Cesta: Městský úřad / Odbor výstavby a životního prostředí / Odpadové hospodářství


Referát odpadového hospodářství 

kontakt:
Alena Velecká
Lýdie Dvořáková
telefon: 491 490 065
e-mail: odpady@ceskaskalice.cz

Zajišťuje a provádí:

 • vedení evidence přihlášených popelnic
 • vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu
 • kontrola placení poplatků za směsný komunální odpad
 • příjem přihlášek na svoz komunálního odpadu od fyzických a právnických osob
 • evidenci změn přihlášek
 • prodej svozových známek a plastových pytlů na komunální odpad
 • kontrolu svozů, kontejnerů na pevných stanovištích, svoz nebezpečného odpadu apod.
 • vypracování svozového kalendáře na příslušný rok
 • vedení průběžné (měsíční) evidence o odpadech
 • zpracování a podání roční zprávy o likvidaci odpadu na příslušný odbor životního prostředí
 • vybírání poplatků za svoz biomasy
 • prodej vaků na sběr biomasy
 • evidence smluv na sběr biomasy
 • vyřizování povolení kácení

Sběrný dvůr města Česká Skalice

od 1.4. do 31.10. St 13.00 - 18.00 So 8.00 - 12.00
od 1.11. do 31.3. St 13.00 - 17.00 So 8.00 - 12.00

Sběrný dvůr v České Skalici slouží výhradně občanům města Česká Skalice nebo pro ty občany, kteří prokáží obsluze sběrného dvora, že zaplatili úhradu za svoz komunálního odpadu ve městě Česká Skalice. Nebezpečný odpad na sběrný dvůr nelze odevzdávat, ostatní odpady lze na sběrný dvůr odkládat zdarma vyjma objemného odpadu, nevytříděného odpadu a stavební sutě, které jsou zpoplatněny. Odevzdávaný odpad je občan povinen řádně roztřídit a uložit na sběrném dvoře dle pokynů obsluhy sběrného dvora, jinak nebude občanovi uložení odpadu zdarma umožněno.

Na sběrný dvůr lze odkládat zdarma tyto druhy odpadů: kovové odpady: železný šrot,
hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.; biomasa: větve, listí, tráva atd.;
pneumatiky z osobních aut, sklo, papír, lepenka, plasty, polystyrén, textil, dřevo.
Na sběrný dvůr lze za poplatek a v omezeném množství odkládat:
- stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě v množství do 1 m3. Za uložení stavební suti vybírá obsluha sběrného dvora poplatek dle Ceníku služeb a poplatků Města Česká Skalice (za 1 m3 300 Kč).
- objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně atd.), podlahové krytiny (linolea, koberce), umyvadla, apod. Za uložení objemného odpadu vybírá obsluha sběrného dvora poplatek dle Ceníku služeb a poplatků Města Česká Skalice (za 1 m3 300 Kč).

Nebude-li možné přivezený odpad na místě řádně vytřídit, bude obsluha sběrného dvora vybírat poplatek dle Ceníku služeb a poplatků Města Česká Skalice (za 1 m3 300 Kč).

UPOZORNĚNÍ: stavební materiály obsahující azbest a ropné produkty – eternit, lepenky apod. jsou nebezpečným odpadem, a proto nebudou ve sběrném dvoře v České Skalici přijímány. Odstranění tohoto odpadu lze provést předáním na řízených skládkách (eternit, lepenky: MP Skládka Křovice, 518 01 Dobruška,
Telefon: 494 629 050, provozní doba: Po – Pá: 7:00 – 15:30; lepenky apod. (bez azbestu)

SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o., Na Rovni 849, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, telefon: 499 787 106, pracovní doba: Pondělí - Pátek - 8.00 - 16.00 hod, Sobota - březen - listopad - 8.00 - 12.00 hod., prosinec - únor - zavřeno).

Do sběrného dvora nelze odvážet běžný komunální odpad ukládaný do sběrných nádob.

Další možnosti sběrného dvora:

Zpětný odběr použitých výrobků: elektrozařízení pocházející z domácnosti - ledničky, mrazničky, pračky, vysavače, televize, PC, monitory, tiskárny, kopírky, rádia, zářivky, výbojky, baterie a další.

Použitý rostlinný olej: se odevzdává v uzavřených PET lahvích, bez znečištění jinými příměsmi (minerálním olejem, vodou a zbytky potravin).

Sběr použitého ošacení pro Diakonii Broumov: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, obuv – svázanou, aby se páry nerozhodily, tašky, kabelky, batohy - ale jen funkční, plyšové hračky.

Použité ošacení a textilní materiál lze také odevzdávat do bílých kontejnerů firmy TextilECO a. s. umístěných na stanovištích:

č. 1 - ulice Podhradní - (pod budovou Městského úřadu Česká Skalice)

č. 2 - ulice Havlíčkova - (vedle prodejny Verner Potraviny s.r.o., v Malé Skalici)
__________________________________________________________________________________________________________


Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze