Cesta: Naše město / Školství / Základní škola


Základní škola Česká Skalice, okres Náchod

Název školy: Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod
Adresa:

Zelená 153
552 03, Česká Skalice

Telefony 491 451 137 (přepojuje na všechny budovy ZŠ)

774 153 500 (1. stupeň)
602 636 400 (školní družina)
720 957 404 (školní jídelna)
web jídelny: www.jidelna.ceskaskalice.cz

E-mail:

sekretariat@zscs.cz
reditelna@zscs.cz

Web: www.zscs.cz

O Škole

Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod je běžná plně organizovaná městská škola. Do školy dojíždí žáci i z okolních vesnic. Na I. i na II. stupni jsou v každém ročníku 2 - 3 třídy. Kromě běžných tříd jsou ve škole zřízené speciální třídy. Žáci speciálních tříd jsou spojováni z různých ročníků do oddělení.

Ve všech ročnících se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZV –„ARNIKA"

Při škole je zřízena školní družina, kam docházejí žáci převážně z 1., 2.a 3. tříd.

Škola je umístěna ve čtyřech starších budovách. K realizaci sportovních aktivit slouží sportovní hala a sportovní hřiště na Žižkově kopci.

Stravování zajišťuje příspěvková organizace Školní jídelna Česká Skalice.

Žáci a rodiče, kteří potřebují pomoc nebo radu při řešení svých problémů, mohou využít poradenských služeb výchovných poradců, metodika prevence a speciálního pedagoga.

Během školního roku pořádáme různé akce na doplnění výuky – exkurze, sportovní turnaje, výstavy, veřejná vystoupení, navštěvujeme kulturní pořady, žáci se účastní olympiád a soutěží, vstupujeme a účastníme se nabízených projektů.

Zájmové kroužky organizované ve škole:

  • sportovní
  • florbalový
  • doučování z matematiky
  • doučování z ruského jazyka
  • příprava k přijímacím zkouškám z matematiky
  • zdravotnický
  • sborový zpěv (1. a 2. stupeň)

Žáci a rodiče, kteří potřebují pomoc nebo radu při řešení svých problémů, mohou využít konzultační hodiny výchovných poradců, metodika prevence a speciálního pedagoga.

Během školního roku pořádáme různé akce na doplnění výuky – exkurze, sportovní turnaje, výstavy, veřejná vystoupení, navštěvujeme kulturní pořady, žáci se účastní olympiád a soutěží, odpoledních aktivit v rámci projektů OP VVV (čtenářské dílny, deskové logické hry).CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze