Cesta: Městský úřad / Sociálně správní odbor / Sociálně právní ochrana dětí / Adresář poskytovatelů


ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ – Česká Skalice

 

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ

 

I.                   Poradenství:

 

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Telefon: 491 423 342,  
Adresa: Elišky Krásnohorské 672, Náchod

Odborná psychiatrická péče
Popis služby: Léčba psychických poruch s hlavním zaměřením na poruchy typické pro dětství a dospívání, návykové poruchy, primární a sekundární prevence v oblasti drogové závislosti, poskytnutí individuální a rodinné psychoterapie.
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: děti a mládež, ohrožená mládež

 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA


Telefon: 491 426 036,  777 868 411
E-mail:  ppp.nachod@seznam.cz
Adresa: Smiřických 1237, Náchod

Popis služby: Nabídka a poskytnutí komplexních pedagogicko-psychologických služeb pro děti a mládež ve věku 3-19 let.
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: děti a mládež, rodiny s dětmi

 

MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA NÁCHOD

Telefon: 491 427 695,  
E-mail:  rod.poradna@csps-hk.cz
Náchod
Adresa: Hálkova  432, Náchod

Rodinné a partnerské poradenství
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: osoby v krizi, rodiny s dětmi

 

OBČANSKÉ PORADENSKÉ STŘEDISKO, O.P.S. - OBČANSKÁ PORADNA NÁCHOD

Kontaktní osoba: Bc.  Ladislava  Bezděková
Telefon: 734 370 960,  734 734 818
E-mail:  opnachod@ops.cz
Adresa: Kamenice 113, Náchod

 

 

Popis služby:

Občanská poradna Náchod poskytuje odborné sociální poradenství. Službu poskytují odborní sociální poradci při uplatňování práv a právem chráněných zájmů občanů, zprostředkování kontaktů na návaznou sociální síť. Poskytujeme poradenství v oblasti rodiny a mezilidských vztahů, zadlužování občanů vč. osobního bankrotu, pomůžeme v orientaci v systému sociálních dávek, náhrady škody, s problematikou bydlení, v oblasti zaměstnání, spotřebitelství, domácího násilí, pomoc obětem trestných činů, atd.


Cílová skupina:

Bezplatně pomáháme lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, těm, kteří si nemohou z problémů pomoci sami, např. z důvodu věku nebo zdravotních problémů, pro nedostatek informací, financí, znalostí nebo dovedností.


Konzultace:
Poskytujeme konzultace osobní, e-mailové nebo telefonické. Preferujeme objednávkový systém - objednávky jsou přijímány na výše uvedených telefonních číslech.

po:

9:00 - 12:00

12:30 - 18hod

út:

9:00 - 12:00

12:30 - 15hod

st:

9:00 - 12:00

12:30 - 15hod

čt:

9:00 - 12:00

12:30 - 17hod


Forma poskytované služby:

ambulantní - osobní konzultace v kanceláři OP Náchod

terénní - konzultace mimo kancelář, kdy osoba nemůže přijít do poradny.

 

CENTRUM PRO INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, O.P.S.

Kontaktní osoba:  Dana Vítová
Telefon: 491 426 027,  606 754 725
E-mail:  nachod@czphk.cz

Adresa: Palachova 1303, Náchod
Popis služby: Poskytnutí specifického poradenství, zařizování zvýhodněných telefonních stanic, prodej pomůcek pro sluchově postižené, kontaktní práce v terénu pro osoby se zdravotním postižením.
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: tělesně postižení, osoby s kombinovanými vadami

 

SPOLEČNOST VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Kontaktní osoba:  Miroslav Čiháček
Telefon: ,  608 313 397
E-mail:  m.cihacek@atlas.cz
Adresa: Běloveská  1775, Náchod
Pracovně právní a sociální poradenství
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: tělesně postižení

 SPC-SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Kontaktní osoba:  Jitka Škorvánková, DiS.
Telefon: 491 420 946,  
E-mail:  spc.nachod@worldonline.cz
Adresa: Smiřických 1237, Náchod
Odborné poradenství v oblasti dětí se zdravotním postižením.

 

TYFLOCENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ, O.P.S.

Kontaktní osoba:  Lenka Kopsová, DiS
Telefon: 491 421 665,  739 578 910
E-mail:  nachod@tyflocentrum.cz
Internet:  www.tyflocentrum-hk.cz
Adresa: Palachova 1303, Náchod

Základní a odborné poradenství pro zrakově postižené.
Popis služby: 
Poradenství zaměřené ke specifikům zrakového handicapu, sociálně právní, ke kompenzačním pomůckám apod.
Provozní doba:
Středa: 8 - 12, 13 - 17 h 
Forma: ambulantní (na pracovišti) 
Pátek: 8 - 12 h 
Forma: terénní (pro objednané) 
Cílová skupina: Osoby s těžkým zrakovým postižením od 8 let, které se ocitají v tíživé sociální situaci vyplývající z jejich zrakového handicapu.
Spádová oblast: mikroregionální 

 

TYFLOSERVIS, O.P.S. - KRAJSKÉ AMBULANTNÍ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ

Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Morávková
Telefon: 495 273 636,  
E-mail:  h.kralove@tyfloservis.cz
Internet:  www.tyfloservis.cz
Adresa: M. Horákové  549, Hradec králové
Nabídka:

Nabídka: sociální rehabilitace (§ 70 zákona o sociálních službách)

Popis služby: Podpora nevidomých a slabozrakých lidí na cestě k jejich samostatnému a nezávislému životu. Služby zahrnují: nácvik dovedností (péče o sebe, členy rodiny a domácnost, prostorová orientace a samostatný pohyb, psaní na stroji či klávesnici počítače, čtení a psaní Braillova bodového písma, vlastnoruční podpis, chování v různých společenských situacích apod.), poradenství v oblasti sociálně právní, při výběru vhodných pomůcek a při vytváření bezbariérového prostředí doma, v zaměstnání i jinde, informační servis a zprostředkování dalších služeb.

Pracovní doba:

PO až ST 9.00 - 12:00, 12:30 - 15:30

ČT 9:30 - 12:30, 13:00 - 18:00

PÁ 8:00 - 12:00

K osobní návštěvě střediska je třeba se vždy předem telefonicky objednat!

 

Cílová skupina: lidé ve věku 15 a více let, kteří mají vážné potíže se zrakem, kombinované případně s dalším zdravotním postižením.

Cílovou skupinu lze tedy zařadit do těchto obvyklých kategorií:

  • a) lidé se zdravotním postižením - konkrétně osoby se zrakovým postižením, včetně osob s kombinovaným postižením (zrakové + další postižení)
  • b) věková kategorie klientů: 15 a více let

 Kapacita služby: 150

TICHÝ SVĚT, O.P.S. - POBOČKA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Novotná
Telefon: ,  602 635 100
E-mail:  michaela.novotna@tichysvet.cz
Internet:  www.tichysvet.cz
Adresa: Gočárova třída 1620, Hradec Králové

Lze nás navštívit i v Náchodě – každé první pondělí v měsíci v prostorách úřadu práce od 10:00 - 14:30.

 

Odborné sociální poradenství (§ 37 zákona o sociálních službách)

Tichý svět nabízí pomoc a podporu při jednání s úřady a hájí zájmy svých klientů. Nabízí právní poradenství zprostředkované právníky v Praze, kde může být na žádost klienta přítomný tlumočník znakového jazyka. Klientům pomáháme např. s vyřizováním sociálních dávek, invalidních důchodů, průkazů ZTP či mobility, řešíme s klienty dluhovou problematiku, bezbariérový přístup a podporujeme i neslyšící cizince žijící v ČR.

Cílová skupina: Osoby se sluchovým a kombinovaným postižením bez omezení věku

 

Tlumočnické služby (§ 56 zákona o sociálních službách)

Tlumočnická služba slouží k odstraňování bariér v komunikaci mezi osobou se sluchovým postižením a slyšícím člověkem prostřednictvím tzv. Tiché linky. Tichá linka zajišťuje online tlumočení, kdy se tlumočník s neslyšícím spojí přes videohovor. Neslyšící znakuje a tlumočník jeho sdělení tlumočí do mluveného jazyka slyšícímu. Klient se může objednat k lékaři, domluvit pohovor nebo zavolat do banky. Nebo má klient možnost využít online přepis, který je určen lidem, používající primárně psanou češtinu. Přepisovatel zprostředkuje zvukový vjem ve formě textu. Služba funguje nonstop a je dostupná na www.tichalinka.cz. Zde lze také dohledat mapu bezbariérových míst, uvádějící instituce, které Tichou linku používají.

Cílová skupina: Osoby se sluchovým a kombinovaným postižením bez omezení věku

 

Sociální rehabilitace (§ 70 zákona o sociálních službách)

V rámci služby sociální rehabilitace pomáhá Tichý svět s vyrovnáváním příležitostí ve společnosti.

V rámci služby podporujeme klienty při nácviku samostatného pohybu, nácviku chování v různých společenských situacích, při práci s informacemi. Dále při komunikaci s úřady, příprava na krizové situace a řešení problémů, podpora v pracovní oblasti – hledán a získání zaměstnání, podpora v bytové situaci – hledání a získání bydlení, práce s mobilem, aplikacemi, práce s internetem a inzeráty, podpora při uvědomění si práv a povinností vůči zaměstnavateli, úřadu apod.

Cílová skupina: Osoby se sluchovým a kombinovaným postižením od 16 let.

Cena služeb: Všechny naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Služby jsou poskytovány ambulantně v kanceláři Tichého světa nebo terénně po předchozí domluvě.

 

II.                   Pobytové služby:

 

DOMOVY NA TŘEŠŇOVCE

Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Zuzana Holická, MBA

Telefon: 491 401 800

e-mail: zholicka@domovynatresnovce.cz

Adresa: Riegrova 837, Česká Skalice

 

Domov pro seniory – kapacita 95 lůžek

Poskytování sociální a zdravotní služby formou celoročního pobytu seniorům, kteří jsou závislí na každodenní pomoci druhé osoby

Cílová skupina: Senioři zejména od 60 let věku

Spádová oblast: Královéhradecký kraj

Domov pro osoby se zdravotním postižením – kapacita 57 lůžek  

Poskytování sociální a zdravotní služby formou celoročního pobytu starším dospělým ženám zejména nad 50 let věku s mentálním nebo kombinovaným postižením, které jsou závislé na každodenní podpoře a pomoci druhé osoby. Tuto podporu jim nemůže poskytnout rodina ani jejich blízcí, běžně dostupné veřejné služby, ani služby s nižší mírou podpory, terénní či ambulantní, ani chráněné bydlení

Cílová skupina: Starší dospělé ženy zejména nad 50 let věku s mentálním nebo kombinovaným postižením

Spádová oblast: Královéhradecký kraj

 

BETANIE - EVANGELICKÝ DOMOV, STŘEDISKO DIAKONIE ČCE V NÁCHODĚ

Kontaktní osoba:  Zdeněk Ryšavý
Telefon: 491 423 154,  
E-mail:  betanie@diakoniecce.cz
Internet:  betanie.diakoniecce.cz
Adresa: Špreňarova 1053, Náchod
Popis služby: Trvalý pobyt pro muže a ženy se zdravotním handicapem. Cílem je sociální rehabilitace, smysluplný život klientů navzdory těžkému zdravotnímu postižení, poskytnutí komplexní péče včetně rehabilitace, ergoterapie. 
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: tělesně postižení, osoby s kombinovanými vadami

 

DOMOV DŮCHODCŮ NÁCHOD

Kontaktní osoba: Bc.  Jana  Součková
Telefon: 491 401 400,  728 442 609
E-mail:  souckova.j(@)ddnachod.cz
Internet:  www.ddnachod.cz
Adresa: Bartoňova 903, Náchod
Kapacita zařízení : 154 lůžek
Posláním Domova důchodců v Náchodě je nahradit domov klientům, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožnit jim dle jejich možností prožít aktivní a důstojné stáří.

Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: starší senioři, tělesně postižení, dementní, imobilní, diabetici, dialýzovaní

 

MĚSTSKÉ STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MARIE

Kontaktní osoba: Mgr.  Jaromír  Vejrych
Telefon: 491 423 478,  
E-mail:  stredisko.marie@messs-na.cz
Internet:  www.messs-na.cz
Adresa: Bartoňova  1998, Náchod

MARIE - Domov pro seniory, odlehčovací služba

HARMONIE - Dům s pečovatelskou službou
Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: senioři, tělesně postižení

 

 

III.                Terénní služby:

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČESKÁ SKALICE

Kontaktní osoba: Bc. Bohumila Bejrová

Telefon: 734 255 074

e-mail: pečovatelky@ceskaskalice.cz

Adresa: třída T.G.Masaryka 833, Česká Skalice

Spádová oblast: obec Česká Skalice a její místní části

Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním a se zdravotním postižením od 18 do 64 let, senioři od 65 let

Posláním služby je umožnit seniorům, lidem se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, individuální formou poskytování terénních a ambulantních služeb podporujících jejich nezávislost a samostatnost, začleňujících je do okolní společnosti.

 

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

Kontaktní osoba:  Václava Němcová
Telefon: 491 424 166,  603 831 064
E-mail:  charita.nachod@mybox.cz
Internet:  www.charitanachod.cz/pages/kontakty.htm
Adresa: Denisovo nábřeží 655, Náchod
Spádová oblast: Náchod a okolí (15 km)

Cílová skupina: tělesně postižení, dlouhodobě nemocní, senioři

 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Kontaktní osoba: Marie Malinová

Telefon: 491 424 166, 605 401 713

E-mail: charita@nach.hk.caritas.cz

Adresa: Denisovo nábřeží 665, Náchod

Spádová oblast: Náchod a okolí (15 km)

Cílová skupina: občané se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení

 

 

CHARITNÍ PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK

Kontaktní osoba: Marie Malinová

Telefon: 491 424 166, 605 401 713

E-mail: charita@nach.hk.caritas.cz

Adresa: Denisovo nábřeží 665, Náchod

Spádová oblast: Náchod a okolí (15 km)

Cílová skupina: občané se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, zapůjčení zdravotní pomůcek, které usnadňují nemocným léčbu a pohyb a rodinám péči a manipulaci s nemocným.

 

 

MĚSTSKÉ STŘEDISKO SOC. SLUŽEB MARIE-PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Šafářová
Telefon: 491 426 539,  
E-mail:  pecovatelska.sluzba@messs-na.cz
Adresa: Rybářská 1810, Náchod
Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: tělesně postižení, dlouhodobě nemocní, senioři

 

SPOLEČNÉ CESTY- Z. S.

Kontaktní osoba: Bc. et Bc Irena Svozilová
Telefon: 491 520 308,  727 919 937
E-mail:  socialni@spolecnecesty.cz
Adresa: Hurdálkova  147, Náchod
Sdružení Společné cesty- o.s., je občanské sdružení, poskytující v souladu se zněním zákona č. 108/2006 sb. sociální službu osobní asistence osobám s kombinovaným postižením a seniorům v jejich domácím prostředí.

Nabízíme tyto služby "Osobní asistence":
* zajišťujeme doprovody k lékaři, na úřady, na procházku a jiné
* poskytujeme pomoc při osobní hygieně, oblékání, podaní jídla
* osobní asistenci k vyplnění volného času
* zprostředkujeme rehabilitaci, pedikúru a manikúru a další služby
* lze se domluvit i na vaření, nákupech nebo úklidu
* poskytujeme službu od 7. do 21. hodiny nepřetržitě po celý rok včetně svátků a víkendů
* nabízíme poradenskou činnost v sociální oblasti - pomoc při podávání
žádostí o sociální dávky na asistenci podle zákona 108/2006 sb.

 

HEWER, Z.S.

Kontaktní osoba: Bc Hana Karmanská
Telefon: ,  736 505 553
E-mail:  hradecko@hewer.org
Adresa: Akademika Heyrovského 1178/, Hradec Králové
Hewer, z. s. poskytuje služby osobní asistence seniorům a lidem s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením.Služba je poskytována v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků.

 

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, Z.S., PRACOVIŠTĚ NÁCHOD

Kontaktní osoba:  Martina Chocholáčová
Telefon: 778 526 211,  778 526 210
E-mail:  martina.chocholacova@pdz.cz
Adresa: Tyršova 59, Náchod
Spolek Péče o duševní zdraví je nestátní, nezisková a politicky nezávislá organizace, která se specializuje na pomoc duševně nemocným lidem. Je to terénní sociální služba, která působí v Náchodě a jeho okolí.
Věková skupina: lidé s duševním onemocněním ve věku nad 18 let. 

 

 

 

IV.             Služby sociální intervence

 

DOMOV PRO MATKY S DĚTMI SV. ANNA

Kontaktní osoba: Bc.  Radka Holubová
Telefon: 491 427 746,  777 699 633
E-mail:  charita.nachod@mybox.cz
Internet:  www.charitanachod.cz/pages/kontakty.htm
Adresa: Borská  621, Náchod
Popis služby: přechodné sociální ubytování, výchovná a poradenská činnost
Spádová oblast: Náchod a okolí

Cílová skupina: matky s dětmi, oběti násilí

 

 

DŮM NA PŮLI CESTY

Kontaktní osoba:  Věra Voborníková
Telefon: 491 423 710,  777 322 633
E-mail:  charita.nachod@mybox.cz
Internet:  www.charitanachod.cz/pages/kontakty.htm
Adresa: Mlýnská 189, Náchod
Cílová skupina: mladí ve věku 18 - 26 let

Spádová oblast: Královéhradecký kraj

 

Popis služby: Přechodné ubytování a návazná pomoc při řešení aktuální situace včetně pomoci při řešení sociálních a osobních problémů, podpora při hledání zaměstnání nebo školy, hledání vlastního bydlení. Zařízení je určeno především pro pomoc mladým lidem v nouzi, vracejícím se ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti.

KOMPAS - STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Voženílek
Telefon: 491 424 390,  
E-mail:  svp.kompas@worldonline.cz
Internet:  http://www.ddu-hk.cz/strediska/kompas-v-nachode
Adresa: Smiřických 1237, Náchod

Ambulantní pracoviště s denním provozem od 8:00 - 17:30 h.
Popis služby: služby dětem a mládeži, kteří mají problémy „SAMI SE SEBOU" (problémy s chováním, zvládání některých situací, problémy s kamarády, s rodiči a pod.) nebo na ně DOLÉHAJÍ PROBLÉMY Z OKOLÍ (šikana,obtížná situace v rodině,alkohol,drogy a pod).

Dále zajišťují poradenství a preventivní programy

 

DOKOŘÁN Z. S.

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Rázková
Telefon: ,  774 929 182
E-mail:  dokoran@dokoran.eu
Internet:  www.dokoran.eu
Adresa: Komenského 577, Náchod
Cílová skupina: rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a žijí převážně v sociálně vyloučených lokalitách. Děti jsou ve věku 6 - 18 let.

Spádová oblast: Náchodsko

ARCHA sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Archa je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi poskytovaná v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. o soc. službách.
PRO KOHO TU ARCHA JE?

Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: ohrožená mládež

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ  13:00 - 18:00 (klienti 10-18 let)
ÚTERÝ      14:00 - 18:00 (klienti 10-18 let)
STŘEDA    9:00 - 11:00 (dospělí)
ČTVRTEK 12:00 - 16:00 (klienti 6-9 let)
PÁTEK      13:00 - 16:00 (klienti 10-18 let)

TERÉNNÍ PRÁCE
STŘEDA    12:00 - 17:30
ČTVRTEK  11:30 - 13:00, 16:00 - 17:00

 

 

V.             Denní stacionáře

 

STACIONÁŘ CESTA Z.Ú. - DENNÍ STACIONÁŘ

Kontaktní osoba:  Ivana Bardonová
Telefon: 494 948 808,  739 426 465
E-mail:  info@stacionarcesta.cz
Adresa: Vítkova 3, Náchod
Cílová skupina: Osoby se zdravotním, mentálním, tělesným či kombinovaným postižením ve věku 7 - 56 let.
Popis služby:
Posláním denního stacionáře je poskytovat přiměřenou podporu lidem, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, aby byly schopni co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Nabídka sociálních služeb:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Provozní doba: 7.30 - 16.00 hodin
Kapacita služby: 17 uživatelů
Spádová oblast: lokální

 

STACIONÁŘ CESTA Z.Ú. - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Kontaktní osoba:  Denisa Voborníková
Telefon: 494 948 808,  739 426 465
E-mail:  info@stacionarcesta.cz
Adresa: Bartoňova 897, Náchod
Cílová skupina:
Služba je určena osobám ve věku 5-56 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení.
Popis služby:
Posláním odlehčovací služby je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, odpovídající, avšak pouze dočasnou, péči a podporu v době, kdy jim toto nemůže být zajištěno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Péče je poskytována prostřednictvím ambulantní nebo pobytové formy odlehčovací služby.

Nabídka sociálních služeb:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Provozní doba:

Ambulantní forma služby - 6-18 hodin
Pobytová forma služby - nepřetržitá
Kapacita služby:

Ambulantní forma služby - 5 uživatelé
Pobytová forma služby - 5 uživatelů
Spádová oblast: krajská

 

 

 

 

VI.      Ostatní služby

 

DÉČKO - CENTRUM VOLNÉHO ČASU

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Hiebschová
Telefon: 491 428 744,  777 694 441
E-mail:  decko@deckonachod.cz
Adresa: Zámecká 243, Náchod
Popis služby: Nabídky volnočasových aktivit pro děti, mládež a rodiče s dětmi, výukové a výchovné kroužky vedoucí ke zdravému životnímu stylu, letní a zimní tábory.
Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: děti a mládež, rodiny s dětmi

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ SKALICE

Kontaktní osoba:   Mgr. Michaela Hlaviznová Soulková
Telefon: 491 490 051  
E-mail:  socialne.spravni@ceskasklaice.cz
Adresa: třída T.G.Masaryka 80, Česká Skalice

Obecné sociální poradenství, sociálně-právní ochrana dětí

 

ÚŘAD PRÁCE NÁCHOD

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hlavizna
Telefon: 950 138 300,  
Adresa: Kladská 1092, Náchod
Hmotné zabezpečení, obecné sociální poradenství, nepojistné sociální dávky
Cílová skupina: nezaměstnaní, osoby v hmotné nouzi, osoby zdravotně postižené, uchazeči o zaměstnání

 

OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Kontaktní osoba: Ing. Dana Wirtová
Telefon: 491 401 311,  
Adresa: Karlovo náměstí 2054, Náchod
Dávky důchodového a nemocenského pojištění
Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení

 

NÁCHODSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM

Kontaktní osoba:  Pavel Varga
E-mail:  tp@mestonachod.cz
Adresa: Kladská  455, Náchod
Nabídka:

 

 

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH NÁCHOD

Kontaktní osoba:  Olga Frühaufová
Telefon: ,  724 908 861
E-mail:  olgafruhaufova@seznam.cz
Adresa: Palachova  1303, Náchod
Spádová oblast: Náchodsko

Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením

 

Pravidelně pro zdravotně postižené zajišťujeme soc. poradenství od 13.00 h.-15.00 a pro sluchově postižené 15.00 - 17.00h. každou středu v klubovně MÚ (bývalý OÚ)

 

 

PFERDA, Z.Ú.

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Laštovicová
Telefon: ,  739 014 802
E-mail:  info@pferda.cz
Adresa: Panská 79, Rychnov nad Kněžnou
Sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením

Spádová oblast: lokální

Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením - sociální služba sociální rehabilitace

 

MODRÉ SRDCE, O.S. - DĚTI S AUTISMEM

Kontaktní osoba:  Alexandra Vlachová
Telefon: ,  776 654 710
E-mail:  alexandra.krovinova@seznam.cz
Adresa: Na Škvárově 520, Velké Poříčí
Cílová skupina: rodiny s autistickými dětmi

 

ASPEKT Z. S.

Kontaktní osoba: Ing. Michal  Pejskar
Telefon: 774 120 712,  774 976 993
E-mail:  michal.pejskar@aspektos.cz
Adresa: Palackého  71, Náchod
Cílová skupina: od 18 do 65 letposkytování služby sociální rehabilitace podporované zaměstnávání. Služba je zaměřená především na osoby s tělesným a mentální postižením, osoby s duševním onemocněním a poruchami autistického spektra. Je poskytovaná občanům Náchodska.


SVAZ DŮCHODCŮ ČR, P.S. NÁCHOD

Telefon:  775 242 562
E-mail:  anna.polakova@atlas.cz
Adresa: Rybářská 1819, Náchod
kulturně společenská činnost pro seniory

Spádová oblast: lokální

 

 

CANISTERAPIE Z. S.

Kontaktní osoba:  Jitka  Erlebachová
Telefon: ,  777 596 903
E-mail:  erlebachova.jitka@seznam.cz
Adresa: Studnice 77
Canisterapie - použití psů k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální léčbě a rehabilitaci lidí.  Provádíme terapii pomocí psa v ústavech, stacionářích, LDNkách, domovech důchodců atd.

 

PORADNA PRO OBĚTI NÁCHOD

Kontaktní osoba: Mgr. Bc.  Martina Ptáčková
Telefon: ,  727 940 163
E-mail:  ptackova.pms@gmail.com
Adresa: Tyršova 59, Náchod
Poskytujeme:

  • podporu a pomoc všem obětem trestných činů
  • poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu
  • poradenství v rámci orientace v trestním řízení
  • základní právní informace
  • zprostředkování dalších služeb
  • doprovázení

Poradenské hodiny bez objednání:
pondělí:     13:00 - 16:00
(út, st, čt, pá: po předchozí domluvě)

Pomoc a poradenství jsou bezplatné a zcela anonymní.

 

 

 CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze