Cesta: Naše město / Kultura / Kulturní kalendář / DEN SPOLKŮ


DEN SPOLKŮ

Datum od:07.09.2019
Místo:na louce pod maloskalickým muzejním areálem

Na území města Česká Skalice a v blízkém okolí působí okolo 70 neziskových organizací, které se věnují různorodým aktivitám. Právě jim patří velký obdiv a poděkování. Na louce pod muzeem při Jiřinkových slavnostech proběhne prezentace neziskových organizací. Na tvrzi a v Jiřinkovém sále se uskuteční koncert Komorního smyčcového orchestru Bona Nota a Komorního dua – Libor Janeček, Aneta Podracká-Bendová. Podrobný program bude na zvláštních plakátech, v zářijovém zpravodaji a na www.CeskaSkalice.cz

 

Realizováno v rámci projektu Spolky spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001823, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání