít vstříc všem dětem bez ohledu na zdravotní handicap.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Text: Ing. Veronika Maršíková, odbor investic a správy majetku – projektový manažer
foto: Ing. Aleš Řada

 CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze