Cesta: Městský úřad / Technické služby / Činnost a sídlo


Odbor technických služeb města Česká Skalice

Sídlo:

Město Česká Skalice

odbor technických služeb

třída T. G. Masaryka 10 (ve dvoře mezi domy čp 119 a 122)

552 03 Česká Skalice

telefon:

491 451 111

604 613 920

e-mail:

ts.vedouci@ceskaskalice.cz

ts.dispecer@ceskaskalice.cz

ts.ucetni@ceskaskalice.cz

Pracovní doba

Pondělí až pátek

6.00 - 11.30

11.30 - 12.00 polední přestávka

12.00 - 14.30

Víkendové služby při havarijních situacích

pro případ nenadálých havarijních situací (spadlý strom, rozbitý sloup veřejného osvětlení po dopravní nehodě apod.)
Kontaktní telefon 604 613 920

Činnost odboru

Odbor technických služeb zajišťuje pro Českou Skalici, Malou Skalici, Zájezd, Zlíč, Spytu a Ratibořice především:

 • opravu, údržbu, provoz, revize a rozšiřování sítě veřejného osvětlení
 • údržbu, ošetřování, obnovu a výsadbu veřejné zeleně
 • čištění, drobné opravy a zimní údržbu místních komunikací (cca 40 km), obnovu jejich dopravního značení a dalších součástí (zábradlí, obrubníky, přechody, zastávky, parkoviště, čištění kanálových vpustí apod.)
 • pravidelný svoz odpadků z odpadkových košů (k 1. 3. 2003 evidováno 111 ks), opravu, údržbu a výrobu nových košů
 • operativní odstraňování černých skládek
 • svoz a likvidace odpadu z prořezů veřejné zeleně a z určených uložišt od občanů
 • odstraňování následků živelných pohrom (např. pravidelné uvolňování naplavených klád od mostu u zahrádkářů, úklid města po silném větru, úklid bahna z komunikací, atd.)
 • výrobu, údržbu a osazování parkových laviček, přístřešků pro orientační mapy a plakátovací plochy
 • výrobu, výměnu a aktualizaci označníků svozových míst tříděného odpadu
 • údržbu a doplňování kontejnerů na posypový materiál
 • soustavnou péči o čistotu města
 • dle možností se technické služby podílí na opravách a údržbě zařízení v majetku města (budovy, mosty technická zařízení, pozemky, atd.)
 • v převážné míře opravují a udržují vlastní stroje a dopravní prostředky
 • poskytují služby a dopravu pro "cizí" odběratele z důvodu maximálního využití vozového parku, zajišťují prodej popelnic apod.
 • pravidelný svoz a rozvoz prádla (Scolarest, Mateřská škola Boženy Němcové, ZŠ Hořičky)
 • pravidelnou údržbu a kontrolu včetně revizí všech vyhrazených technických zařízení v užívání technických služeb
 • další práce a akce zadané vedením městského úřadu
 • správa a údržba městského hřbitova v Klicperově ulici
 • správa a údržba sportovního areálu na Žižkově kopci
 • správa a údržba sběrného dvora v Zelené ulici
 • výlep plakátů a údržba plakátovacích ploch - Pokyny pro výlep plakátů pro město Česká Skalice od 1.5.2019

V rámci své činnosti TS provádějí svépomocí renovaci příslušenství a materiálu potřebného k zajištění spolehlivého a hospodárného provozu vozidel, mechanizačních prostředků a zařízení města. S touto činností souvisí skladování zásob ve větší míře potřebných pro zajištění údržby MK, VO, čištění města, oprav vozidel apod.

S účinností od 1. 1. 2001 došlo ke sloučení dosavadní správy budov na TS a bytového odboru měst. Tím vznikla bytová správa, která je nyní součástí TS a zabezpečuje veškerou možnou údržbu bytového fondu a ostatních budov města.

Technické služby poskytují za úhradu dopravu, mechanizační prostředky i jiné práce (zednické, truhlářské, zámečnické, elektrikářské). TS nabízejí své služby tak, že vzájemnou spoluprací jednotlivých drobných řemeslných útvarů je řešitelný jakýkoliv problém ve všech oblastech technického zabezpečení.

Příklady práce a výrobků TS:

 • výroba a osazení odpadkových košů
 • dřevěné výlepové plochy a stojany map 
 • výroba a osazení laviček dle potřeby města
 • revitalizace veřejné zeleně na městském hřbitově
 • vybudování rozptylové loučky na městském hřbitově
 • pomoc při vybudování sběrného dvora
 • vybudování nové provizorní skládky sypkých materiálů

Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze