Cesta: Naše město / Kultura / Kulturní kalendář / Ty děti mně největší starost dělají


Ty děti mně největší starost dělají

Datum od:01.05.2019 - 30.09.2019
Místo:Nová výstavní síň v 1. patře Muzea Boženy Němcové

Název výstavy je odvozen ze závěru dopisu Josefa Němce z přelomu roků 1856/1857, který psal manželce z místa své služby v korutanském Villachu. Dopis, který je dnes uložen v archivu Muzea Boženy Němcové v České Skalici, ilustruje mimo jiné upřímný zájem, který oba manželé věnovali po smrti nejstaršího ze synů svým třem dospívajícím dětem.

Výstava zachycuje příběh života potomků Boženy Němcové prostřednictvím fotografií, korespondence, dobových dokumentů a knih.

Život syna Boženy Němcové Karla a mládí jeho dětí jsou úzce spjaty s Táborem, kde s přestávkami žil i Josef Němec. Za otcem i bratrem Karlem sem přijížděly i další dvě děti – Jaroslav z Ruska a Dora z Jičína. Pojítkem a laskavým zázemím dětem i vnoučatům Boženy Němcové byla táborská rodina Šechtlů. Manželka zakladatele slavného fotografického rodu Šechtlů Kateřina byla nejen švagrovou Karla Němce, syna Boženy Němcové, ale současně i matkou jeho syna. Obě rodiny pojilo proto i v dalších generacích upřímné přátelství.  Dodnes jsou v Šechtlově archivu uloženy neznámé fotografie dětí a vnoučat Boženy Němcové.

Kurátorkou výstavy je Mgr. Yvetta Dörflová z Památníku národního písemnictví v Praze, který je spolupořadatelem výstavy, společně s Muzeem Šechtl & Voseček v Táboře.

Iveta Rydlová, Muzeum Boženy Němcové


CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání