Cesta: Městský úřad / Sociálně správní odbor / Sociálně právní ochrana dětí


Sociálně-právní ochrana dětí

  • v rámci samostatné působnosti obce zajišťuje sociálně právní ochranu dětí v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí

  • zajišťuje výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí, je povinen

  • vyhledávat děti uvedené v § 6 z.č. 359/99 Sb., v platném znění,

  •  působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti,

  •  projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte,

  •  projednat s dítětem nedostatky v jeho chování,

  •  sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,

  •  poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů

  • oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 z.č. 359/99 Sb., v platném znění

kontakt:

Mgr. Michaela Hlaviznová Soulková , 491 490 052, 607 033 756, vedoucí sociálně správního odboru  MěÚ Česká Skalice

MěÚ Náchod, odbor sociálních věcí a školství, 491 405 437CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze