Cesta: Naše město / Školství / Středisko volného času Bájo


Středisko volného času Bájo Česká Skalice

Adresa:

Husovo náměstí 3

552 03, Česká Skalice

Telefon:

491 452 708

604 187 325

E-mail: info@svcbajo.cz
Web: www.svcbajo.cz
Statutární zástupce: PaedDr. Hana Vavřínová, ředitelka

Středisko volného času Bájo Česká Skalice je příspěvkovou organizací města Česká Skalice. Je zařazeno do sítě škol a školských zařízení MŠMT ČR. Bylo založeno 1. 1. 1991 (jako Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice). Cílem všech aktivit Bája je připravovat pestrou zájmovou činnost pro děti, mládež a ostatní zájemce a přispívat k hledání alternativních způsobů využívání volného času.

Hlavní oblasti činnosti

Pravidelná zájmová činnost

V Báju pracuje přes 40 zájmových kroužků, klubů a kurzů pro zájemce z řad různých věkových kategorií (seznam kroužků zde). Účastníci se scházejí jednou či dvakrát týdně na svých pravidelných schůzkách. Zaměření kroužků je estetické, pohybové, technické i vzdělávací.

Příležitostná činnost

Bájo je pořadatelem dlouhé řady akcí nejrůznějšího charakteru. Některé akce mají již dlouholetou tradici a jsou navštěvovány velkým počtem zájemců, jiné akce si své příznivce teprve hledají. Popularitu mají hlavně akce zaměřené na udržování lidových tradic, ale také např. cestopisná vyprávění či loutková představení pro děti. Bájo se vzhledem k materiálně technickým podmínkám nezabývá tělovýchovnými aktivitami sportovního charakteru - ve městě pracuje množství sportovních oddílů.

Spontánní činnost

Bájo již několik let nabízí své prostory ke spontánní činnosti dětí a mladých. Je to jednak prostor dětského hřiště "Dvoreček", který je vybaven dřevěnými herními prvky, skluzavkou, pískovištěm a ohništěm. Je navštěvován dětmi jak mladšího školního věku, tak i rodiči s malými dětmi. Dvoreček je oblíben pro své klidné prostředí a své umístění v centru města. V přízemí SVČ je k dispozici nízkoprahový čajový klub, který je otevřen ve všední dny každé odpoledne. Klub nabízí dětem, mládeži i dospělým nejen čajové občerstvení, ale i veřejný internet (pro děti zdarma), četbu a hry. Součástí programu je i výstavní činnost v galerii FORTNA, kde vystavují zejména začínající mladí výtvarníci a fotografové.

Táborová činnost

Bájo je pořadatelem letních táborů pro zájemce z řad veřejnosti, která nenavštěvuje pravidelné kroužky i z řad dětí, které jsou členy zájmových útvarů. Oblíbenými a již tradičními jsou Malované prázdniny, které svým uměleckým zaměřením lákají děti, které rády tvoří.

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice 

Středisko volného času Bájo je členem Sdružení pracovníků DDM v České republice a ředitelka Bája je členkou Republikové koordinační rady Sdružení. Sdružení je nezávislou nepolitickou profesní organizací, jejímž posláním je např. hájit profesní zájmy a podporovat odbornou činnost pracovníků středisek volného času a usilovat o zvýšení společenské prestiže jejich práce, ovlivňovat působení státu a krajů na děti a mládež v jejich volném čase prostřednictvím iniciační, oponentské a konzultační činnosti pro orgány státní správy a samosprávy atd. Republiková koordinační rada je ústředním orgánem tohoto Sdružení, členství v ní je poměrně prestižní záležitostí a město Česká Skalice a SVČ Bájo, jehož je město zřizovatelem, se dostává členstvím v RKR do povědomí dalších lidí, kteří se na jednání sjíždějí z celé ČR. Podle stanov Sdružení mohou být pracovní skupiny RKR poradními orgány Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dalších orgánů státní správy a samosprávy.

 CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze