Cesta: Městský úřad / Sociálně správní odbor / Matrika / Události v zahraničí


Události v zahraničí

Matriční události narození, uzavření manželství nebo partnerství a úmrtí občana, ke kterému došlo na:

 •  území cizího státu
 •  zastupitelském úřadu České republiky
 •  lodi nebo v letadle mimo území České republiky
 •  místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu se zapisují do zvláštní matriky. 

Na základě tohoto zápisu je vydán matriční doklad.

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu České republiky, přímo na zvláštní matrice v Brně nebo u kteréhokoli matričního úřadu. Ke každé žádosti se přikládají potřebné doklady. 

Zápis o matriční události a veškerá prohlášení žadatele, případně plná moc, musí být přiloženy v originále. Cizozemské listiny s potřebnými ověřeními a překladem do českého jazyka je vhodnější přiložit v úředně ověřené kopii, protože přiložené doklady se nevracejí, jsou součástí sbírky listin.

Žádost o zápis do ZM může podat:

u narození

 •  osoba, které se zápis týká
 •  členové její rodiny - rodiče dítěte, prarodiče, vnoučata, případně manžel (bez plné moci)
 •  zákonný zástupce dítěte
 •  zplnomocněný zástupce

u uzavření manželství

 •  osoba, které se zápis týká, v odůvodněných případech i manžel cizince
 •  členové její rodiny - rodiče, děti, prarodiče, vnoučata - na základě plné moci (musí zde být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání příjmení jejich a jejich dětí, po uzavření manželství)
 •  zplnomocněný zástupce - na základě plné moci (musí zde být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání příjmení jejich a jejich dětí, po uzavření manželství)

u úmrtí

 •  členové rodiny zemřelé osoby - manžel, rodiče, prarodiče, děti případně vnoučata zemřelého (bez plné moci)
 •  osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny potřebné k zápisu

Kontakty:

 

Úřad městské části Brno - střed

zvláštní matrika

Husova 3

601 69, B r n o

tel.: 542 526 333

fax.: 542 175 175

www.stred.brno.cz

Doklady potřebné k žádosti o zápis do zvláštní matriky:

 1. platný průkaz totožnosti žadatele
 2. doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká
 3. cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události - rodný list, oddací list, úmrtní list (listiny vydané v cizině musí mít vyšší ověření - superlegalizaci naším ZÚ v cizině nebo doložku Apostille a poté být úředně přeloženy do českého jazyka)
 4. další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat doklady uvedenými pod číslem 2),3)

Přesný soupis dokladů k jednotlivým událostem vyčtete z jednotlivých zápisů a žádostí

Kde získáte doložku Apostille:

 

Ministerstvo zahraničních věcí 
Konzulární oddělení
Loretánské náměstí 5 - Toskánský palác 
118 00 Praha 1
e-mail: info@mzv.cz www.mzv.cz

tel.: 224 181 111, 224 182 125

fax.: 224 310 018
(dotazy a připomínky)

úřední hodiny:

 

 

PO, ST

8.00 - 12.00 hod

13.30 - 17.00 hod

ÚT, ČT

PÁ 8.00 - 12.00 hod

 

Osobně na počkání, poštou 2 - 3 týdny

Správní poplatky:

Zápis do Zvláštní matriky Brno a následné vydání matričního dokladu je bez poplatku.


Všechny uvedené tiskopisy obdržíte u matrikářky.CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze