Cesta: Naše město / Turistika / Pro motoristy


Motoristické trasy okolím České Skalice

Cíle v České republice

Adršpach

45 km 

Výletní místo, už po dvě století obdivované návštěvníky, kteří sem přijeli za romantikou. Již v roce 1790 například navštívil Adršpach a Teplice nad Metují básník Johann Wolfgang Goethe. Skalní soutěsky, bizarní pískovcové útvary se jmény jako Milenci, Starosta a Starostová, Džbán nebo Homole cukru, jezírko, po kterém se můžete projet v lodičce - to je dodnes ráj turistů a horolezců. Okruh dlouhý tři a půl kilometru můžete absolvovat i s místním průvodcem. Pro milovníky pěší turistiky jsou tu však značeny další kilometry a kilometry cest chráněnou krajinnou oblastí.

 

Informační centrum, tel: 491 586 012


Broumov

40 km

Podle pověsti vznikla osada kolem roku 1171. V roce 1256 bylo založeno městečko s hradem. To se stalo majetkem břevnovského benediktinského kláštera. V roce 1618 bylo dění ve městě jednou ze záminek k rozpoutání českého stavovského povstání a později třicetileté války. Dodnes se částečně zachovaly středověké městské hradby a v širokém okolí památky na činnost benediktinského řádu. Zvláště cenné a přitažlivé jsou barokní kostely navrhované K.I. Dientzenhoferem. Rozhodně neopomeňte navštívit barokně přestavěný klášter s kostelem sv. Vojtěcha. Další vzácností je hřbitovní kostel Panny Marie, nejstarší dřevěný kostel na území České republiky. Blízkost Javořích hor, Broumovských stěn a Adršpašsko-teplických skal činí z Broumova východiště letních i zimních výletů. V Otvovicích je přechod s Polskou republikou.

Informační centrum, tel.: 491 524 168


Červený kostelec

13 km

Přídomek "Červený" má původ v červené zemi, která město obklopuje. Setkáte se zde se stopami Boženy Němcové, nedaleko náměstí totiž stojí domek, ve kterém žila se svým mužem v letech 1837 až 1838. Domek je přístupný veřejnosti. Nedaleko něho stojí kostel sv.Jakuba Většího. Za městem u rybníků Brodského a Špinky se můžete v létě osvěžit.

Městský úřad, tel.: 491 465 040


Dobrošov

15 km

Dobrošovská pevnost je částí dlouhého řetězu opevnění, jež mělo na hranicích zachytit očekávaný nápor německého vojska na začátku druhé světové války. Nikdy neplnila svůj účel, mobilizované posádky byly po podpisu mnichovské dohody v roce 1938 staženy. Návštěvníkům je přístupný Dělostřelecký srub Zelený a systém podzemních chodeb a sálů pod dobrošovským opevněním. Nedaleko pevnosti stojí Jiráskova turistická chata s rozhlednou.

Informace, tel.: 494 426 047


Dvůr Králové nad Labem

20 km

Kdysi věnné město českých královen je dnes známé hlavně díky zoologické zahradě, která je největší u nás a patří k nejkrásnějším zahradám v Evropě. Její součástí je Safari park, který je přístupný i pro motoristy. 
Ve Dvoře Králové můžeme nalézt mnoho historických, kulturních i uměleckých památek. Nádherné okolí města s přírodními zajímavostmi si můžeme prohlédnout také z věže kostela sv.Jana Křtitele.

Informační centrum, tel.: 499 321 742


Hradec Králové

30 km

Jedno z nejstarších českých měst, metropole kraje, je urbanistickým a stavitelským skvostem. Významní čeští architekti Josef Gočár a Jan Kotěra vtiskli městu osobitý ráz, který je obdivován odborníky i běžnými návštěvníky města, a který mu v minulém století vynesl přídomek "salón republiky". Centrem historického jádra města je Velké náměstí, kde je možné si prohlédnout kostel sv.Ducha, v jeho sousedství Bílou věž - renesanční městskou zvonici, která vznikla v letech 1574 - 1589 a sloužila městu jako strážní a požární věž. Západní část Velkého náměstí uzavírá stará radnice pocházející z poloviny 14.století, která později prošla několika rozsáhlými přestavbami. V Hradci Králové sídlí biskupství, vysoké školy, mnoho kulturních a společenských institucí, město má i kongresové centrum.

Informační centrum, tel.: 495 534 482

Hronov

20 km

Městečko, které proslavili jeho rodáci - spisovatelé Alois Jirásek, Egon Hostovský a malíř a spisovatel Josef Čapek. Ve zdejším Jiráskově divadle se od roku 1931 každé léto koná nejstarší a nejprestižnější festival amatérského divadla v Čechách, Jiráskův Hronov. Můžete si prohlédnout Jiráskův rodný domek, který je připomínkou způsobu života venkovských lidí v minulých stoletích. V parku za domkem pramení kyselka Regnerka a Hronovka.

Městský úřad, tel.: 491 485 053


Jaroměř

12 km

Nejstarší město v okrese Náchod, první zmínka o něm se vztahuje k roku 1126. Najdeme zde gotický kostel sv. Mikuláše, mariánské sousoší z dílny vynikajícího barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna a na hřbitově nádherný náhrobek se sochou od téhož autora. Jaroměř je rodištěm proslulého českého malíře, žijícího většinu svého života ve Francii, Josefa Šímy. Navštívit můžete Městské muzeum se stálou expozicí z díla J.Šímy, sochaře a medailéra O.Španiela a sochaře J.Wagnera. Muzeum je umístěno v bývalém Wenkeově obchodním domě, cenné památce moderní evropské architektury. Železniční muzeum se nachází ve výtopně nádraží Českých drah. Lokomotivy a kolejová vozidla jsou umístěny v autentickém železničním prostředí. Řada z nich je plně provozuschopná. Společnost Železniční výtopna Jaroměř pořádá každoročně jízdy parních vlaků. Dalším atraktivním cílem je Muzeum magie, které mapuje historii od vzniku čarování, magie a kouzel, kočovných kouzelných divadel s doklady, plakáty a rekvizitami.

Informace muzeum, tel.: 491 812 731


Josefov

14 km

Město a pevnost jsou jedinečnou památkou klasicistního pevnostního stavitelství. Pevnost postavená v letech 1780 - 1785 je vrcholem a zároveň i koncem vývoje středoevropských opevňovacích systémů tehdejší doby. Svoji funkci však nikdy neplnila. Za Prusko-rakouské války roku 1866 se jí všechna vojska vyhnula. Opevnění, lipové aleje na Šancích, klasicistní architektura, to vše si uchovalo atmosféru josefínské doby, pro nás už tak trochu doby cínových vojáčků. Do našich časů se dochoval i promyšlený systém podzemních chodeb, který dosahoval délky čtyřiceti pěti kilometrů. Část je přístupna návštěvníkům. V Josefově také sídlí První vojenskohistorické muzeum M. Frosta, jehož nejstarší exponáty se vztahují k historii rakousko-uherské armády od konce 19. století, expozice zachycuje události 1. světové války 1914-1918, velkou pozornost věnuje československým legionářům, dále výstavbě pohraničního opevnění v 30. letech 20. století a průběhu 2. světové války.

Informace muzeum, tel.: 491 812 731


Kuks

20 km

Jedna z perel barokního umění v Čechách. Nejvýstavnější lázně své doby nechal na svém panství postavit hrabě F. A. Špork v letech 1694 - 1724. Do naší doby se dochoval Špitál Milosrdných bratří s kostelem Nejsvětější Trojice - dílo architekta G.B.Alliprandiho. Bohatá sochařská výzdoba pochází především z dílny M.B. Brauna. Navštívit můžete také nedaleký Betlém, unikátní soubor barokních plastik v přírodním prostředí. V letech 1723 - 1732 jej vytvořil M.B. Braun se svou dílnou.

Kuks - hospital, tel.: 491 632 161


Náchod

10 km

Správní centrum okresu a jeho největší město. Vzniklo na staré kupecké cestě z Čech do Polska. Jeho dějiny jsou svázány s několika významnými šlechtickými rody. Návštěva zámku vám nejvíce připomene Smiřické z dob renesance a italský rok Piccolomini, jehož členové nechali upravit zámek v barokním slohu. Unikátní je piccolominská sbírka barokních gobelínů. Podívat se můžete i do zámeckých sklepení a na věž. V jízdárně sidlí Státní galerie, v jejíž stálé expozici jsou vystavena díla mistrů ruského malířství. Za prohlídku stojí i památky v centru města - původně gotický, barokně upravený kostel sv.Vavřince nebo secesní Městské divadlo. Náchod je rodným městem spisovatele Josefa Škvoreckého a satirika, dramatika a scénáristy Vratisl. Blažka. V Náchodě - Bělovsi je hraniční přechod s Polskou republikou.

Informační centrum, tel.: 491 420 420


Nové Město nad Metují

12 km

Jádro města je unikátní a zachovalou ukázkou renesančního stavitelství měst. Po požáru roku 1526 postavili italští stavitelé před všechna spáleniště čtyři jednotné řady arkád a teprve za ně si měšťané své domy dostavěli. Západní část náměstí byla obnovena do původní podoby i se štíty ve tvaru vlaštovčích ocásků. Zámek, původně renesanční, barokně přestavovaný, byl obnoven začátkem tohoto století význačným architektem Dušanem Jurkovičem. Můžete navštívit jak sály, tak věž Máselnici i francouzské zahrady. Za návštěvu stojí výletní místo Peklo v půvabném pekelském údolí při řece Metuji mezi Novým Městem a Náchodem.

Informační centrum, tel.: 491 472 119


Police nad Metují

30 km


Osudy města souvisejí s činností benediktinského řádu. Benediktini zde na konci 12. nebo na začátku 13. století založili uprostřed neprostupného pralesa první osadu a později i klášter. Budova kláštera se do dnešních časů dochovala ve své barokní podobě, jak ji navrhl slavný architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Klášterní kostel, farní kostel, sloup opata W.Selendera, to vše nám připomíná dávnou slávou Benediktinů. Nedaleko od města se vypíná stolová hora Ostaš, kde v nepříznivých dobách hledali ve skalních labyrintech útočiště obyvatelé městečka a v čase pronásledování tu evangelíci pořádali své bohoslužby.

Městský úřad, tel.: 491 541 111


Slavoňov (u Nového Města nad Metují)

20 km

Zdejší roubený kostelík sv. Jana Křtitele, zvonice, roubená márnice a kamenná hřbitovní zeď jsou zapsány v seznamu památek organizace UNESCO. Kostel je skvostem lidové architektury. Pochází z roku 1553 a uvnitř je vyzdoben lidovými malbami ze 16.-18.století. Dodnes tu ulpívá klid, vážnost, láska a úcta, kterou k tomuto místu chovali naši dávnější i nedávní předkové.

Obecní úřad, tel.: 491 472 296


Teplice nad Metují

40 km

Nedaleko městečka Teplic leží oblast pískovcových skal, zvaných Adršpašsko-teplické skály. V 18. století tu žili tři poustevníci, ale skalní město bylo zakryto hustým pralesem a nikdo zdejší skalní bludiště neznal. Roku 1824 vznikl v těchto místech požár, jemuž padla za oběť většina lesního porostu. Teplické skalní město bylo odhaleno a postupně i zpřístupněno. Dnes si můžete projít šestikilometrový okruh divokou romantickou scenerií. Ke skalám také patří už přes sedmdesát let horolezectví. V Teplicích se každý rok koná Mezinárodní festival horolezeckých filmů a filmů se sportovní tématikou, jediný tohoto zaměření v České republice.

Městský úřad, tel.: 491 581 207


Trutnov

40 km

Město Trutnov se rozkládá v malebném údolí řeky Úpy, jejíž jméno nesla i původní trhová obec, prvně zmíněná roku 1260. Roku 1866 se v blízkém okolí města odehrála jedna z bitev prusko-rakouské války, kterou připomíná řada hrobů a pomníků, z nichž je nejvíce soustředěno na Janském vrchu. Historické centrum Trutnova se rozkládá kolem Krakonošova náměstí. Náměstí zdobí Krakonošova kašna, postavená r.1892, a barokní sloup Nejsvětější Trojice, pocházející z roku 1704. V jihozápadní části náměstí je v dlažbě umístěna deska připomínající bitvu u Trutnova roku 1866. Na malém návrší na severním okraji města stával hrad, který byl později přestavěn a dnes zde sídlí Muzeum Podkrkonoší.

Informační centrum, tel.: 499 818 245


Velichovky

20 km

Lázně, ve kterých byla zahájena léčba roku 1898, kdy patřilo panství sestrám Bertě Bess Chrostin a Gabriele Spens Boden. Ke vzniku lázní a jejich dobré pověsti přispěla slatina, která je ojedinělým druhem v našem státě. Pobyt v lázních je určen pacientům s chorobami pohybového aparátu.

Informace, tel.: 491 880 130Cíle v Polské republice

V Náchodě-Bělovsi se nachází hraniční přechod do Polska, kde je možné rovněž navštívit několik zajímavých míst. Po dobu letní sezóny jezdí do Polska pravidelná autobusová linka Hradec Králové - Klodzko a zpět. Upozorňujeme, že k návštěvě Polska je nutné mít s sebou osobní doklady.

 

Kladsko

Největší turistické město Kladské oblasti. Je zde více než 400 památkových objektů. Většina z nich je soustředěna ve Starém Městě. Turisty sem láká zejména miniatura pražského Karlova mostu ze 14. století a podzemní turistická cesta. Další zajímavostí je Kladská tvrz a Kladské muzeum.

Informační centrum, tel.: +48 74 865 89 70


Kudowa Zdroj

Známé lázeňské středisko s minerálními prameny leží na úpatí Gór Stolowých 4 km od mezinárodního hraničního přechodu s Českou republikou. Zajímavými turistickými místy jsou Kaple lebek v Čermné, přírodní rezervace Bludné skály a skanzen lidové kultury v Pstrazné.

Informační centrum - tel.: +48 74 86 61 387


Duszniki Zdroj

Známé lázně s minerálními zřídly, léčí se zde srdeční choroby, potíže s krevním oběhem, revmatismus. Členitý povrch zajišťuje výborné podmínky pro lyžování. Můžete navštívit muzeum papírenství a zajít si na některý z koncertů světoznámého Chopinovského festivalu.


Polanica Zdroj

Polanica Zdrój je lázeňské středisko, které se nachází v nadmořské výšce 350-420 m. Svými počátky sahá do roku 1828. Turisté, kteří navštíví Polanici, mají možnost zúčastnit se mnoha kulturních akcí, které se zde pořádají - například Polanické koncerty komorní a varhanní hudby, které probíhají od května do října. Dále je zde možné navštívit misionářské muzeum v Sokolówce, muzeum ušlechtilých kamenů přímo v hale, kde se pije minerální voda, soukromé umělecké galerie a Lázeňské divadlo.CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze