Cesta: Naše město / O městě / Výročí


Výročí

Malý přehled pozoruhodných událostí

Pro poznání dějin města doporučujeme stránku Historie města

den

rok

událost

zdroj

leden

1.

1996

sčítání obyvatel (5635 obyvatel)

Mühlstein, str. 35

1.

1804

povodeň zabránila lidem dojít do kostela

Šrám, str.38

1.

1856

zemřel Josef Myslimír Ludvík, kronikář Českoskalicka

Mühlstein, str. 38

6.

1424

bitva vojska Jana Žižky s katolickou stranou u České Skalice

Mühlstein, str. 8

24.

1834

povodeň

Mühlstein, str. 12

únor

1.

1921

při sčítání lidu napočítáno 829 rodin, 2675 obyvatel

Mühlstein, str. 27

březen

28.

1891

vzniká okrašlovací spolek

Mühlstein, str. 25

duben

8.

1842

panství náchodské, včetně České Skalice a Ratibořic, kupuje princ Jiří Vilém Schaumburg-Lippe

Šrám, str.40

květen

10.

1945

osvobození České Skalice sovětskou armádou

Mühlstein, str. 35

12.

1575

obdržel cechovní privilegium nejstarší skalický cech – ševcovský

Mühlstein, str. 9

24.

1846

požár radnice a severní strany náměstí (shořelo 39 domů, 8 stodol atd.)

Klos, str. 9

24.

1931

slavnostní otevření nejstaršího českého literárního muzea (Muzea Boženy Němcové) ve staré radnici

Mühlstein, str. 28

27.

1962

slavnostní otevření Muzea Boženy Němcové ve Steidlerově hostinci pod záštitou UNESCO

Mühlstein, str. 40

červen

--

1639

město vyplenili Švédové

Mühlstein, str. 12

1.

1876

zahájeno úřadování okresního soudu, okresního zastupitelství a berního úřadu

Mühlstein, str. 26

8.

1848

lynč pachatelů krádeží v místních domech

Šrám, str.40

11.

1922

na dnešní třídě T. G. Masaryka odhalen pomník padlým v první světové válce

Mühlstein, str. 27

19.

1843

povodeň

Mühlstein, str. 12

19.

1878

ustanoven sbor dobrovolných hasičů

Mühlstein, str. 25

22.

1837

položen základ ke stavbě přádelny na Volovnici (dnešní TIBA)

Klos, str. 24

22.

1886

vzniká zpěvácký spolek Bendl

Mühlstein, str. 25

28.

1866

bitva prusko-rakouská u České Skalice

Mühlstein, str. 17

červenec

5.

1868

ustavující valná hromada tělocvičné jednoty Sokol

Mühlstein, str. 25

9.

1922

slavnostně odhaleno Gutfreundovo sousoší Babička s dětmi

Mühlstein, str. 28

11.

1829

povodeň

Mühlstein, str. 12

25.

1920

za účasti Aloise Jiráska odhalen základní kámen ratibořického pomníku Babička s dětmi

Mühlstein, str. 28

 

 

 

 

srpen

7.

1820

svatba Johanna Pankla s Terezií Novotnou v maloskalickém kostele Nanebevzetí Panny Marie

Mühlstein, str. 37

15.

1888

slavnostní odhalení pomníku Boženy Němcové na českoskalickém náměstí za účasti Josefa Václava Friče a dětí Boženy Němcové – Theodory a Karla

Mühlstein, str. 25

22.

1937

odhalena pamětní deska na budově Steidlerova hostince (dnes Muzeum Boženy Němcové) na památku jiřinkových bálů v letech 1837 a 1844, kdy na nich tančila Božena Němcová

Mühlstein, str. 23

19.

1827

požár města (shořelo 18 stodol)

Šrám, str.37

27.

1926

ničivý požár chudobince

Klos, str. 14

září

--

1859

zahájen provoz v železniční stanici Böhmisch Skalitz

Klos, str. 19

8.

1848

požár ve starém městě (shořelo 16 domů a hospodářských stavení)

Mühlstein, str. 12
Šrám, str.38

12.

1837

svatba Josefa Němce s Barborou Panklovou v maloskalickém kostele Nanebevzetí Panny Marie

Mühlstein, str. 37

13.

1970

před budovou Steidlerova hostince odhalena bronzová socha Barunky Panklové

Mühlstein, str. 23

14.

1837

proběhl první jiřinkový bál ve Steidlerově hostinci, mezi hosty Barbora Panklová-Němcová, pozdější spisovatelka

 

17.

1756

„po vtrhnutí Prusů sem ... dalo město Skalice poplatného jim 134 zlatých...“

Mühlstein, str. 14

28.

1864

oteření nových školních prostor v budově staré radnice

Mühlstein, str. 45

říjen

 

 

 

 

listopad

5.

1707

pořár radnice

Šrám, str.46

9.

1801

požár ve starém městě zničil 18 domů a 6 stodol

Šrám, str.37

prosinec

1.

1847

zemřel František Hurdálek, zakladatel jiřinkových slavností

 

3.

1879

založení Čtenářské besedy Božena Němcová

Mühlstein, str. 25

Excerpovaná díla: Jan Klos, Paměti města České Skalice, 1935; Ludvík Mühlstein, Česká Skalice – Ratibořice, 1996; Václav Šrám, Okres česko-skalický, 1882

 CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze