Cesta: Městský úřad / Sociálně správní odbor / Matrika / CZECH POINT


CZECH POINT

Projekt Czech POINT je síť základních kontaktních míst, tzv. Czech POINTů (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), kde jednou ze základních součástí projektu je vydávání ověřených elektronických výpissů z informačního systému veřejné správy nebo z evidence Rejstříku trestů pro potřebu veřejnosti. 

Výpis z ISVS opatřený ověřovací doložkou pověřené pracovnice a kulatým úředním razítkem je veřejnou listinou. 

Sociálně správní odbor - matrika Česká Skalice poskytuje výpisy z

  • Obchodního rejstříku
  • Živnostenského rejstříku
  • Rejstříku trestů
  • Insolvenčního rejstříku
  • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Bodového hodnocení řidiče
  • Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Dále veškeré agenty ISDS - informační systém datových schránek a autorizovanou konverzi dokumentů - z listinné do elektronické podoby a z elektronické do listinné podoby

Výpis z katastru nemovitostí poskytuje odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v České Skalici, Třída T.G.Masaryka 80 (vchod B).

Ověřené výstupy z ISVS, které jsou veřejnými evidencemi, lze vydat každému, kdo o to požádá. Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se týká. Na základě toho musí pracovník pověřený vydáváním tohoto výpisu po předložení platného občanského průkazu žadatele prověřit jeho oprávnění a zjistit jeho totožnost. 

Správní poplatky:

dle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcíchCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze