Cesta: Naše město / Školství / Základní umělecká škola


Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, pobočka Česká Skalice

Adresa:

Husovo náměstí 46

552 03, Česká Skalice

Vedoucí pobočky: PaedDr. Alena Vlčková
Telefon  777 816 819

Historie

Pobočka Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují byla otevřena v České Skalici v září 2007. Předcházela tomu jednání obou zúčastněných městských úřadů, ředitelů škol, písemná vyjednávání s ministerstvem školství o zřízení pobočky a prominutí termínu podání žádosti a v neposlední řadě i předběžné průzkumy zájmu dětí na ZŠ i v MŠ v České Skalici. Kladná odpověď na žádost o zřízení pobočky přišla až 27.8.2007, přesto se díky ochotě ředitelů a učitelů obou škol začalo učit už druhý týden v září - hra na klavír. Výuka probíhá v hudebně 1. stupně ZŠ v Komenského ulici 554. Ve školním roce 2007/2008 v pobočce vyučovaly hru na tento nástroj dvě první paní učitelky - Mgr. Jaroslava Gaberová měla 5 žáků a Mgr. Viktorija Petříková 10 žáků. Od začátku také probíhá výuka hudební nauky, vyučuje Alena Vlčková. 

Protože zájem žáků byl velký a bylo jasné,že kapacita novoměstské školy nebude stačit, hned v září 2007 jsme podali žádost o její navýšení. Ta však byla ministerstvem zamítnuta. Ukázalo se,že existuje pouze jediná cesta,jak získat větší kapacitu - některá ZUŠ v Královéhradeckém kraji by musela přenechat volná místa, které nevyužívá, novoměstské škole. Existenci naší pobočky zachránil pan ředitel ZUŠ v Chlumci nad Cidlinou MgA. Jan Molinger a na tamním městském úřadě pro nás vydobyl 50 volných míst. Českoskalická pobočka se tedy mohla dále rozvíjet. Ve šk. roce 2008/2009 jsme otevřeli výuku na zobcovou flétnu. Do třídy Mgr. Olgy Prušinovské se přihlásilo 16 dětí, a tak v tomto školním roce navštěvovalo naši pobočku už 30 žáků. Díky sponzorským darům se podařilo v červnu roku 2009 zakoupit nové pianino Petrof. Od šk. roku 2009/2010 tak může výuka probíhat ve dvou učebnách. V tomto školním roce k nám nastoupily další 3 paní učitelky - Jana Moravcová vyučuje hru na klavír, Markéta Ivachová zobcovou flétnu s možností pokračování hry na příčnou flétnu a Magdaléna Malá sólový zpěv. Paní učitelky Ivachová a Malá v tomto roce jsou ještě studentkami konzervatoře a výuku v naší pobočce využívají jako doporučenou praxi. Celkem tedy v naší pobočce působilo v tomto školním roce už 7 učitelů a docházelo k nám 42 žáků.

Každý rok v prosinci pořádáme vánoční koncert a v červnu závěrečné vystoupení. V roce 2009/2010 z kapacitních důvodů už paní učitelky měly každá své interní vystoupení a v květnu jsme poprvé uspořádali závěrečný koncert vybraných žáků v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové.

V roce 2009, 2010 a 2011 také žáci pobočky vystoupili na slavnostním vyhlášení literární soutěže Zlatá slova v Jiřinkovém sále.

Aktuálně z pobočky ZUŠ v České Skalici

Ohlédnutí za 1. pololetím školního roku 2013/14

V září jsme zahájili sedmý školní rok zápisy do jednotlivých tříd hudebního a tanečního oboru. Přihlásilo se 14 nových žáků, celkem letos dochází do naší pobočky 75 žáků a vyučuje 9 učitelů.

14. 9. se soubor Fukando zúčastnil oslav Dne evropského dědictví na náměstí v Novém Městě nad Metují a 19. 10. pak zahrál ve Vile Čerych v pořadu Kavárna 30. let nejznámější skladby z tohoto období. Děvčata i paní učitelka Prušinovská se i stylově oblékly a vystoupení měla velký úspěch.

22. 11. jsme již tradičně uctili patronku hudby, svatou Cecílii, ve Sboru církve československé husitské. Paní učitelka Prušinovská připravila na dopoledne výchovný koncert, ve kterém si žáci 1. stupně ZŠ vyslechli ukázky nejznámějších děl Bedřicha Smetany a dozvěděli se spoustu zajímavých informací o tomto skladateli. Vystoupení souboru Fukando pak doplnil sboreček žáků hudební nauky, který zazpíval tři písničky z pohádek za doprovodu fléten. Odpolední koncert pro veřejnost pak obohatily skladby renesančních autorů.

30. 11. zazpívali žáci pěvecké třídy paní učitelky I. Věříšové v novoměstské knihovně na akci s příznačným názvem Bábovka.

Flétnový soubor Fukando a žáci pěvecké třídy pak vystoupili na výstavě Vánoce s květinou na novoměstském zámku Vánoční muzejní noci v novomětstkém muzeu.

V předvánočních týdnech si postupně všichni žáci zahráli na vánočních interních vystoupeních jednotlivých tříd a hudebních nauk. Přítomnost rodičů, vánoční výzdoba hudebny a rozsvícený adventní věnec vytvořil slavnostní atmosféru ke zdařilým výkonům žáků. 20. 12. předvedli vánoční pásmo rodičům i žáci tanečního oboru.

V prosinci obrdžela naše pobočka opravdu štedré vánoční dary. Vedení ZUŠ Nové Město nad Metují pro nás zakoupilo novou kopírku SHARP nadstandartní CD přehráveč JVC (hlavně pro potřebu TO) a čtyři notové pulty pro soubor Fukando. Chtěli bychom velmi poděkovat panu řediteli ZUŠ M. Vondřejcovi a zejména vedení firmy AGRO CS a. s., které poskytlo sponzorský dar na zakoupení těchto věcí.

Do nového roku a 2. pololetí přeji všem hlavně pevné zdraví, pohodu a spoustu krásné hudby. Alena Vlčková, vedoucí pobočky

Pobočka ZUŠ - školní rok 2013/2014

Pobočka ZUŠ v České Skalici zahájila sedmý školní rok. V týdnu od 2. 9. do 6. 9. proběhly zápisy do jednotlivých tříd hudebního i tanečního oboru. V letošním roce u nás bude vyučovat 9 učitelů: Mgr. Jaroslava Gaberová - klavír, Mgr. Viktorija Petříková - klavír, Pavel Staněk- klavír a kontrabas, Mgr. Olga Prušinovská zobcové flétny, Mgr. Ilona Věříšová - sólový zpěv, Markéta Ivachová - příčnou flétnu, Miroslav Bartoň - klarinet, PaedDr. Alena Vlčková - hudební nauku, ing. Jana Mrovcová - taneční obor. Přihlásilo se 11 nových žáků do hudebního oboru a 3 do oboru tanečního, celkem tedy 14 nových žáků. Naši pobočku bude letos navštěvovat celkem 75 žáků, 56 obor hudební a 19 taneční.

14. 9. 2013 zahrál flétnový soubor Fukando na náměstí v Novém Městě nad Metují v rámci oslav Dne evropského dědictví. Ačkoli počasí akci nepřálo, publikum bylo početné a dětem se vystoupení povedlo.

Další informace najdete v přílohách:


Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze