Cesta: Městský úřad / Odbor výstavby a životního prostředí / Činnost a personální obsazeníOdbor výstavby a životního prostředí

FORMULÁŘE

Činnost odboru

Přenesená působnost

Odbor zajišťuje výkon působnosti stavebního úřadu pro Českou Skalici a tyto obce:

Česká Skalice katastrální území: Česká Skalice, Malá Skalice, Ratibořice u České Skalice, Spyta, Zájezd u České Skalice, Zlíč
Brzice katastrální území: Brzice, Harcov, Proruby
Hořičky katastrální území: Hořičky, Chlístov u Hořiček, Křižanov u Mezilečí
Chvalkovice v Čechách katastrální území: Chvalkovice v Čechách, Malá Bukovina u Chvalkovic, Miskolezy, Střeziměřice, Velká Bukovina u Chvalkovic
Lhota pod Hořičkami katastrální území: Lhota pod Hořičkami, Světlá u Hořiček, Újezdec u Hořiček
Litoboř katastrální území: Litoboř
Mezilečí  katastrální území: Mezilečí, Posadov
Říkov katastrální území: Říkov
Velká Jesenice katastrální území: Velká Jesenice, Veselice nad Metují, Volovka
Velký Třebešov katastrální území: Velký Třebešov
Vestec u Hořiček katastrální území: Vestec u Hoříček
Žernov u České Skalice katastrální území: Žernov u České Skalice

Odbor výstavby a životního prostředí zajišťuje výpis z Katastru nemovitostí a snímky z Katastru nemovitostí pro digitalizovaná území - Czech POINT

Formuláře a dokumenty ke stažení

1. Předmět jednotlivých dokumentací dle požadavků stavebního zákona (tj. rozsah a obsah + náležitosti stavebního deníku)

Vyhláška 499/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

formát PDF, 1 MB
   
2. Žádosti - stavební zákon
S1 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby formát DOC, 43,02 KB
S2 žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území formát DOC, 41,19 KB
S3 žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území formát DOC, 40,57 KB
S4 žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků formát DOC, 38,22 KB
S5 žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu formát DOC, 37,05 KB
S6 žádost o vydání společného povolení formát DOC, 46,12 KB
S7 oznámení záměru formát PDF, 39,53 KB
S8 ohlášení stavby formát DOC, 38,65 KB
S9 žádost o stavební povolení formát DOC, 40,19 KB
S10 oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora formát DOC, 37,79 KB
S12 žádost o vydání kolaudačního souhlasu formát DOC, 39,95 KB
S13 žádost o povolení předčasného užívání stavby formát DOC, 141 KB
S14 oznámení změny v užívání stavby formát DOC, 39,92 KB
S15 ohlášení odstranění formát DOC, 34,58 KB
S15x žádost o povolení odstranění formát DOC, 24,75 KB
S16 Společné oznámení záměru formát DOC, 42 KB
s17 žádost - návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (jen pro stavby povolené dle původního stavebního zákona) formát PDF, 517,69 KB
S18 ohlášení stavby dle § 104 odst.1 písm. f) až k) stavebního zákona formát PDF, 106,95 KB
s19 žádost dodatečné povolení stavby formát PDF, 1,41 MB
s20 žádost o posouzení stavby dle § 125 stavebního zákona formát PDF, 629,87 KB
s21 žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu formát PDF, 630,95 KB
s22 Žádost o souhlas podle § 15 zákona č. 183_2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu formát DOC, 46 KB
s23 žádost o územně plánovací informaci formát DOC, 55 KB
S24 žádost o povolení zkušebního provozu stavby formát DOC, 25,29 KB
S25 žádost o změnu stavby před jejím dokončením (jen pro ty, kde bylo vydáno stavební povolení) formát PDF, 82,91 KB
S26 oznámení o dokončení stavby a žádost o zápis do RUIAN formát DOC, 34,5 KB
S27 doplnění dokladů - průvodní dopis formát DOC, 19,49 KB
   
3. Žádosti místní komunikace (silniční hospodářství)
k1 žádost o dopravní připojení (povolení sjezdu) formát DOC, 53 KB
k2 žádost o uzavírku či objížďku místní komunikace formát DOC, 66,5 KB
k3 žádost o zvl.užívání místní komunikace - provádění stavebních prací a další formát DOC, 57,5 KB
k4 žádost o zvl.užívání místní komunikace - sportovní a kulturní akce formát DOC, 54,5 KB
k5 žádost o zvl.užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí a přípojek formát DOC, 53,5 KB
   
4. Žádosti ochrana přírody a krajiny
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les formát doc, 54,50 KB
   
5. Odpadové hospodářství
Formuláře pro odpadové hospodářství jsou na zvláštní stránce  

poznámka: formát dokumentů XPS je založený na XML, podobný formátu PDF. Cílem formátu XPS je umožnit uživatelům prohlížení, tisk a archivaci dokumentů i bez programu, který dokument původně vytvořil.

 

 Personální obsazení

vedoucí: Martin Řehák
telefon: 491 490 064
e-mail: stavebni@ceskaskalice.cz
   
referentka odboru: Bc. Monika Koubková
telefon: 491 490 061
e-mail: stavebni4@ceskaskalice.cz
   
referentka odboru: Ing. Lenka Balcarová  
telefon: 491 490 063
e-mail: stavebni5@ceskaskalice.cz
   
referentka odboru (zástupce vedoucího): Monika Bartáková
telefon: 491 490 066
e-mail: stavebni6@ceskaskalice.cz
   
referentka odboru: Renata Burešová
telefon: 491 490 062
e-mail: stavebni2@ceskaskalice.cz

 


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání