Cesta: Městský úřad / Odbor kultury / Redaktor zpravodaje a webmaster


Redaktor zpravodaje a webmaster

Kontakt:  Jan Holý 
telefon  491 490 035
e-mail  

kultura-sport@ceskaskalice.cz

webmaster@ceskaskalice.cz

zpravodaj@ceskaskalice.cz

Popis činnosti:

  • vykonává a zodpovídá za redakční práce na Českoskalickém zpravodaji včetně jeho distribuce
  • zajišťuje prostřednictvím tisku a internetu informování občanů o kulturní a sportovní činnosti ve městě
  • zodpovídá za aktualizaci internetových stránek města
  • plní úkoly vyplývající z usnesení městského zastupitelstva a městské rady
  • zajišťuje kulturní a sportovní akce pořádané městem Česká Skalice
  • zajišťuje propagační materiály dle požadavků vedení města
  • spolupracuje na propagaci s Muzeem Boženy Němcové, s jednotlivými spolky, nadacemi, Informačním centrem a ostatními občanskými sdruženími
  • spolupracuje s okolními obcemi a městy při výměně kulturních informací


CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze