Cesta: Městský úřad / Sociálně správní odbor / Matrika / Změna jména nebo příjmení


Změna jména nebo příjmení

Tato problematika je dosti obsáhlá, zde najdete několik základních informací:

 1. změna se provádí na základě písemné žádosti fyzické osoby nebo zákonných zástupců u matričního úřadu dle místa trvalého nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR
 2. povolení nebo zamítnutí změny jména nebo příjmení se vydá rozhodnutím, které je součástí správního řízení zahájeného dnem podání žádosti. Rozhodnutí je vydáno nejdéle do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Doklady, které se přikládají k žádosti:

Doklady potřebné k předložení jsou uvedeny na jednotlivých tiskopisech žádostí (OP nebo CD, rodný list, oddací list, úmrtní list, pravomocný rozvodový rozsudek, pravomocný rozsudek o osvojení)

Správní poplatky:

 

oznámení o přijetí dřívějšího jména po rozvodu v zákonné lhůtě do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku

bez poplatku

povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení

100 Kč

povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech

1000 Kč

Tiskopisy pro matriku Česká Skalice:

 1. Oznámení o užívání příjmení po rozvodu v zákonné lhůtě
 2. Žádost o užívání dřívějšího příjmení po rozvodu
 3. Prohlášení o zvolení pouze jednoho příjmení ze dvou dosavadních
 4. Prohlášení o zvolení druhého jména
 5. Prohlášení o zvolení druhého jména nezletilé(ho)
 6. Prohlášení o zvolení druhého jména již zapsaného
 7. Prohlášení o zvolení jména po osvojení
 8. Žádost o povolení změny jména
 9. Žádost o povolení změny jména nezletilé(ho)
 10. Žádost o povolení změny příjmení
 11. Žádost o povolení změny příjmení nezletilé(ho)

Všechny uvedené tiskopisy obdržíte u matrikářky.CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze