Cesta: Městský úřad / Sociálně správní odbor / Pečovatelská služba


Pečovatelská službaPečovatelská služba

sídlo

bytový dům Olga

třída T. G. Masaryka 833

Česká Skalice

zřizovatel 

Město Česká Skalice

IČO: 272 591

forma terénní a ambulantní  
statutární zástupce

Ing. Zuzana Jungwirthová, starostka města

Bc. Gabriela Jiránková, místostarosta města

zodpovědný pracovník

Bc. Bohumila Bejrová, vedoucí pečovatelka,

bytový dům Olga, třída T. G. Masaryka 833, Česká Skalice,

Telefon:  734 255 074
e-mail: 

pecovatelky@ceskaskalice.cz

vedoucí sociálně správního odboru

Mgr. Michaela Hlaviznová Soulková

třída T.G.Masaryka 80

telefon: 491 490 051
e-mail: socialne.spravni@ceskaskalice.cz
kapacita služby: 70 klientů
pracovní doba pečovatelské služby:  pondělí až pátek 7.30 - 15.00 hodin

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Česká Skalice je umožnit seniorům, lidem se zdravotním postižením, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, individuální podporu formou poskytování terénních a ambulantních služeb, podporujících jejich nezávislost a samostatnost a začleňujících je do okolní společnosti.

Cílová skupina

  • senioři od věku 65 let
  • osoby se zdravotním postižením od 18 do 64 le
  • osoby s chronickým onemocněním od 18 do 64 let

žijící v České Skalici nebo v některé z obcí v rámci úzěmně správního celku, která má s městem Česká Skalice uzavřenou smlouv o poskytování PS.

 

Principy

  •  individuální přístup ke klientovi
  •  respektování potřeb a přání klienta
  •  zachování důstojnosti klienta
  •  podpora klientů při začleňování do společnosti

Další informace

Nabídka pečovatelské služby v České Skalici - PDF (57,49 KB)

Garantovaná nabídka služby - Pečovatelská služba Česká Skalice - PDF (133,65 KB)

Ceník nabízených služeb (je součástí aktuálního Ceníku služeb a poplatků Města Česká Skalice)

Obědy jsou zajištěny ze školní restaurace Scolarest, možnost výběru ze 3 až 4 jídel, úhrada je prováděna začátkem dalšího měsíce dle skutečně odebraných obědů. 

Uživatelé sociálních služeb si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Podání stížnosti je chápáno jako jejich právo na poskytování kvalitních sociálních služeb

Jak podat Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb - PDF 148,42 KB) KB

Popis realizace pečovatelské služby Česká Skalice - PDF 47,28 KB

Propagační leták Pečovatelské služby Česká Skalice - PDF 7,35 MB


Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze