Cesta: Dotační projekty / INTERREG V-A ČR – PL / Čtvero ročních období v Polsku a Česku / Cztery pory roku w Polsce i Czechach


Čtvero ročních období v Polsku a Česku / Cztery pory roku w Polsce i Czechach

Projekt Čtvero ročních období v Polsku a Česku, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000962, je zaměřen na prohloubení spolupráce mezi institucemi na obou stranách hranice a přibližuje obyvatelům příhraničí hodnoty, zvyky a obyčeje sousedů. Přispívá rovněž k přiblížení tradic sousedů a výměně zkušeností s pořádáním akcí, což vede ke zlepšení kvality česko-polské spolupráce.

Hlavním cílem projektu je vytvoření trvalé a plodné spolupráce mezi institucemi i jednotlivými občany. Dalším cílem je navázání nové spolupráce mezi obyvateli příhraničních oblastí. V průběhu setkání a událostí na obou stranách hranice dojde k seznámení se s polskými a českými zvyky a obyčeji. Díky tomu dojde k navázání přátelství a spolupráce.

V rámci projektu je uspořádáno sedm akcí, čtyři na polské straně, tři na české. Na polské straně to je vítání podzimu - dožínky, vítání zimy - perníčkový jarmark, vítání jara - velikonoční jarmark a vítání léta - svatojánská noc. Na české straně se jedná o vítání podzimu - svátek jiřin, vítání zimy - zimní ohňostroj a vítání léta - po stopách bitvy u České Skalice. Všech akcí se zúčastní čeští i polští občané.

Projekt realizují gmina Bardo na polské straně jako vedoucí partner a město Česká Skalice na straně české.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Harmonogram realizace projektu: 14. 8. 2017 – 31. 7. 2018.

Čtvero ročních období v Polsku a Česku / Cztery pory roku w Polsce i Czechach



CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze