Cesta: Městský úřad / Odbor výstavby a životního prostředí / Odpadové hospodářství


Referát odpadového hospodářství 

kontakt:
Lýdie Dvořáková
telefon: 491 490 065
e-mail: odpady@ceskaskalice.cz

Anketní lístek ke sběru biomasy ve městě Česká Skalice

Zajišťuje a provádí:

 • vedení evidence přihlášených popelnic
 • vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu
 • kontrola placení poplatků za směsný komunální odpad
 • příjem přihlášek na svoz komunálního odpadu od fyzických a právnických osob
 • evidenci změn přihlášek
 • prodej svozových známek a plastových pytlů na komunální odpad
 • kontrolu svozů, kontejnerů na pevných stanovištích, svoz nebezpečného odpadu apod.
 • vypracování svozového kalendáře na příslušný rok
 • vedení průběžné (měsíční) evidence o odpadech
 • zpracování a podání roční zprávy o likvidaci odpadu na příslušný odbor životního prostředí
 • vybírání poplatků za svoz biomasy
 • prodej vaků na sběr biomasy
 • evidence smluv na sběr biomasy
 • vyřizování povolení kácení
 • svozový kalendář pro svoz komunálního odpadu
 • sběrný dvůr
 • svoz biomasy
 • svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného a objemného odpadu

Nebezpečný odpad: prošlé lékovky, olej a tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, odmašťovací přípravky, pesticidy atd.

Objemný odpad: nábytek, sedačky, koberce atd.

Nebude sbíráno: lednice, pračky, televize, PC apod. = možno odevzdat na Sběrném dvoře Česká Skalice v Zelené ulici v rámci zpětného odběru použitých výrobků


SVOZOVÉ DNY NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU: SOBOTA 21. března, 5. září a 21. listopadu 2020


Rozpis trasy ambulantního sběru

Lokalita – místo

čas

Zlíč

8.00 - 8.15

Jiráskova

8.15 - 8.30

Švermova 

8.30 - 8.45

Podhradní 

8.45 - 9.15

Palackého 

9.15 - 9.30

28. října

9.30 - 9.45

Sportovní

9.45 - 10.00

Spyta

10.00 - 10.15

Křenkova

10.15 - 10.30

Bezručova 

10.30 - 11.00

E. Beneše 

11.00 - 11.15

Nyklíčkova

11.15 - 11.30

Pod Lesem

11.30 - 12.00

Hurdálkovo náměstí 

12.00 - 12.30

Pospíšilova 

12.30 - 13.00

Zájezd (náves)

13.00 - 13.30

Sběrný dvůr, Zelená ulice

13.30 - 14.00


Svoz biomasy v České Skalici

Forma svozu: Občan umístí vak s biomasou před svoji nemovitost na chodník, a to nejdéle do 7 hodin v den svozu. Následně bude vak vysypán a vrácen občanovi. Svezená biomasa z vaků bude předána k dalšímu zpracování.

Lokalita sběru: Česká Skalice, Malá Skalice, Zájezd, Spyta a Zlíč

Období svozu: od 6. 4. do 9. 11. 2020, tj. 32 svozů pro 1 místo

Den svozu: každé pondělí – pokud není státní svátek tj. 13. 4, 6. 7. a 28. 9., potom je náhradním termínem pro svoz úterý 14. 4., 7. 7. a 29. 9. 2020

Četnost svozu: 1 x týdně v daném místě

Podmínky svozu: Biomasou se pro tento sběr rozumí posečená tráva, seno, ořezané větve (dřevní štěpka), listí ze stromů a keřů, padané ovoce, nevyužitá zelenina a odpady květinových záhonů ze zahrad občanů. Do vaku na biomasu patří pouze vyjmenované komodity! Pokud bude vak obsahovat jiný odpad nebo nebude biomasa uložena ve vaku, nebude odpad odvezen! Váha vaku nesmí přesáhnout 40 kg.

Doporučeno: 1 RD = 1 vak, bytový dům 1 vak na cca 500 m2 udržované travnaté plochy

Zpoplatnění: 650 Kč = cena za službu svozu 1 vaku biomasy pro rok 2019 (paušální částka bez ohledu na míru využívání), nutno zaplatit před zahájením poskytování služby na MěÚ Česká Skalice +250 Kč = nákup vaku na MěÚ Česká Skalice

Kontaktní osoba: Lýdie Dvořáková, referentka pro odpadové hospodářství (tel. 491 490 065)

NAHORU


Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze