Cesta: Naše město / Turistika / Pro cyklisty


Cyklistické trasy okolím České Skalice

Zvětšit mapu

Půjčovny jízdních kol Českých drah

České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu - půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbených cykloturistických oblastí a přímo na nádraží si můžete vypůjčit kolo. Kolo si v půjčovně můžete rezervovat už předem telefonicky nebo prostřednictvím internetu. Chcete-li si potom ulehčit cestu, můžete si vypůjčené kolo bezplatně přepravit vlakem po vybraných železničních tratích blíže k cíli vaší cesty využitím služeb Českých drah - přepravy spoluzavazadel nebo úschova během přepravy. Zdarma si také můžete kolo uschovat ve všech stanicích na vybraných tratích. Po celodenním výletu za poznáním krás naší přírody a kulturních památek nemusíte kolo vracet na místo, kde jste si ho vypůjčili - lze ho jednoduše vrátit i v jiných vyjmenovaných stanicích, kam opět můžete dojet vlakem bez placení přepravného za vypůjčené kolo.

Jak si kolo vypůjčit

Vypůjčení kola je velmi snadné - stačí předložit dva své osobní průkazy (např. občanský průkaz, řidičský průkaz, pas apod.) pro sepsání nájemní smlouvy, složit zálohu za vypůjčené kolo (1 000 Kč) a zaplatit půjčovné (150 Kč za den). Záloha vám bude vrácena zpět při vrácení kola, a to i v jiných vyjmenovaných stanicích, než jste si kolo vypůjčili.

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Výhody této služby:

 • nemáte starosti s přepravou kola na místo výletu
 • ušetříte za přepravu kola do místa výletu
 • po vybraných železničních tratích můžete vypůjčené kolo přepravovat zdarma
 • kolo můžete zdarma uschovat v úschovnách zavazadel Českých drah
 • kolo můžete vrátit v jiném místě než jste si ho vypůjčili
 • kolo si v půjčovně můžete předem rezervovat
 • nízké ceny půjčovného (50 až 200 Kč)

Půjčovnu kol Českých drah naleznete:

V železniční stanici Česká Skalice, osobní pokladna, provozní doba: pondělí až neděle od 7.30 do 18.00 hodin, tel. 495 023 063, e-mail: ZSTNADmankan@opr.pce.cd.cz

Kola vypůjčená v České Skalici je možno vrátit v železničních stanicích Červený Kostelec, Náchod nebo Nové Město nad Metují. Vypůjčená kola lze bezplatně přepravovat ve vlacích na těchto tratích: 026 Meziměstí - Opočno pod Orlickými horami, 030 Jaroměř - Bílá Třemešná, 032 Jaroměř - Trutnov hlavní nádraží, 033 Starkoč - Václavice. 

Další půjčovny kol Českých drah naleznete v těchto oblastech:

 • Jižní Čechy - Tábor, Veselí nad Lužnicí, Jindřichův Hradec, Třeboň a České Velenice
 • Český ráj a Podkrkonoší - Turnov, Tanvald a Jičín
 • Litovelské Pomoraví - Olomouc, Litovel
 • Moravskoslezské Beskydy - Frenštát pod Radhoštěm, Ostravice

Všechny půjčovny kol ČD jsou vybaveny kvalitními trekingovými koly s odborně prováděným servisem. Další informace vám rádi sdělí zaměstnanci našich půjčoven nebo je naleznete na internetových stránkách www.cd.cz/pujcovnykol (odkaz se Vám otevře v novém okně).


Cyklotrasa KČT č. 4018 – Okruh Boženy Němcové

Ratibořice - Havlovice - Červený Kostelec - Řešetova Lhota - Studnice - Česká Skalice - Ratibořice

Časový rozvrh - bez zastávek, pro středně zdatné cyklisty 2 hod. 40 min.

Zajímavosti na trase

Ratibořice - dějiště "Babičky" Boženy Němcové 

Národní přírodní památka Babiččino údolí - rozloha 780 ha 

Naučná stezka Babiččino údolí - je otevřena od května do října - dlouhá 7,5 km, vede od Barunčiny školy v České Skalici a končí u Rýzmburského altánu 

Slatinský mlýn - napojení na cyklotrasu "Po stopách bojů války l866" 

Boušín - kostel a fara z Jiráskovy kroniky "U nás"

Havlovický mlýn - rodiště pátera Havlovického z Jiráskovy kroniky "U nás" 

Vízmburk - zřícenina středověkého hradu 

Devět křížů - osada - u silnice kamenný kříž, ke kterému se váže pověst 

Červený Kostelec - kostel sv. Jakuba Vetšího, Domek B. Němcové, rekreační rybníky Brodský a Špinka

Třtice - pramen minerální vody 

Studnice - kostel sv. Jana Nepomuckého ( původně raně barokní kaple z r. 1696 ) 

Zlíč - parková úprava u křižovatky se sochou Boženy Němcové z roku 1927

Vojenský hřbitov - před Českou Skalicí - hroby rakouských a pruských vojáků z války roku 1866

Česká Skalice - Muzeum Boženy Němcové a UPM - Muzeum textilu, pomník Barunky Panklové, areál Barunčiny školy, kostel Nanebevzetí Panny Marie, pomník B. Němcové, vodní nádrž Rozkoš

Z historie vzniku trasy

Myšlenka vyznačit cyklistickou trasu v Babiččině údolí se zrodila na obecním úřadě ve Studnici v roce 1997. Obec Studnice se hned následující rok stává hlavním iniciátorem a garantem značení za pomocí OkÚ v Náchodě a KČT Náchod. Osazení směrovek, rozcestníků a pásové značení zajistila obec v březnu a dubnu 1999 ve spolupráci s KČT Náchod.

Příjezd na trasu

Vlakem (trať 032) do České Skalice, Starkoče (2 km od Studnice), nebo Červeného Kostelce .
Osobním autem do Ratibořic ( parkoviště před zámkem, nebo nad Panským hostincem), k Devíti Křížům (parkoviště u pohostinství), do Červeného Kostelce (parkoviště na autobusovém nádraží ), do Studnice (parkovat je možné na návsi), do Zlíče (parkoviště u hotelu Holzbecher), do České Skalice ( parkoviště na náměstí).

Cyklotrasa KČT č. 4018, 4055, 4056 a 4057 – Po stopách bojů války 1866

Ratibořice - Slatinský mlýn - Červená Hora - Všeliby - Řešetova Lhota - Vysokov - Václavice - Šonov - Provodov - Kleny - Dubno - Zlíč - Ratibořice - Rýzmburk - Žernov - Třtice

Časový rozvrh jízdy - bez zastávek, celkový čas 1 hodina 45 minut

Zajímavosti na trase:

Ratibořice - výjezd po trase "Okruh B. Němcové" č. 4018: dějiště "Babičky" Boženy Němcové; Národní kulturní památka "Babiččino údolí", půvabná krajina, táhnoucí se od České Skalice podél řeky Úpy, až ke slatinskému mlýnu; hroby a typové kříže z války 1866; významné vodní stavby Viktorčin splav, Bílý a Červený most, soustava dřevěných lávek na řece Úpě 

Rýzmburk - zřícenina hradu Rýzmburk; rýzmburský altán, nádherný výhled do údolí řeky Úpy; uvnitř altánu špalek z velké jedle, připomínající pověst Boženy Němcové O silném Ctiborovi; končí zde 7,5 km dlouhá naučná stezka Česká Skalice - Babiččino údolí 

Slatinský mlýn - odklon z okruhu "B. Němcové" č.4018

Červená Hora - zřícenina hradu Červená Hora; kaplička se zvoničkou Panny Marie; lidová architektura 

Řešetova Lhota - lidová architektura

Vysokov - figurální pomník "Myslivec" od sochaře Quido Kociána s verši Jaroslava Vrchlického; pomníky, hroby a typové kříže, zvonička a kaple 

Branka - třináct metrů vysoký žulový "Jehlanec na paměť padlým kyrysníkům"

Václavice - křižovatka s trasou č.4056 - původně místo zvané Dobenín, o kterém se zmiňuje ve své kronice již Kosmas Pražský; nejstarší pomník na bojišti "Pomník VI. armádního sboru", postavený již v roce 1868; v blízkosti hřbitovní zdi pomník ve tvaru skály s tepanou moravskou orlicí, věnovaný 25. praporu polních myslivců; památkově chráněný areál kostela sv. Václava

Provodov-Šonov - hromadné hroby, pomníky a lité kříže z války 1866; v obcích lidová architektura, při nádrži Rozkoš ptačí rezervace 

Nádrž Rozkoš - "východočeské moře" rozloha 10 013 km2, útočiště mnoha druhů vodních ptáků; ideální místo pro odpočinek, rodinnou rekreaci a vodní sporty 

Kleny - mramorová deska na zdi hostince; společný hrob kyrysníků 

Dubno - přírodní rezervace s nejseverněji položeným lužním lesem v ČR; nejstarší duby mají stáří 270 - 320 let; nejznámější naleziště měkkýšů ve východních Čechách ( až 70 druhů ); v dubenském lese se odehrávaly významné bitvy: husitská roku 1424 a prusko-rakouská roku 1866; pomník "Spící lev" za dubenskou myslivnou je postaven na společném hrobě asi 80 padlých

Vojenský hřbitov u České Skalice ( mimo trasu ) - zde jsou pochováni rakouští a pruští vojáci, kteří padli ve třech krvavých bitvách, které proběhly 27. - 29. června 1866 na Náchodsku 

Zlíč - pomníky a kříže z války 1866, u křižovatky parková úprava se sochou Boženy Němcové

Žernov - kaple panny Marie Sněžné; několik zachovalých staveb lidové architektury; nádherný výhled směrem na přehradu Rozkoš; kamenný kříž na hrobě rakouských a pruských hulánů v úžlabině za Žernovem

Třtice - napojení na "Okruh B. Němcové č.4018"; pramen minerální vody 

Příjezd na trasu

vlakem do Václavic, Starkoče nebo Řešetovy Lhoty.
Osobním autem do Ratibořic ( parkoviště před zámkem ), do obcí Červená Hora, Provodov-Šonov, Studnice, Vysokov a Žernov.

Z historie vzniku trasy

Mikroregion "Svazek obcí 1866" svou činností podporuje rozvoj cestovního ruchu na daném území. Myšlenka vyznačit cyklotrasu "Po stopách bojů 1866" navázala na práci KČT Náchod a Svazu cestovního ruchu Branka o.p.s., kteří za pomocí dalších partnerů se snaží o vytvoření husté sítě cyklotras a turistických cest v okrese Náchod. První úsek tohoto cyklistického okruhu ( trasa č. 4018 ) vytvořila obec Studnice v roce 1999. Osazení cyklistických značek a směrovek tras č. 4055, 4056 a 4057 zajistily jednotlivé obce mikroregionu: Červená Hora, Provodov - Šonov, Studnice, Vysokov a Žernov v roce 2001, podle projektu KČT Náchod. Správcem značení je Klub Českých turistů Náchod.CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze