Cesta: Městský úřad / Sociálně správní odbor / Matrika / Komise pro obřady a slavnosti (KOS)


Komise pro obřady a slavnosti (KOS)

Komise pro obřady a slavnosti při Městském úřadě Česká Skalice zajišťuje:

 • svatební obřady
 • vítání občánků - 2 x - 3 x ročně
 • předávání Jánského plaket - 1 x ročně
 • zahajování školního roku a přivítání žáků 1. tříd ZŠ
 • ukončování školního roku a slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd ZŠ
 • gratulace k významným životním výročím a blahopřání občanům ve věku 80, 85, 90 a více let
 • gratulace nebo organizaci obřadu zlatých a diamantových svateb dle přání a požadavků manželů nebo rodiny
 • spoluúčast na akcích Společnosti Boženy Němcové
 • spoluúčast na kulturních akcích města
 • květiny k pomníkům při pietních akcích města
 • organizaci smutečních obřadů na rozptylové loučce na městském hřbitově (vždy poslední sobotu v v dubnu a poslední sobotu v říjnu)
 • vánoční přání
 • vedení kroniky KOS
 • Den občanů města

Složení komise pro obřady a slavnosti:

předsedkyně:

Helena Vítová - ředitelka Mateřské školy J.A.Komenského

tajemnice:

Mgr. Martina Zálišová

členky:

Vlasta Švandová, Miloslava Smetanová, Bc. Gabriela Jiránková, Bc. Jana Bašová, Olena Konášová

Komise zahrnuje ve své činnosti široký okruh významných událostí všech občanů města. Schází se pravidelně každý měsíc, zpravidla vždy první úterý v měsíci. Na komisi se projednají jmenovitě gratulace všem občanům ve věku 80 a více let, osobní návštěvy a všechny další akce pořádané v daném měsíci. Rozdělí se úkoly, popřemýšlí o programu jednotlivých akcí a jde se do práce. O celé práci komise se vede přehled formou zápisů z jednotlivých schůzek (Helena Vítová), vedení kroniky a statistických přehledů (Mgr. Martina Zálišová), které jsou k nahlédnutí u tajemnice.

Obřady a slavnosti jsou organizovány dle harmonogramu komise nebo dle zájmu a přání našich občanů. Vyžadují citlivý osobní přístup a zvláštní pozornost.

Přály bychom si být na blízku všem občanům našeho města milým slovem či drobnou pozorností nebo radou a pomocí.CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze