Cesta: Městský úřad / Sociálně správní odbor / Matrika / Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství


Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává:

 1. matričním úřadem ČR pro občana ČR uzavírající sňatek na území cizího státu
 2. matričním úřadem cizího státu pro občana cizího státu uzavírající sňatek v ČR

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydávané matričním úřadem ČR

Vysvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubence podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny. Pokud takový pobyt nikdy nebyl, vydává vysvědčení matriční úřad městské části Praha 1.

Vysvědčení se vydává po předložení všech potřebných dokladů na předepsaném tiskopise a je platné 6 měsíců od jeho vystavení.

Doklady potřebné k vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro občana ČR uzavírající sňatek v cizině:

 • rodný list
 • doklad totožnosti
 • doklad o státním občanství
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu 
 • vdovci - úmrtní list
 • rozvedení - pravomocný rozvodový rozsudek
 • doklad o jménu, příjmení, datu a místu narození a bydlišti snoubence

Doklady potřebné k uzavření manželství cizím státním občanem v ČR:

 • rodný list
 • doklad totožnosti
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • doklad o státním občanství
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu (není-li součástí vysvědčení)
 • vdovci - úmrtní list
 • rozvedení - pravomocný rozvodový rozsudek
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR (vydává cizinecká policie a nesmí být starší 7 pracovních dnů

všechny doklady úředně přeložené do českého jazyka s potřebnými ověřeními 

Správní poplatky:

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

500 Kč

Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství

500 Kč


Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze